Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ukrajina Desna
Ukrajina Ukrajina

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and The Ministry of Defence of Ukraine on Mutual Quality Assurance of Defence Products in the Course of Military and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2013-10-21 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2013-12-02 96/2013

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinární

Název v cizím jazyce Ugoda miž Urjadom Českoi Respubliki ta Urjadom Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi veterinarnoi medicini
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Veterinární dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-01-28 Praha
Platnost 28.1.1997

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Ukraine on Co-operation in the Field of Military Geography
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-05-12 Levoča
Platnost 12.5.2011
Publikace č. 2011-06-10 54/2011

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Název v cizím jazyce Ugoda miž Ministerstvom oboroni Českoi Respubliki i Ministerstvom oboroni Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi vijskovoi osviti
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-04-16 Kyjev
Platnost 16.4.2002
Publikace č. 2002-05-21 49/2002

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Pravitelstvom Ukrainy o meždunarodnych avtomobilnych perevozkach
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-07-01 Kyjev
Platnost 7.1.1999
Publikace č. 1999-01-29 19/1999

Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště zemního plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice SSSR a o...

Název v cizím jazyce Protokol k Soglašeniju meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik o sotrudničestve v osvoenii Jamburgskogo gazovogo mestoroždenija, stroitelstve magistralnogo gazopr...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-08-02 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Ja...

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Pravitelstvom Ukrainy ob uslovijach zaveršenija realizacii posle 1 janvarja 1992 goda na territorii Ukrainy "Soglašenija meždu Pravitelstvom ČSSR i Pravitelstvom SSSR o sotrudničestve v osvoenii ...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-06-30 Kyjev
Platnost 20.8.1999
Publikace č. 1999-12-02 288/1999

Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2012 - 2014

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Field of Culture between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Culture of Ukraine for the years 2012 - 2014
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-12-19 Praha
Platnost 19.12.2011
Publikace č. 2012-01-31 9/2012

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrativna ugoda pro zastosuvannja Dogovoru miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro socialne zabezpečennja
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-06-25 Praha
Platnost 25.6.2003
Publikace č. 2003-08-04 96/2003

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu

Název v cizím jazyce Ugoda miž Urjadom Českoi Respubliki ta Urjadom Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi atomnoi energetiki i atomnoi promislovosti
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-06-30 Kyjev
Platnost 30.6.1997
Publikace č. 1997-09-30 241/1997

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny

Název v cizím jazyce Agreement on Cooperation in the Field of Tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-02-17 Praha
Platnost 17.2.2006
Publikace č. 2007-08-24 67/2007

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou

Název v cizím jazyce Dogovir pro družni vidnosini i spivrobitnictvo miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1995-04-26 Praha
Platnost 25.7.1996
Publikace č. 1997-03-07 38/1997

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012-2015

Název v cizím jazyce Ugoda miž Ministerstvom osviti, molodi ta sportu Českoi Respubliki ta Ministerstvom osviti i nauki, molodi ta sportu Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi osviti i nauki na 2012-2015 roki
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-12-19 Praha
Platnost 19.12.2011
Publikace č. 2012-03-22 29/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-05-14 Praha
Platnost
Publikace č. 2004-12-14 137/2004

Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce Ukrajiny o spolupráci v oblasti práce a zaměstnanosti

Název v cizím jazyce Ugoda miž Ministerstvom praci i socialnich sprav Českoi Respubliki i Ministerstvom praci Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi praci i zajnjatosti
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-03-21 Kyjev
Platnost 21.3.1996

Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence Industry
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-02-17 Praha
Platnost
Publikace č. 2009-01-15 5/2009

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského letectva

Název v cizím jazyce Protokol miž Ministerstvom oboroni Českoi Respubliki ta Ministerstvom oboroni Ukraini pro spivrobitnictvo v galuzi vijskovoi aviacii
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-09-01 Kyjev
Platnost 1.9.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Kabinetom Ministrov Ukrainy ob ekonomičeskom, promyšlennom i naučno-techničeskom sotrudničestve
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-04-16 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2009-06-23 51/2009

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Ukraine
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-07-01 Kyjev
Platnost 9.9.1998
Publikace č. 2001-11-15 113/2001

Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny, kterým se mění Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny ze dne 5. listopadu 1999 k provedení Dohody mezi vládou České rep...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-05-16 Praha
Místo podpisu 2006-02-24 Praha
Platnost 18.5.2006
Publikace č. 2006-09-08 86/2006

Dohoda mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru

Název v cizím jazyce Ugoda miž Českoju Respublikoju i Ukrainoju pro edijsnenija plateživ socialnogo charakteru
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-06-30 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2001-10-02 94/2001

Dohoda o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2003-04-03 Kyjev
Místo podpisu 2003-03-07 Praha
Platnost 3.4.2003
Publikace č. 2004-07-16 81/2004

Dohoda o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně-loveckých zbraní

Název v cizím jazyce Soglašenie o vzaimnom priznanii oficialno-ispytatelnoj markirovki ručnogo ognestrelnogo sportivno-ochotničjego oružija
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Ochrana nehmotných práv - Průmyslové vlastnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1970-12-21 Moskva
Platnost 21.12.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Protokol pro vnesennja do Administrativnoi ugodi pro zastosuvannja Dogovoru miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro socialne zabezpečennja
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-10-19 Kyjev
Platnost 19.10.2006
Publikace č. 2006-11-16 113/2006

Dohoda mezi ministerstvem zemědělství České republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci

Název v cizím jazyce Ugoda miž Ministerstvom silskogo gospodarstva Českoi Respubliki i Ministerstvom silskogo gospodarstva i prodovolstva Ukraini pro ekonomične, naukovo-technične ta virobniče spivrobitnictvo
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1993-04-09 Kyjev
Platnost 9.4.1993
Publikace č. 2004-07-16 81/2004

Dohoda o bezplatném předání sanatoria v Karlových Varech, náležícího Sovětskému svazu do vlastnictví československého státu a o poskytování léčby sovětským občanům v sanatoriích v Karlových Varech

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1957-04-23 Praha
Platnost 23.4.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psy...

Název v cizím jazyce Protokol meždu Ministerstvom vnutrennich děl Češskoj Respubliki i Ministerstvom vnutrennich děl Ukrainy o realizacii položenij Soglašenija meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Pravitelstvom Ukrainy o sotrudničestve v borbe s organizovannoj pre...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-11-05 Kyjev
Platnost 5.11.1999
Publikace č. 2006-09-08 82/2006

Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech

Název v cizím jazyce Protokol miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro vnesennja zmin do Dogovoru miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro pravovu dopomogu v civilnych spravach
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-09-14 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-12-15 77/2008

Protokol k Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou...

Název v cizím jazyce Protokol k Soglašeniju meždu Čechoslovackoj Respublikoj i Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik ob okončatelnom uregulirovanii imuščestvennych i finansovych voprosov, svjazannych s vossoedineniem Zakarpatskoj Ukrainy s Ukrainskoj Sovetsko...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1957-07-06 Moskva
Platnost 8.1.1958
Platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

Název v cizím jazyce Konsulskaja konvencija meždu Čechoslovackoj Socialističeskoj Respublikoj o Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1972-04-27 Moskva
Platnost 7.9.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1973-11-12 143/1973

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Ugoda miž Urjadom Českoi Respubliki i Urjadom Ukraini ščodo vzaemnoi dopomogi u mitnich pitanijach
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-03-19 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-07-12 76/2002

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of Ukraine concerning Strategic Airlift
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-03-24 Praha
Publikace č. 2009-06-04 47/2009

Protokol k Dohodě o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných sportovně - loveckých zbraní, podepsané dne 21. prosince 1970 /Československá socialistická republika - Svaz sovětských socialistických republik/

Název v cizím jazyce Protokol k podpisannomu 21 dekabrja 1970 goda Soglašeniju o vzaimnom priznanii oficialno-ispytatelnoj markirovki ručnogo ognestrelnogo sportivno-ochotničjego oružija
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Ochrana nehmotných práv - Průmyslové vlastnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1982-03-31 Praha
Platnost 31.3.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Dogovir miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro socialne zabezpečenija
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-07-04 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2003-04-02 29/2003

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o výměně školských areálů v Praze

