Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Velká Británie je v současnosti šestou největší ekonomikou světa (dle nominální hodnoty HDP). V rámci EU je UK je třetí největší evropskou ekonomikou. Británie byla mezi prvními zeměmi (po… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Pro Spojené království, ostrovní zemi, je příznačné, že zahraniční obchod je rozhodujícím činitelem pro fungování ekonomiky. Obchodní bilance za dosavdaní část roku 2014 potvrzuje dlouhodobý… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.