Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Velká Británie Buckinghamský palác
Velká Británie Velká Británie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Isle of Man a Channel Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm) patří mezi britské dependence. Nejsou součástí Spojeného království ani EU. Jsou pouze součástí celní unie EU. Ostrovy mají vlastní zákonodárné sbory. Parlament Isle Of Man (Court Tynwald) založený Vikingy je se svou více než tisíciletou historií označován za nejstarší nepřetržitě existující parlament na světě.

1.2. Rozloha

243.799 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel : 62 026 000 (odhad 2012)

Hustota na km2: 253 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 72,5 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 393.800 osob, tj. 0,6 %

Demografické složení: 0–14 let (16% z celkového počtu), 15–64 let (66%) a 65 let a více (16%)

1.5. Národnostní složení

Angličané (83,9 %)
Skotové (8,4 %)
Velšané (4,8 %)
Irové (2,9 %)

Mezi největší etnické skupiny patří Poláci, Indové, Pákistánci, Bangladéšané a Číňané.

1.6. Náboženské složení

Věřící: 85% obyvatelstva

Majoritní náboženství: křesťanství  (71.8 %), islám (2,8 %), hinduismus (1 %), sikhismus (0,6 %), judaismus (0,5 %), budhismus (0,3 %)

 

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Angličtina a velština

V některých částech Skotska se vedle angličtiny používá také gaelština, ta ale není úředním jazykem. Z ostatních jazyků jsou používány mateřské jazyky místních etnických skupin.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní dělení země:

Anglie - 130.395 km2; 52,234 mil. obyvatel
Skotsko - 78.782 km2; 5,2229 mil. obyvatel
Wales - 20.779 km2; 3,006 mil. obyvatel
Severní Irsko - 13.843 km2; 1,799 mil. obyvatel

Hlavní město: Londýn (7,825 mil. obyvatel)

Další velká města: Birmingham (1,2 mil.), Leeds (761 tis.), Glasgow (578 tis.), Sheffield (525 tis.), Bradford (497 tis.), Liverpool (450 tis.), Edinburgh (446 tis.), Manchester (458 tis.), Bristol (416 tis.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 libra sterlingů (1GBP = 100 pencí)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2014 (2015):

Anglie a Wales

New Year's Day - 1. ledna (1. ledna)
Good Friday - 18. dubna (3. dubna)
Easter Monday - 21. dubna (6. dubna)                    
Early May Bank Holiday - 5. května (4. května)
Spring Bank Holiday - 26. května (25. května)
Summer Bank Holiday - 25. srpna (31. srpna)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Skotsko
New Year's Day - 1. ledna (1. ledna)
Good Friday - 18. dubna (3. dubna)
Easter Monday - 21. dubna (6. dubna)
Early May Bank Holiday - 5. května (4. května)
Spring Bank Holiday - 26. května (25. května)
Summer Bank Holiday - 25. srpna (31. srpna)
St Andrew's Day - 1. prosince (30. listopadu)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Severní Irsko
New Year's Day - 1. ledna (1. ledna)
St. Patrick's Day - 17. března (17. března)
Good Friday - 18. dubna (3. dubna)
Easter Monday - 1. dubna (6. dubna)
Early May Bank Holiday - 5. května (4. května)
Spring Bank Holiday - 26. května (25. května)
Orangemen's Day - 14. července (12. července)
Summer Bank Holiday - 25. srpna (31. srpna)
Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

 

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje je celkem osm oficiálních státem uznávaných státních svátků, tzv. public a bank holidays, v případě Severního Irska pak deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze státních svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna (obvykle se tak děje v pondělí následujícím po takové sobotě či neděli). V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, například při příležitosti mimořádných událostí u královského dvora.

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody aj. bývají otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod). Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) nezřídka mívají otevřeno po neomezenou dobu i v neděli.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je organizována jiná zábava.

