Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Argentina ledovec
Argentina Argentina

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de Cooperación en Materia Antártica entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Antarktida
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-03-02 Buenos Aires
Platnost
Publikace č. 2012-04-17 44/2012

Memorandum o porozumění mezi ministerstvem zahraničních věcí České republiky a ministerstvem zahraničních věcí, zahraničního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1994-04-19 Buenos Aires
Platnost 19.4.1994

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou

Název v cizím jazyce Acuerdo Básico de Cooperación Científico-Tecnológica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1974-05-12 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2011-07-21 69/2011

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-03-06 Buenos Aires
Platnost 6.3.2006
Publikace č. 2011-07-21 71/2011

Program spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011 (mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy, techniky a výrobních inovací Argentinské republiky)

Název v cizím jazyce Program for Scientific and Technological Cooperation - Joint Research and Development Projects 2010-2011 (between the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation o...
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-07-27 Praha
Platnost 27.7.2009
Publikace č. 2011-07-21 72/2011

Protokol o porozumění /mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky/

Název v cizím jazyce Protocolo de Entendimiento /entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Planificación federal, Inversión pública y Servicios de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-12-13 Buenos Aires
Platnost 13.12.2004
Publikace č. 2005-01-24 15/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre la supresión de visados en pasaportes comunes
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-10-05 Praha
Platnost 2.1.2000
Publikace č. 2000-01-26 5/2000

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de cooperación en el sector de turismo entre el Ministerio de Desarrollo Regional de la República Checa y la Secretaría de Turismo de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2005-04-21 Buenos Aires
Platnost 21.4.2005
Publikace č. 2005-06-28 68/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Arg...

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre la supresión de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio de nacionales de la República Checa y en pasaportes diplomáticos y oficiales de nacional...
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-09-27 Buenos Aires
Platnost 8.12.1996
Platnost pro ČR 1996-12-08
Publikace č. 1997-01-15 6/1997

Úmluva mezi republikou Československou a republikou Argentinskou o odškodňování pracovních úrazů

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la République Argentine en vue d´assurer la complete égalité de traitement des nationaux des deux parties contractantes en matiere d´indemnisations pour accidents du travail
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1932-03-31 Buenos Aires
Platnost 9.12.1934
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-01-22 5/1935

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-03-30 Buenos Aires
Platnost 30.3.1995
Publikace č. 2011-07-21 70/2011

Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010

Název v cizím jazyce Programa de Cooperación entre el Ministerio de Cultura de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina para los aňos 2008 až 2010
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy kultury
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-09-26 Buenos Aires
Platnost 26.9.2007
Publikace č. 2007-11-07 81/2007

Dohoda mezi Českou republiku a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Argentine Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-09-27 Buenos Aires
Platnost 23.7.1998
Publikace č. 1998-12-14 297/1998

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

Název v cizím jazyce Convenio de cooperación económica e industrial entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2006-03-06 Buenos Aires
Platnost
Publikace č. 2008-12-15 78/2008

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o vzájemném zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů obou států sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Argentina sobre Trabajo de Familiares de Miembros de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de ambos Estados
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-05-04 Buenos Aires
Platnost 4.5.1998

Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011

Název v cizím jazyce Programa de Cooperación entre el Ministerio de Educación, Juventud y Educación Física de la República Checa y el Ministerio de Educación de la República Argentina sobre la cooperación en la educación para los anos 2009-2011
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Školství - školská a kulturní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-11-03 Buenos Aires
Platnost 3.11.2008
Publikace č. 2008-12-15 83/2008

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República Argentina sobre la cooperación cultural y científica
Země a mez. organizace Argentina
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-01-22 Buenos Aires
Platnost 24.10.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-04-23 29/1987
.