Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Argentina ledovec
Argentina Argentina

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Argentinská republika (República Argentina). Název, který je odvozem z latinského slova “argentum” - stříbro, používá země od r.1860. Argentina je zemí mnoha bohatství, i když stříbro k nim nepatří, jak si to mysleli první španělští kolonizátoři, když této zemi dávali jméno. Tento kov se našel později a v mnohem větší míře na severu - v Bolívii a Peru - nicméně název již Argentině zůstal.

1.2. Rozloha

Argentina má rozlohu 3.761.274 km2. Z toho 2.791.810 km2 je území kontinentální, oblast Antarktidy spolu s přilehlými ostrovy má 969.464 km2. Argentina vede územní spor s Velkou Británií o souostroví Falklandy (oficiální argentinský název je Malvíny). Letos uplyne 181 let od začátku sporu.

Země leží mezi 22. a 55. stupněm jižní šířky. Hraničí s Uruguayí (495 km), Brazílií (1.132 km), Paraguayí (1.699 km), Bolívií (742 km) a Chile (5.308 km). Celková délka argentinské hranice činí 9.376 km (mořská 4.725 km)

Podnebí:

Vzhledem k obrovským parametrům země je její podnebí velice rozmanité: většina země leží v mírném pásmu jižní polokoule. Klima je mírné a vlhké v pampských nížinách, studené a vlhké na západu Patagonie, vlhké a subtropické v severovýchodní části země a teplé až subtropické, ovšem s mírnými zimami, na severozápadě. Směrem na jih jsou teploty nižší a prší zde větší část roku. Od listopadu do května se průměrná teplota pohybuje okolo 23°C a od června do září okolo12°C.

V Buenos Aires jsou letní měsíce velmi horké a většina obyvatel míří hned po Vánocích na pláže nebo do hor, a tak v lednu a únoru je město poloprázdné. Zima je příjemná, jen v červenci a srpnu se mohou objevit studené poryvy větru nebo krátké, ale prudké deště.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Podle sčítání obyvatel z roku 2010 má Argentina 40 117 096 obyvatel.

(zdroj: www.indec.gov.ar)

Odhad pro rok 2013 je 41.660.417 obyvatel (zdroj: www.indec.gov.ar).

Demografická studie INDEC uvádí:

Rok celkem: muži: ženy:
2008 39 745 613 19 465 305 20 280 308
2009 40 134 425 19 657 086 20 477 339
2010 40 117 096 19 523 766 20 593 330
2012 41 281 631 20 222 859 21 058 772
2013 41 660 417 20 330 360 21 330 057

(zdroj www.indec.gov.ar)

Průměrná hustota obydlení je 14.4 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pod 3 ob./km2).

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,6%.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek populace 0,99% (porodnost 17,34/1000 obyvatel, úmrtnost 7,36/1000 obyvatel, průměrná délka života 77,14 let (73,9 muži – 80,5 ženy).

(zdroj: www.cia.gov)

(zdroj: www.mrecic.gov.ar/argentina.html).

Z celkové populace je 48,8% mužského pohlaví a 51,2% ženského pohlaví.

1.5. Národnostní složení

Argentinci (95%), Španělé, Italové, Němci, Bolívijci, Chilané, Paraguayci, Peruánci. Argentina má velkou židovskou menšinu (odhaduje se cca 500.000), vlivní jsou i Arméni.

1.6. Náboženské složení

Katolíci (uváděno 90%, avšak 20% praktikujících), protestanti (3%), židé  (2%), muslimové (2%).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění: 23 provincií (Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucuman), dále federální území Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), nárokovaný antarktický sektor a nárokované ostrovy v Jižním Atlantiku (Falklandské ostrovy, Jižní Georginy, Sandwichovy ostrovy).

Hlavní město - Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires má cca 3 miliony obyvatel, s aglomerací - tzv. Gran Buenos Aires 12.548.638 ).

Další města (s aglomeracemi): Córdoba (1.390.000 obyvatel), Rosario (1,251 mil.), Mendoza (894.000), La Plata (731.000), San Miguel de Tucumán (800.000), Mar del Plata (609.000), Santa Fé (500.000), Salta (527.000), San Juan (461.000), Resistencia (300.000).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Argentinské peso (ARS) = 100 centavos. Aktuální kurz  argentinského pesa vůči dolaru ke dni 31.8.2014  = 8,45 ARS za 1 USD. Existuje i paralelní černý kurs dolaru (tzv. dolar blue), který se čím dále více vzdaluje od oficiálního.

V platebním styku je upřednostňována hotovost (některé obchody v takovém případě nabízejí i slevu až 10%). Bankomaty fungují většinou bez problémů, ale občas se stává, že nemají dostatek hotovosti.  Je nutno počítat s tím, že výše limitu výběru hotovosti z bankomatů je omezena, maximální jednorázový výběr je 1500 ARS. Směnárny pracují především s USD, se směnou EUR potíže nejsou. Od prosince roku 2011 byla zavedena kontrolní opatření doprovázející nákup cizí měny v Argentině. Vyměněná argentinská pesa při výstupu z Argentiny nelze zpět změnit na dolary nebo eura, proto doporučujeme na vstupu do Argentiny vyměnit za pesa jen předpokládanou útratu. Argentinci pro výměnu svého pesa za USD potřebují devizový souhlas státního daňového úřadu AFIP. Vzhledem k nedostatku devizových prostředků je možnost získat USD omezena.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Argentině se státní svátky vždy dodržují. V případě, že svátek vyjde na čtvrtek či úterý, je velmi pravděpodobné, že si argentinští partneři vezmou v pracovní den mezi svátkem a víkendem volno.

