Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů.

Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění a nepoužívat k přepravě taxíky bez licence (často nejsou pojištěné). Krádež cestovního dokladu by měla být nahlášena místní policii, která by měla případ zaevidovat a postiženému předat minimálně tzv. referenční číslo nahlášeného případu. Doporučujeme každou ztrátu či odcizení cestovního dokladu či občanského průkazu nahlásit co nejdříve úřadům v ČR, či osobně Velvyslanectví ČR v Londýně.

Dle zákonných ustanovení Velké Británie je nůž s čepelí delší než 7,62 cm považován za útočnou zbraň, a za držení či manipulaci s takovýmto nožem na veřejnosti hrozí trestní postih (více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/find-out-if-i-can-buy-or-carry-a-knife). Basebalová pálka pro sportovní účely musí být přepravována v kufru automobilu, ne v prostoru pro cestující.

Při pobytu u moře je nutné věnovat velkou pozornost skutečnosti, že u britských ostrovů činí rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu na mnoha místech i několik metrů a že příliv přichází velmi rychle. V některých oblastech na pobřeží jsou tzv. plovoucí písky, které jsou nebezpečné. Při procházkách na plážích (zejména odlehlejších) se doporučuje informovat se předem na situaci v konkrétním místě.

Ubytování
Ubytování v Británii je relativně drahé, doporučuje se ubytování typu "bed and breakfast", tj. ubytování poskytované se snídaní v menších penzionech.

Doprava letecká:
V souvislosti s obecnou hrozbou teroristických útoků byla upravena bezpečnostní opatření na všech britských letištích.

Nyní jsou uplatňována tato bezpečnostní opatření:
1. na palubu letadla je povoleno brát kromě příručního kufříku, kabelky či tašky na laptop ještě jedno kabinové zavazadlo o rozměrech maximálně 56x45x25 cm (Pozn.: Nízkonákladové společnosti létající do Velké Británie uplatňují v současnosti svoje vlastní předpisy, které je třeba respektovat. Pro zjištění přesných podmínek kontaktujte příslušnou společnost.).
2. tekutiny, gely a pasty musí být k bezpečnostní kontrole předloženy v plastovém sáčku o rozměrech 20x20 cm, přičemž žádná nádobka nesmí mít větší obsah než 100ml. Povoleny jsou léky nezbytné po dobu letu a mléko pro kojence, které jsou před vstupem do letadla rovněž kontrolovány.
3. detailní kontrole jsou rovněž podrobována veškerá elektronická zařízení (např. mobilní telefony, přenosné počítače, vysoušeče vlasů), stejně jako invalidní vozíky i dětské kočárky.

Občanům ČR cestujícím mezi Českou republikou a Velkou Británií, se doporučuje, aby postupovali v souladu s pokyny britských bezpečnostních orgánů, chovali se zodpovědně, respektovali doporučení leteckých společností a informovali se u příslušné letecké společnosti o termínech letů a podmínkách přepravy.

Platnost uvedených bezpečnostních opatření trvá do odvolání. Oficiální aktuální informace britských úřadů, včetně seznamů věcí povolených brát na palubu letadla jsou k dispozici na internetových stránkách hlavního vládního portálu www.gov.uk, (v části Passports, travel and living abroad - Travel abroad).

Doprava silniční:
Poplatky za používání dálnic byly v Británii zavedeny pouze na krátkém dálničním úseku (M6 Toll) u Birminghamu ze severní strany, který má zkrátit cestu na sever až o 45 min (více informací naleznete zde: http://www.m6toll.co.uk/). Alternativně lze použít dálnici M6, která je bez poplatků. Na ostatních dálnicích v Británii zatím poplatky zavedeny nebyly.

Poplatky za vjezd do centra Londýna:
Za vjezd vozidel do centrálního Londýna v době od 7.00 do 18.00 od pondělí do pátku je nutné platit tzv. congestion charge ve výši 9,- GBP. V daném dnu může vozidlo uskutečnit do centra libovolný počet jízd. Mimo uvedenou dobu, t.j. ani o víkendech nebo svátcích není poplatek vybírán. Poplatek lze uhradit v den uskutečnění jízdy do 22.00 hod. Chce- li řidič platit později, t.j. mezi 22.00 a půlnocí, musí navíc uhradit administrativní poplatek. Kdo jezdí často do centra nebo tam bydlí, má možnost pořídit si týdenní, měsíční nebo roční permanentku.

