Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bolívie solné pole
Bolívie Bolívie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Mnohonárodní stát Bolívie – El Estado Plurinacional de Bolívia v jazyce:

 • quechua: Bulibiya Suyu
 • aimara: Bulibiya nebo Buliwya
 • guaraní: Volívia

(do 18. 3. 2009 byl název: Bolívijská republika – República de Bolívia)

1.2. Rozloha

1 098 581 km2 – 28. místo na světě

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 10 390 000 obyvatel (listopad 2012, 83. místo na světě)

Hustota:

 • 9,2 obyv./km2

Podíl městského obyv.:

 • 67 % (2010)

Věková struktura:

 • do 14 let: 34,2 %
 • 15 - 64 let: 61,1 %
 • 65 avíce let: 4,7 %

Průměrná délka života:

 • 67,9 let (2013)

Gramotnost:

 • 86,7 % (2012)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 1,664 % (2012)
 • Porodnost: 24,24 ‰  (2012)
 • Úmrtnost: 6,76 ‰  (2012)  
 • Kojenecká úmrtnost: 40,94 ‰ (2012)

1.5. Národnostní složení

 • míšenci: 30 %
 • quechua: 30 %
 • aymara: 25 %
 • běloši: 15 %

1.6. Náboženské složení

Dominantní vliv v zemi má náboženství římskokatolické – 90 %, protestanti tvoří 3,5 %, bez vyznání jsou 2 % obyvatelstva, kmenová náboženství činí 1,5 %, jiné druhy vyznání – 3 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

španělština (60,7 %) a všechny indiánské jazyky, ústava jich jmenuje celkem 36 – např. quechua (21,2 %), almara (14,6 %), guaraní atd.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Územní členění:

 • 9 departmentů, které se dělí na provincie (112), distrikty (327) a kantony (1 384)

Hlavní město:

 • Sucre, založeno 1538 Pedrem Anzúrez
 • 309 tis. obyvatel, oficiální hl. město, sídlo soudních orgánů

Sídlo vlády:

 • La Paz, založeno 1548 Alfonsem de Mendoza
 • 896 tis. obyvatel, sídlo vlády

Další velká města:

 • Santa Cruz dela Sierra (1 685 mil.)
 • Cochabamba (624 tis.)
 • El Alto (992 tis.)
 • Oruro (235 tis.)

Státní svátek:

 • 6. srpen – získání nezávislosti (1825)

Vznik státu:

 • 6. srpen 1825
Administrativní členění

Department

Rozloha (km2)

Hlavní město

Nadmořská výška (m.n.m.)

Tarija

37 623

Tarija

1 866

Chuquisaca

51 524

Sucre

2 790

Oruro

53 588

Oruro

3 709

Cochabamba

55 631

Cochabamba

2 558

Pando

63 827

Cobija

221

Potosí

118 218

Potosí

4 070

La Paz

133 985

La Paz

3 640

Beni

213 564

Trinidad

236

Santa Cruz

370 621

Santa Cruz de la Sierra

416

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měnová jednotka: 1 peso boliviano (BOB) = 100 centavos

Směnný kurz vůči USD: 

 • nákup - 6,86 BOB,
 • prodej - 6,96 BOB (duben 2013)

V zemi běžně obíhá i USD, který je volně směnitelný oběma směry v bankách, směnárnách i u pouličních směnárníků. Rozdíly v kurzu jsou mezi jednotlivými institucemi při směně zanedbatelné, u posledně jmenovaných hrozí vyšší nebezpečí nákupu falešných bankovek. Dolarem však není možné běžně platit v obchodech.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • 22. ledna – Den Mnohonárodnostního státu Bolívie
 • únor - březen – Karneval (proměnlivý - 2 dny)
 • 19. března – Den otců
 • 23. března – Den moře
 • 12. dubna – Den dětí 
 • březen-duben – Velikonoce    
 • 1. května – Svátek práce
 • 27. května – Den matek
 • červen –   Corpus Christi
 • 21. června – Nový rok aymarský
 • 6. srpna – Den nezávislosti
 • 17. srpna – Den vlajky     
 • 1. - 2. listopadu – Památka zesnulých
 • 25. prosince – Boží hod vánoční