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace, kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mezi ustálené obchodní zvyklosti patří dochvilnost, upravený vzhled, konzervativní oblečení a čistá kvalitní obuv. U dámských i pánských oděvů převažují tmavší odstíny. Předpokládá se kvalitní příprava na jednání, včetně předchozího seznámení se s dostupnými podklady. Veškerá jednání jsou vedena přímočaře a racionálně. Úvodní zdvořilostní komunikace zpravidla probíhá během několika málo minut. Od obchodního partnera se při jednání očekává věcnost a přímost. Samozřejmostí je předání navštívenky neuvádějící vysokoškolský titul. Používání mobilního telefonu během jednání je považováno za neslušné. Při komunikaci s britskými firmami se očekává rychlá reakce, na písemnou korespondenci je běžné odpovídat do 24 hodin po jejím obdržení. Dosavadní praxe však i nadále ukazuje, že je řada britských firem při písemném styku s českými firmami uváděna do rozpaků, neobdrží-li odpověď do 3–4 dnů.

Předpokládaným jazykem jednání je angličtina, (častým důvodem je totiž neochota britských občanů učit se cizím jazykům). Při obchodním jednání je obvyklé projednávat maximum možných bodů. Učiní-li obě strany závěr, předpokládá se, že se k němu není potřeba nadále vracet a obě strany jej respektují. Pokud obchodní partner nevyjádří opačný názor či nevznese připomínky, předpokládá se, že s předloženým návrhem souhlasí. Při jednání není obvyklé nabízet alkoholické nápoje. Pro obchodní styk i obecnou komunikaci je běžné oslovování křestním jménem.

 

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané mají na základě nařízení 1408/71 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané době pobytu na území jiného státu. Tato péče je poskytována na účet české zdravotní pojišťovny. Čeští občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče za stejných podmínek jako domácí pojištěnci včetně hrazení spoluúčasti, např. stomatologické ošetření (řádově několik set GBP) či stomatologická prohlídka (přinejmenším několik desítek GBP).

Pro lékařské ošetření v UK by si měli čeští občané vybrat takového lékaře, jenž má uzavřenou smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Před ošetřením je nutné předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud u sebe český občan tento průkaz nemá, je povinen kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a požádat ji o zaslání potvrzení, jež dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bude-li český občan nucen uhradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, měl by si posléze uschovat originály stvrzenek o zaplacení. Po návratu do ČR by se měl obrátit na pobočku své zdravotní pojišťovny, u níž předloží originály stvrzenek a požádá o refundaci vynaložených nákladů. Povinností české zdravotní pojišťovny je ověřit si u britských institucí výši částky, jež má být uhrazena; je proto potřeba počítat s časovou rezervou nutnou k navrácení výdajů. Refundovaná částka následně odpovídá částce, kterou by za danou péči uhradila zdravotní pojišťovna v UK.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum (Czech Centre)
116 Long Acre
London WC2E 9PA
tel: 0044 (0)20 7836 3669

e-mail: porybna@czechcentre.org.uk
www.czechcentres.cz/london
Tereza Porybná - ředitelka

CzechTrade, CzechInvest
26 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
tel: 0044 (0)20 7221 9663
fax: 0044 (0)20 7221 5537
e-mail: london@czechinvest.org   london@czechtrade.cz
www.czechinvest.org    www.czechtrade.cz
Michal Mravinač - ředitel CzechInvest
Martin Macourek - ředitel CzechTrade

CzechTourism
Prudence Place
Proctor Way
Luton LU2 9PE
tel: 0044 (0)20 76310 427  

e-mail: hobbs@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Katarina Hobbs - ředitelka

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie, hasiči, první pomoc 999
Informace o telefonních číslech 118118, 118120, 118500

Důležitá telefonní čísla naleznete na: www.yell.co.uk (obdoba českých Zlatých stránek).

