Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Argentina ledovec
Argentina Argentina

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

            Argentina využívá bohaté přírodní zdroje, vysoce gramotné obyvatelstvo, vývozně orientovaný zemědělský sektor a různorodé obory průmyslu. Přestože před 100 lety byla… více ►

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Argentina patřila vždy k našim předním hospodářským partnerům v Latinské Americe. V letech 1992 a 1993 zaujímala dokonce v obchodním obratu ČR se zeměmi LA 1. místo, když dosažený objem… více ►

Očekávaný vývoj v teritoriu

Prognóza na rok 2010                         V roce 2010 argentinská ekonomika nadále poroste. Očekává se ekonomický růst až 9%. Na základě dohod s producenty položek, které nejvíce… více ►

Zahraniční obchod země

V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu stupňování radikálních opatření vůči dovozům, díky čemuž dochází k postupnému vyrovnávání salda zahraničního obchodu. Oproti roku 2010, kdy saldo dosahovalo… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.