Pracovní doba státních institucí je po - pá od 9 do 17 hod. s polední přestávkou od 12,30 do 15,00 hod. Banky jsou otevřeny po - pá od 09,00 do 18,00 hod., v sobotu - 09,00 - 12,30 hod. s výjimkou výše uvedených svátků. Ostatní obchody mají individuální otevírací dobu, většinou otevírají později mezi 9. a11. hod. a zavírají kolem 21. - 23. hod. večer.

V soukromých firmách bývá pracovní týden 5-ti až 6-ti denní a pracovní doba často překračuje 8 hod. denně.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Společenské zvyklosti v Bolívii jsou v zásadě obdobné jako v ostatních zemích Latinské Ameriky. V každém případě je nutno počítat se značnou liknavostí v otázce časové dochvilnosti. Při sjednávání obchodních schůzek je třeba vycházet z reálného předpokladu možného zpoždění o cca 15 - 20 min. i více.

Při oslovování se užívají akademické tituly, např. doktor, inženýr, magistr (licenciado).

Co se týče bezpečnostních poměrů, Bolívie je zemí s vyšší pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná bezpečnostní pravidla, jejichž dodržováním lze předejít okradení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení, která jsou vybavena zahraniční technikou a rovněž personál má lepší odbornou průpravu. Z bezpečnostního a odborného hlediska se doporučuje podstoupit případné ošetření pokud možno v soukromém zdravotnickém zařízení.

Při ošetření je vyžadováno předložení zdravotního pojištění, popř. je třeba počítat s tím, že pacient musí jakékoliv ošetření uhradit v hotovosti či kreditní kartou a později požadovat proplacení nákladů u zdravotní pojišťovny na základě účtu vystaveného bolívijským zdravotnickým zařízením.

Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii každopádně sjednáno zdravotní pojištění.

S ohledem na náročné atmosférické poměry v La Paz, související s vysokou nadmořskou výškou, se doporučuje pohybovat se v tomto městě a jeho okolí spíše pomaleji a častěji odpočívat (pozn.: obdobně i v dalších výše položených oblastech např. v okolí jezera Titicaca).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České instituce – ČC, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nemají v Bolívii své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 110
 • Hasiči: 119
 • První pomoc: 118
 • Červený kříž: 00591-2-2227818, 2226936
 • Letiště (El Alto): 00591-2-2810122, 2810123
 • Nemocnice v La Paz:
  • Clínica Americana: 00591-2-2783371
  • Clínica Alemana: 00591-2-2323023
  • Hospital de Clínicas: 00591-2-2246275, 2244884

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministerio de la Presidencia
(Prezidentská kancelář)
Juan Ramón Quintana
Calle Ayacucho, esq. Comercio s/n, La Paz
Tel.: (591-2) 2202321
www.presidencia.gob.bo 

Vicepresidencia
(Viceprezident)
Álvaro Marcelo García Linera
Edif. de la Vicepresidencia del Estado, Calle Ayacucho esq. Mercado No. 308, La Paz
Tel.: (591-2) 2142000
www.vicepresidencia.gob.bo

Ministerio de Relaciones Exteriores
(Ministerstvo zahraničních věcí a náboženských otázek)
David Choquehuanca Céspedes
Ingavi esq. Junín, La Paz
Tel.: (591-2) 2408900, 2408595
www.rree.gob.bo

Ministerio de Gobernación
(Ministerstvo vnitra)
Carlos Gustavo Romero
Av. Arce esq. Belisario Salinas 2409, La Paz
Tel.: (591-2) 2440466, 2120003
www.mingobierno.gob.bo 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(Ministerstvo hospodářství a veřejných financí)
Luis Alberto Arce Catacora
Calle Bolíva esq. Indaburo 688, Zona Central, La Paz
Tel.: (591-2) 2203434
www.economiayfinanzas.gob.bo 

