Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ukrajina Desna
Ukrajina Ukrajina

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ukrajina (od 24. 8. 1991)

1.2. Rozloha

 • 603,7 tis. km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 45,53 mil. obyvatel
 • 75 obyvatel na km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva ve věkové skupině 15 – 70 let: 44,5 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Za posledních 10 let je registrováno přirozené i migrační snižování počtu obyvatelstva. Ke konci roku 2012 měla Ukrajina  45,53 milionů obyvatel. V porovnání se stejným obdobím v minulém roce opět došlo k určitému snížení počtu obyvatel.

Z celkového počtu obyvatelstva žije cca 69% ve městech.

1.5. Národnostní složení

 • Ukrajinci 77,8 %
 • Rusové 17,3 %
 • Bělorusové 0,6 %
 • Moldavané 0,5 %
 • Bulhaři 0,4 %
 • Poláci 0,3 %
 • Maďaři 0,3 %

Podle reálného odhadu žije na Ukrajině cca 5 tisíc etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností.

1.6. Náboženské složení

Převládá pravoslavné náboženství (Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského Patriarchátu, Ukrajinská pravoslavná církev Ukrajinského Patriarchátu (bez autokefality), Autokefální Pravoslavná církev), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, v jižní oblasti, zejména na Krymu, muslimské.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Státním jazykem je ukrajinština, na základě rozhodnutí některých místních orgánů je v úředním styku používána rovněž ruština (především ve východních oblastech – Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti a na Krymu).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Systém administrativně teritoriálního uspořádání Ukrajiny tvoří:

 • 24 oblastí (Vinnycká, Volyňská, Dněpropetrovská, Doněcká, Žytomyrská, Zakarpatská, Záporožská, Ivano-Frankovská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Nikolajevská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopolská, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Čerkaská, Černovecká, Černigovská),
 • město Kyjev a Sevastopol (Krym) +) mají speciální statut,
 • Autonomní republika Krym +).

+) Po provedení nelegálního referenda v březnu 2014 Autonomní republika Krym podepsala dohodu o přistoupení k RF.

Hlavní město: Kyjev (2,67 mil. obyvatel)

Další velká města: Charkov (1,47 mil.), Dněpropetrovsk (1,1 mil.), Doněck (1,1 mil.), Oděsa (1,1 mil.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka hryvna (zkratka UAH) byla zavedena při měnové reformě v roce 1996. Dělí se na 100 kopějek. Emitovány jsou bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 UAH a mince v hodnotách 1 UAH a 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopějek.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden: Nový rok
 • 7. leden: Vánoce 
 • 8. březen: Mezinárodní den žen
 • 21. duben: Velikonoce
 • 1. a 2. květen: Mezinárodní svátek práce
 • 9. květen: Den vítězství
 • 3. červen: Trojice
 • 28. červen: Den ústavy Ukrajiny
 • 24. srpen: Den nezávislosti Ukrajiny

Vzhledem k výše uvedenému se upozorňuje na zvyklost přenosu volných dnů na následující nejbližší pracovní den, a to pokud státní svátek Ukrajiny připadne na sobotu nebo na neděli v daném roce.

Obvyklá pracovní doba

od 9:00 do 18:00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, zpravidla mezi 13:00 až 14:00 hod.

 

Obvyklá prodejní doba

od 9:00 do 20:00, někdy až do 23:00, resp. non-stop potravin

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti se stále více přibližují běžným evropským standardům, zvláště u mladších generací. U ostatních mohou přežívat některé návyky z minulých dob, takže je nutné počítat s tím, že pozitivní mezilidský vztah může být důležitější než psané slovo, a také s určitou mírou nespolehlivosti (např. i pokud jde o dochvilnost) někdy i se snahou zneužít partnera.

Pokud jde o jazyk, ovládají někteří příslušníci mladší a střední generace angličtinu, a to někdy na velmi dobré úrovni. Obecně ovšem – a zvlášť mimo centra – je nezbytná alespoň ruština. Ideální je znalost ukrajinštiny, zejména v západní části země. Mluvíme-li zde rusky, je dobré se omluvit s poukazem na to, že ukrajinštinu neovládáme – hostitelé pak zpravidla bez  problémů přejdou na ruštinu.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Ukrajinou není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení a z tohoto důvodu je občanům ČR na Ukrajině poskytována zdravotní péče za úplatu. Je nutné zdůraznit, že naprostá většina místních lékařských či nemocničních zařízení nedosahuje takové kvality služeb, na které je občan ČR zvyklý a mimo velké aglomerace může být úroveň bezplatné lékařské péče nízká. Jedná se prakticky o všechna státní zdravotnická zařízení. Soukromý sektor v této oblasti je prezentován zejména stomatologickými ordinacemi, z nichž některé svými službami již odpovídají evropským standardům. Těmto standardům však odpovídají i ceny. Všeobecně se občanům ČR před cestou na Ukrajinu doporučuje pojistit. Celá řada českých i zahraničních pojišťoven má své partnery či asistenční služby i na Ukrajině a ty jsou schopny v případě jakéhokoli úrazu či jiné příčiny k vyhledání zdravotnické péče schopny zabezpečit pomoc na odpovídající úrovni nebo zabezpečit převoz pacienta do ČR nebo jiného členského státu EU.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář Českého centra
01030 Kyiv, ul. I. Franko 24a, kancelář číslo 1,
Tel. +38 044 230 29 64
Fax: +38 044 230 21 09
E-mail: cckiev@czech.cz
www.kyiv.czechcentres.cz
http://www.facebook.com/cz.kyiv

Zahraniční zastoupení MPO ČR v Kyjevě - CzechTrade
01030 Kyjev, ul. I. Franko 40, kancelář č. 10
tel.: +380 44 2386130
fax: +380 44 239 18 50
e-mail: kiev@czechtrade.cz 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Havárie plyn – 101
 • Bezpečnost (milice) –102
 • Lékařská pohotovost – 103
 • Požárníci – 104
 • Informace o tel. číslech – 109
 • Přesný čas - 121

1.18. Internetové informační zdroje

Informační agentury a internetové noviny

K podnikání na Ukrajině v češtině: www.peterkapartners.cz, v angličtině a ruštině www.pwc.com.

1.19. Adresy významných institucí

Všechny adresy významných institucí – prezidentské kanceláře, ministerstev, státních výborů a všech ostatních institucí – lze najít na výše uvedených internetových adresách.

 

.