1. ledna - Nový rok

31. ledna – Výročí Ústavodárného shromáždění v roce 1813

11.-12. února – Karneval

20. února – Výročí bitvy u Salty

24. března – Výročí vojenského převratu

1. a 2. dubna - Den veteránů a padlých v bitvě o Malvíny

17. dubna - Zelený čtvrtek

18. dubna - Velký pátek (i když oficiální není svátkem, většina institucí nepracuje)

1. května - Svátek práce

25. května - Květnová revoluce

20. a 21. června - Den vlajky (úmrtí generála Manuela Belgrana)

9. července - Den nezávislosti

19. srpna - úmrtí generála San Martína

14. října - Objevení Ameriky (Den úcty ke kulturní rozmanitosti)

8. prosince - Neposkvrněné početí P. Marie

25. listopadu - Den národní suverenity

25. prosince -Vánoce

Svátky bývají přesunovány k víkendu.

Pracovní doba:

Pracovní doba je velmi různá. Např. kulturní instituce pracují zpravidla odpoledne, státní instituce zpravidla od  9:00 - 9:30 do 17:00. Banky od 10:00 do 15:00 (v sobotu a neděli zavřeno, od roku 2001 jsou velmi časté “bankovní prázdniny” s celostátní působností), pošty pracují od 9:00 do 18:00, o sobotách a nedělích mají zavřeno (a to i na hlavní poště v Buenos Aires).

Prodejní doba velkých nákupních středisek je od 8:00 do 22:00, a to i o víkendech, menší obchody mívají obvykle otevřeno od 8:00 do 20:00, v sobotu do 15:00, v neděli bývá zavřeno (není to však pravidlem). Alkohol je dovoleno prodávat ve stáncích a obchodech pouze do 22:00.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí. Zejména Buenos Aires (Capital Federal - hlavní město) má evropský ráz a z toho i vyplývá např. způsob  oblékání. Úzkostlivě se dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžné naznačení polibku na tvář (i muži mezi sebou), a fráze “Jak se daří?”, v opačném případě by se mohl dotyčný urazit. Nelze spoléhat na dochvilnost, nicméně u obchodních jednání je dochvilnost na místě. Doba oběda v pracovní dny nezačíná dříve než ve 13:00 hod. na české poměry se večeří značně pozdě, nejdříve ve 21:00 hod., výjimkou není ani 22:00 hod. Nadměrné požívání alkoholických nápojů na veřejnosti je společensky nepřípustné.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Argentiny je vhodné sjednat si připojištění. Je nutné mít pojištění typu “pro celý svět”, protože s běžným pojištěním pro EU tu návštěvník nepořídí. Pokud je turista pojištěn, může využít smluvního zdravotnického zařízení za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Platební karty ani šeky akceptovány nejsou, platí se v hotovosti. Jinak lze za úhradu použít soukromá zdravotnická zařízení.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Agenturu na podporu zahraničního obchodu CzechTrade zastupuje v Buenos Aires pan Milan Harmáček. Spojení na něj je:

Mobilní telefon: 0054-9-11-41495978

e-mail: milan.harmacek@czechtrade.cz

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism.

Adresa:

CzechTourism

Patricia Cmol

M. Moreno 431, piso 3

1091AAI Buenos Aires

Tel.: 0054 11 57113613

e-mail: cmol@czechtourism.com

 

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku:

Petr Lutter

Ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku

Oficina de Turismo dela República Checa- CzechTourism

Kepler 101, Col. Nueva Anzures

11590 México, D.F. México

Tel./Fax: +52-55-55458000

E-mail: lutter@czechtourism.com

V březnu 2008 byla v Buenos Aires oficiálně otevřena kancelář Českých center. Ještě v roce 2008 ČC realizovalo 50 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo téměř 30 tisíc návštěvníků. Bohužel z rozpočtových důvodů byla kancelář ČC za dva roky v roce 2010 zrušena.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nouzové volání - 911

Hasiči - 100

Policie - 101

První pomoc - 107

1.18. Internetové informační zdroje

Agencia de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr, Ministerio de Economía (www.prosperar.gov.ar)

BCRA – Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar)

INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.indec.gov.ar)

Fundación Exportar (www.exportar.org.ar)

Zákony (www.infoleg.gov.ar)

Ministerio de Economía (www.mecon.gov.ar)

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (www.minplan.gov.ar)

Clarín (www.clarin.com.ar)

Infobae (www.infobae.com.ar)

Cámara Argentina de Comercio (www.cac.com.ar)

Unión Industrial Argentina (www.uia.org.ar)

Ministerio del Interior, Migraciones (www.migraciones.gov.ar)

1.19. Adresy významných institucí

Na stránkách www.argentina.gov.ar lze v jednotlivých kapitolách najít odkazy na nejdůležitější instituce.

.