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik ob obmene školnymi kompleksami zdanij v Prage
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-09-11 Praha
Platnost 11.9.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vypořádání zbylých majetkových a finančních otázek vzniklých před 9. květnem 1945 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1959-07-13 Moskva
Místo podpisu 1959-05-07 Moskva
Platnost 13.7.1959
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Statistical Office, the General Directorate of Customs of the Czech Republic, the State Customs Service of Ukraine and the State Statistics Committee of Ukraine on cooperation in the area of exchange of customs and stati...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2009-09-17 Kyjev
Platnost 17.9.2009
Publikace č. 2009-10-16 101/2009

Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Čechoslovackoj Respublikoj i Sojuzom Sovetskich Socialističeskich Respublik ob okončatelnom uregulirovanii imuščestvennych i finansovych voprosov, svjazannych s vossoedineniem Zakarpatskoj Ukrainy s Ukrainskoj Socialističeskoj Res...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1957-07-06 Moskva
Platnost 8.1.1958
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 1/1958

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech

Název v cizím jazyce Dogovir miž Českoju Respublikoju ta Ukrainoju pro pravovu dopomogu i civilnich spravach
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-05-28 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2002-11-15 123/2002

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytnutí užívacích práv k pozemkům na výstavbu areálu sovětské školy v Praze a budov velvyslanectví ČSSR v Moskvě

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu pravitelstvom Čechoslovackoj Socialistisčeskoj Respubliki i pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik o predostavlenii prava polzovanija zemelnymi učastkami dlja stroitelsva kompleksa zdanij sovetskoj školy v Pra...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Vzájemné poskytování pozemků a budov
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-09-11 Praha
Platnost 11.9.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Ugoda miž Ministerstvom oboroni Českoi Respubliki i Ministerstvom oboroni Ukraini pro vzaemne spivrobitnictvo
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-04-02 Praha
Platnost 2.4.1996

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. března 1994 v Praze

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Government of Ukraine on the amendments to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Ukraine for the Promotion and Reciprocal Protection of Invest...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-09-16 Kyjev
Platnost
Publikace č. 2010-04-30 42/2010

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny

Název v cizím jazyce Protokol pro spivrobitnictvo miž Ministerstvom zakordonnich sprav Českoi Respubliki ta Ministerstvom zakordonnich sprav Ukraini
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-10-22 Kyjev
Platnost 22.10.2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Ukraine for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1994-03-17 Praha
Platnost 2.11.1995
Publikace č. 1996-02-06 23/1996

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice SSSR a objektů Uralského pl...

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik o sotrudničestve v osvoenii Jamburgskogo gazovogo mestoroždenija, stroitelstve magistralnogo gazoprovoda Jambur...
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-12-16 Moskva
Platnost 16.12.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin

Název v cizím jazyce Ugoda miž Urjadom Českoi Respubliki ta Urjadom Ukraini pro spivrobitnictvo u galuzi karantinu i zachistu roslin
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ochrana rostlin
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-01-28 Praha
Platnost 28.1.1997

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czech Republic and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Property
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-06-30 Kyjev
Platnost
Publikace č. 1999-06-03 103/1999

Ujednání o navázání diplomatických styků s dohodou o škrtnutí finančních závazků vzniklých z revoluce mezi Republikou československou a Svazem sovětských socialistických republik sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Navázání diplomatických styků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1934-06-09 Ženeva
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj Respubliki i Pravitelstvom Ukrainy o sotrudničestve v borbe s organizovannoj prestupnosťju, terrorizmom i nezakonnym oborotom narkotičeskich sredstv i psichotropnych veščestv
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti oganizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-06-30 Kyjev
Platnost 5.9.1997
Publikace č. 2006-09-08 81/2006

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném uznávání Typových osvědčení způsobilosti k leteckému provozu civilních letadel

Název v cizím jazyce Soglašenie meždu Pravitelstvom Češskoj i Slovackoj Federativnoj Respubliki i Pravitelstvom Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik o vzaimnom priznanii Tipovych sertifikatov letnoj godnosti graždanskich vozdušnych sudov
Země a mez. organizace Ukrajina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-04-17 Praha
Platnost 17.4.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
.