Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Turecko a Mezinárodní měnový fond: Turecko se stalo členem Mezinárodního měnového fondu (dále MMF) v roce 1947. První úvěrový rámec (standby agreement) uzavřelo s MMF v roce 1961.… více ►

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Bilaterální vztahy ČR a Turecko (významné návštěvy, mise, ekonomické akce): V uplynulých letech došlo k řadě významných setkání a návštěv vrcholných českých a tureckých představitelů,… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Dne 12. 6. 2011 se konaly v Turecku parlamentní volby a následně proběhla restrukturalizace ministerstev. Bylo zrušeno Ministerstvo zahraničního obchodu a jeho některé kompetence přešly… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.