Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Velká Británie je v současnosti sedmou největší ekonomikou světa (dle nominální hodnoty HDP) a osmou dle přepočtu na paritu kupní síly. UK je třetí největší ekonomikou v EU (po Německu a… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Pro Spojené království, ostrovní zemi, je příznačné, že zahraniční obchod je rozhodujícím činitelem pro fungování ekonomiky. Obchodní bilance za rok 2012 potvrzuje dlouhodobý trend, obchod se… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.