Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Argentina ledovec
Argentina Argentina

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Argentina využívá bohaté přírodní zdroje, vysoce gramotné obyvatelstvo, vývozně orientovaný zemědělský sektor a různorodé obory průmyslu. Přestože před 100 lety byla jedním… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Argentina patřila vždy k našim předním hospodářským partnerům v Latinské Americe. V letech 1992 a 1993 zaujímala dokonce v obchodním obratu ČR se zeměmi LA 1. místo, když dosažený… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Počátkem roku se odhadovalo, že Argentina by měla v roce 2014 dosáhnout růstu HDP kolem 2-2,5 % (oficiální statistiky hovořily o 3-4 %), současný stav ekonomiky je mnohem méně… více ►

Zahraniční obchod země

Na poklesu růstu HDP v roce 2013 se podílel i zahraniční obchod, a to poklesem vývozu a nárůstem dovozu. V průběhu roku pokračovala radikální opatření vůči… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.