Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

viz. 4.1. více ►

Finanční a daňový sektor

Turecko se stalo členem Mezinárodního měnového fondu (dále MMF) v roce 1947. První úvěrový rámec (standby agreement) uzavřelo s MMF v roce 1961. Tato dohoda skončila neúspěchem… více ►

Investiční klima

viz dále více ►

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Bilaterální vztahy ČR a Turecko  (významné návštěvy, mise, ekonomické akce) V uplynulých letechdošlo k řadě významných setkání a návštěv… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

viz následující podkapitola více ►

Zahraniční obchod země

Na základě statistických údajů uveřejněných Tureckým statistickým úřadem vykazuje turecký zahraniční obchod v období leden – červenec 2014 deficit ve výši 46,1 mld. USD. … více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

viz. dále více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.