1.18. Internetové informační zdroje


Politika:

 
www.parliament.uk UK Parliament
www.number-10.gov.uk Prime Minister`s Office
www.royal.gov.uk Royal family
www.scottish.parliament.uk Scottish Parliament
www.wales.gov.uk Welsh Assembly
www.niassembly.gov.uk Northern Ireland Assembly
www.labour.org.uk Labour party
www.conservatives.com Conservative party
www.libdems.org.uk Liberal Democrats
www.snp.org Scottish National party
www.dup.org.uk Democratic Unionist party
www.sinnfein.org Sinn Féin

 

Ministerstva a vládní instituce:

 
www.fco.gov.uk Foreign & Commonwealth Office
www.hm-treasury.gov.uk HM Treasury
www.hmrc.gov.uk HM Revenue & Customs
www.bis.gov.uk Department for Business, Innovation and Skills
www.uktradeinvest.gov.uk UK Trade & Investment
www.companieshouse.gov.uk Obchodní rejstřík firem v GB
www.detini.gov.uk Obchodní rejstřík firem v Severním Irsku
www.businesslink.gov.uk Business Link
www.dft.gov.uk Department for Transport
www.defra.gov.uk Department for Environment, Food and Rural Affairs
www.dfid.gov.uk Department for International Development
www.statistics.gov.uk National Statistics Office
www.fsa.gov.uk Financial Services Authority
www.ofcom.org.uk The Office of Communications
www.ofgem.gov.uk The Office of Gas and Electricity Markets
www.rail-reg.gov.uk The Office of Rail Regulation
www.oft.gov.uk The Office of Fair Trading
www.competition-commission.gov.uk The Competition Commission
www.ipo.gov.uk UK Intellectual Property Office
www.visitbritain.com VisitBritain
www.supply2.gov.uk Veřejné zakázky v UK (do 100.000 GBP)

 

Ekonomika a obchod:

 
www.bankofengland.co.uk Bank of England (centrální banka)
www.londonstockexchange.com London Stock Exchange
www.lme.co.uk London Metal Exchange
www.cbi.org.uk Confederation of British Industry
www.caa.co.uk Civil Aviation Authority
www.networkrail.co.uk Network Rail
www.imo.org International Maritime Organisation
www.smmt.co.uk Asociace automobilového průmyslu
www.ciob.org.uk Asociace stavebního průmyslu
www.buildingcentre.org.uk Building Centre
www.nfuonline.com Sdružení farmářů v Anglii a Walesu
www.ukcta.org.uk Asociace telekomunikačního průmyslu
www.abi.org.uk Asociace britských pojišťoven
www.kellys.co.uk Adresář britských firem
www.kompass.co.uk Adresář britských firem
www.agentsregister.com Adresář britských prodejních zástupců
www.themaa.co.uk Adresář prodejních zástupců v UK a Irsku
www.chamberonline.co.uk The British Chambers of Commerce
www.firstreport.co.uk Informace o finanční situaci britských firem
www.ukdata.com Informace o finanční situaci britských firem
www.workingintheuk.gov.uk Pracovní registrace v UK
www.worksmart.org.uk Práva zaměstnanců v UK
www.mediaguide.co.uk Media Guide
www.adassoc.org.uk Asociace britských reklamních agentur
www.lawsociety.org.uk The Law Society of England and Wales
www.barcouncil.org.uk The Bar Council of England and Wales
www.lcia-arbitration.com The London Court of International Arbitration
www.tendersdirect.co.uk Veřejné zakázky v UK a Evropě
www.ojeu.eu The Official Journal of European Communities (veřejné zakázky)
www.exhibitions.co.uk Veletrhy v UK
www.necgroup.co.uk Veletrhy v Birminghamu
www.excel-london.co.uk
Veletrhy v Londýně (výstaviště ExCeL)1.19. Adresy významných institucí

Prime Minister's Office
10 Downing Street
London SW1A 2AA

Cabinet Office
70 Whitehall
London SW1A 2AS

HM Treasury
1 Horse Guards Road
London SW1A 2HQ

Foreign & Commonwealth Office (FCO)
King Charles Street
London SW1A 2AH

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)
1 Victoria Street
London SW1H 0ET

UK Trade & Investment (UKTI)
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW

Department for Transport
76 Marsham Street
London SW1P 4DR

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
17 Smith Square
London SW1P 3JR

Department for Energy and Climate Change
3 Whitehall Place
London SW1A 2HD

Department for International Development (DFID)
1 Palace Street
London SW1E 5HE

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH

 

.