Povolení k vjezdu lze zakoupit ve vybraných prodejnách - v trafikách, u benzínových čerpadel, na poštách, v automatech na některých parkovištích a dalších vybraných místech. Zakoupit si povolení na vjezd lze 90 dnů předem.

Řidič si zakoupí jízdu na určitý den a kamera při vjezdu do zóny zaregistruje jeho SPZ a prověří, zda byl vjezd vozidla v daném dnu zaplacen, nebo zda je vozidlo vyňato z platební povinnosti.

V případě, že řidič předplacenou jízdu nevyužije, není u jednodenních a týdenních plateb poplatek vrácen, pouze u měsíčních nebo ročních průkazek po úhradě administrativního poplatku. Pro místní obyvatele byla zavedena platba zvláštní platební kartou (Fast Track Payment Card).

Na obvodech je placená zóna vyznačena písmenem C. Na vozidla jedoucí po obvodu zóny, t.j. po tzv. vnitřním okruhu se povinnost platit poplatek nevztahuje.

Výjimky z placení mají m.j. motocykly, mopedy, vozidla na alternativní pohon, splňující určitá kritéria a vozidla s 9 a více sedadly (t.j. i turistické autobusy).Všechna vozidla, na něž se výjimka vztahuje, musí být zaregistrována v systému a bude pro ně vydáno bezplatné povolení k vjezdu, platné 1 rok. Požádat o vydání povolení je třeba písemně. Vyplní se příslušný formulář a přiloží fotokopie technického průkazu. Ke kopii českého technického průkazu je nutné přiložit anglický překlad nebo alespoň částečný překlad, z něhož jsou patrny relevantní údaje k vozidlu. Žadatel obdrží dopis, potvrzující, že vozidlo bylo zaevidováno v systému a že je vyňato z povinnosti hradit poplatek. Kdo vjede do centra bez tohoto dokladu, t.j. dříve, než bude registrace jeho vozidla provedena, bude muset hradit poplatek.

Vyřízení žádosti trvá 10 dnů; k tomu je nutno připočítat dobu na doručení poštovní zásilky do a ze zahraničí (cca týden každé doručení), což představuje zhruba měsíční vyřizování.

Kontaktní adresa pro podání žádostí o registraci vozidel, nepodléhajících zpoplatnění je:
Congestion Charging
P O Box 4781
Worthing
BN11 9PR

Aktuální podmínky registrace včetně příslušných procedur si ověřte na tel.: +44 20 7649 9860. Další kontaktní adresy naleznete zde: http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6711.aspx.

K informování veřejnosti byly zřízeny webové stránky www.cclondon.com, kde lze nalézt i mapku zóny.

Ceny zboží:
Ceny potravin jsou srovnatelné s cenami kontinentální Evropy. Ceny služeb, dopravy, atd. jsou relativně vysoké.

Britské Panenské ostrovy:
Internetové stránky Britských Panenských ostrovů naleznete na adrese: www.bvitourism.com. S případnými dotazy můžete kontaktovat oficiální turistickou agenturu Britských Panenských ostrovů, která sídlí v Londýně, e-mail.: info@bvi.org.uk, tel.: 0044/2073559585.

Zaměstnání ve Velké Británii:
Občané ČR nepotřebují ve Velké Británii pracovní povolení. Povinná registrace pracovníků z "nových" členských zemí (A8), včetně občanů ČR, byla zrušena k 30. 4. 2011. Užitečné informace k pracovní činnosti ve Velké Británii naleznete např. zde: https://www.gov.uk/browse/working.

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, musí mít tzv. NI number (= National Insurance Number). Toto číslo se používá pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Platba odvodů (NI contributions) je nutnou podmínkou pro nárok na dávky, státní příspěvky nebo starobní důchod.

