Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey on Social Security
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-06-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-12-07 136/2004

Zápis z jednání delegací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva financí Slovenské republiky a Ministerstva financí a zahraničního obchodu Turecké republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1993-03-19 Praha
Platnost pro ČR 1993-03-19

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey on Social and Cultural Exchange of the Personnel
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-12-30 Praha
Platnost 30.12.2004
Publikace č. 2005-02-03 21/2005

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu sjednané výměnou dopisů

Název v cizím jazyce Agreement on the abolition of the visa requirement for holders of a diplomatic, special or service passport
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-02-18 Ankara
Platnost 20.3.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1991-05-23 170/1991

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey on Social Security
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2003-10-02 Ankara
Platnost
Publikace č. 2004-12-07 135/2004

Protokol mezi delegacemi Ministerstva zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstva financí a zahraničního obchodu Turecké republiky

Název v cizím jazyce Protocol between the delegations from the Ministry of Foreign Trade of the Czechoslovak Socialist Republic and the Prime Ministry, Undersecretariat for Treasury and Foreign Trade of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1988-12-06 Ankara
Platnost 6.12.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou o vzájemných stycích v soudních věcech občanských a obchodních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la République Turque relative aux relations réciproques en matiere judiciaire, civile et commerciale
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1930-08-22 Praha
Platnost 6.6.1933
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1933-05-11 75/1933

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Název v cizím jazyce Convention Consulaire entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République de Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1977-11-15 Ankara
Platnost 11.8.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-03-26 33/1980

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-11-12 Ankara
Platnost
Publikace č. 2004-02-13 19/2004

Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Tureckem

Název v cizím jazyce Convention de reglement judiciaire, d´arbitrage et de conciliation entre la Tchécoslovaquie et la Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1931-03-17 Ankara
Platnost 16.10.1932
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1932-11-14 167/1932

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey on Mutual Cooperation in the Field of Military
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-10-22 Praha
Platnost 22.12.1997

Dlouhodobá dohoda o hospodářské, technické, průmyslové a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique, technique, industrielle et scientifique a long terme entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement de la République de Turquie
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-01-06 Ankara
Platnost 14.5.1976
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Turkey for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-04-29 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-03-09 21/2012

Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Republikou tureckou

Název v cizím jazyce Traité d´Amitié entre la République Tchécoslovaque et la République Turque
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-10-11 Ankara
Platnost 21.7.1925
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o likvidaci některých otevřených finančních nároků sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-03-20 Ankara
Platnost 20.3.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-04-15 Ankara
Platnost

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-06-30 Praha
Platnost 24.9.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Turecké republiky o spolupráci při potírání mezinárodního nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami, mezinárodního terorizmu a organizovaného zločinu

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Interior of the Czech Republic and the Ministry of Interior of the Republic of Turkey on Cooperation in Combating the International Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, International ...
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1997-01-17 Ankara
Platnost

Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky

Název v cizím jazyce International Road Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-06-30 Praha
Platnost 29.12.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1982-03-30 34/1982

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement on the Industrial Cooperation in Defense between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-09-28 Ankara
Platnost
Publikace č. 2009-07-30 59/2009

Protokol mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Turecké republiky

Název v cizím jazyce Protocol between the Federal Ministry of Foreign Trade of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Finance of the Republic of Turkey
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1981-02-04 Ankara
Platnost 4.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey on Co-operation and Mutual Assistance in Customs Matters
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2000-10-10 Ankara
Platnost
Publikace č. 2001-03-27 25/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-10-02 Ankara
Platnost
Publikace č. 2004-10-18 110/2004

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the General Staff of the Republic of Turkey concerning Cooperation in the Field of Military History, Military Museology and Military Publications
Země a mez. organizace Turecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-11-29 Praha
Platnost 29.11.2001
Publikace č. 2002-02-28 16/2002
.