Pro případ, že budete cestovat do Velké Británie na občanský průkaz, doporučujeme si ověřit, zda není evidován jako neplatný, např. v souvislosti se změnou trvalého bydliště v ČR. V takovém případě britské úřady práce, které mají přístup do evidence neplatných českých dokladů, neplatné občanské průkazy zabaví a odešlou je příslušným českým úřadům. Takto postižené osoby musí následně řešit otázku, jak se dostanou zpět do ČR, neboť bez platného českého dokladu nebudou ve Velké Británii zaměstnáni.

Řadu dalších informací týkajících se zaměstnání ve Velké Británii naleznete na portálu českého Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/vb#o1).

Informace o podvodných nabídkách práce ve Velké Británii:
Podle informací Velvyslanectví ČR v Londýně se opět množí případy podvodných nabídek práce, kdy jsou do Velké Británie vylákáni čeští občané pod příslibem vysokého výdělku, zajímavých podmínek práce včetně zajištěného ubytování. Řada českých občanů bývá často podvedena zprostředkovatelnami práce, které sice mají anglicky znějící název, ale působí z jiných zemí. V některých případech dokonce naši občané odevzdají cestovní doklady a s jejich pomocí si někdo otevře bankovní účet. Bez adekvátní znalosti anglického jazyka a bez dostatečné orientace v místních podmínkách se pak stávají snadným terčem různých podvodníků. Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že v žádném případě není vhodné předat zprostředkovateli cestovní pas nebo občanský průkaz.

Mnozí z postižených se následně obracejí se žádostí o pomoc na zastupitelské úřady ČR, jejichž možnosti jsou však v těchto případech omezené. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje, že nemá možnost řešit nepříznivé důsledky těchto situací, zejména pak nemá možnost zajišťovat bezplatnou přepravu zpět do ČR, nouzové ubytování či poskytnutí peněžní půjčky.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá české občany k maximální opatrnosti a zodpovědnosti při hledání zaměstnání v zahraničí. Doporučuje českým občanům zajišťovat si pracovní místo ještě před cestou do zahraničí, ponechat si dostatečnou finanční rezervu umožňující nejenom pobyt v zahraničí, ale i návrat do České republiky a neodevzdávat nikomu své cestovní doklady. Respektováním uvedených doporučení se vyhnete velmi nepříjemným situacím. Uchazečům o práci naléhavě doporučujeme mít dostatečnou finanční rezervu na cestu zpět, minimálně v protihodnotě cca 3.000,- Kč v místní měně.

V každém jednotlivém případě doporučujeme nahlásit podvodnou nabídku práce na příslušné policejní stanici. V případě, že postižená osoba neumí anglicky, je jí poskytnut tlumočník zdarma.

Ve vážnějších případech, kdy lze charakter celkového případu považovat za obchodování s lidmi, mohou být postižené osoby zahrnuty do tzv. National Referral Mechanism (dále NRM, vice informací naleznete zde: http://www.soca.gov.uk/about-soca/about-the-ukhtc/national-referral-mechanism). NRM je procedura, v jejímž průběhu je vyhodnoceno, zda se postižená osoba skutečně stala obětí obchodu s lidmi. V případě, že tomu tak skutečně je, vztahuje se na ní 45 denní ochranná lhůta, po kterou je jí poskytnuto ubytování, nezbytná zdravotní a psychologická pomoc. Následné kroky, které závisejí především na rozhodnutí postižené osoby, mohou zahrnovat buď návrat do země původu, případně dočasnou spolupráci s vyšetřujícími složkami. Některé případy mohou vyústit až v možnost udělení dlouhodobého pobytu ve Velké Británii. Podrobnou informaci k obchodu s lidmi včetně jeho definice naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-definice.aspx).

Na základě zákona 'Gangmasters (Licensing) Act 2004' byl zřízen britský správní orgán 'Gangmasters Licensing Authority', který dohlíží nad spravedlivým zacházením se zaměstnanci v zemědělství, zahradnictví, rybářství a souvisejícím průmyslu (zpracování a balení). Tento orgán dále poskytuje licence pracovním agenturám (bez ohledu na skutečnost, zda sídlí ve Velké Británii či v ČR), na jejichž základě mohou zajišťovat pracovníky do výše uvedených oblastí. Poskytování zprostředkovatelské činnosti bez licence je trestně odpovědné - max. trest odnětí svobody až na 10 let a finanční pokuta. Bližší informace lze nalézt na http://www.gla.gov.uk/.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.