Ministerio del Medio Ambiente y Aguas
(Ministerstvo životního prostředí)
José Zamora Gutiérrez
Calle Capitán Castrillo y 20 de Octubre 434, La Paz
Tel.: (591-2) 2115571, 2115573
www.mmaya.gob.bo

Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(Ministerstvo ropného průmyslu a energetiky)
Juan Jose Hernando Sosa Soruco 
Edif. Palacio de Comunicaciones, Av. Mcal. Santa Cruz Esq. Oruro, Piso 12, La Paz
Tel.: (591-2) 2374050 - 53
www.hidrocarburos.gob.bo

Ministerio de Defensa
(Ministerstvo obrany)
Rubén Aldo Saavedra Soto
Av. Pedro Salazar Esq. 20 de Octubre Plaza Avaroa 2502, La Paz
Tel.: (591-2) 2433159
www.mindef.gob.bo 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
(Ministerstvo pro ekonomický rozvoj)
Ana Teresa Morales Olivera
Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Palacio de Comunicaciones, Piso 20, La Paz
Tel.: (592-2) 2124235, 2124237
www.produccion.gob.bo

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
(Ministerstvo práce)
Daniel Santalla Torrez
Calle Yanacocha esq. Mercado S/N, Zona Central, La Paz
Tel.: (591-2) 2408606
www.mintrabajo.gob.bo 

Ministerio de Educación
(Ministerstvo školství)
Roberto Aguilar Gómez
Av. Arce No. 2147, La Paz
Tel.: (591-2) 2442144
www.minedu.gob.bo 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)
Nemesia Achacollo Tola
Av. Camacho 1471 entre calle Bueno y Lozayza, La Paz
Tel.: (591-2) 2111103
www.agrobolivia.gob.bo 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
(Ministerstvo veřejných prací, služeb a bydlení)
Arturo Sanchez Escobar
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones, Piso 5, La Paz
Tel.: (591-2) 2119963, 2119999
www.oopp.gob.bo

Ministerio de Salud y Deporte
(Ministerstvo zdravotnictví a sportu)
Juan Carlos Calvimontes
Plaza del Estudiante esq. Caňada Strongest s/n, La Paz
Tel.: (591-2) 2490554, 2494868
www.sns.gob.bo

Ministerio de Minería y Metalurgía
(Ministerstvo těžby a hutnictví)
Mario Virreira
Edif. Palacio de Comunicaciones, Av. Mcal. Santa Cruz esq. Oruro, Piso 14, La Paz
Tel.: (591-2) 2310846
www.mineria.gob.bo 

Ministerio de Planificación y Desarrollo
(Ministerstvo plánování a rozvoje)
Viviana Caro Hinojosa
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro, Ex Edificio Comibol, La Paz
Tel.: (591-2) 2116000
www.planificacion.gob.bo

Ministerio de Culturas
(Ministerstvo kultury)
Pablo Groux
Palacio Chico Calle Ayacucho esq. Potosí, La Paz
Tel.: (591-2) 2200910
www.minculturas.gob.bo 

Ministerio de Justicia
(Ministerstvo spravedlnosti)
Cecilia Ayllón
Av. 16 de julio 1769, La Paz
Tel.: (591-2) 2313838
www.justicia.gob.bo 

Ministerio de la Transparencia Institucional y de la Lucha contra la Corrupción
(Ministerstvo institucionální transparentnosti a boje proti korupci)
Nardi Suxo Iturry
Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo, Edf.
Capitán Ravelo, Piso 6-9, La Paz
Tel.: (591-2) 2115773, 21118306
www.transparencia.gob.bo

Ministerio de Autonomía
(Ministerstvo pro autonomii)
Claudia Peňa Claros
Av. Mariscal Santa Cruz 1392, Edif. Cámara Nacional de Comercio, Piso 11, La Paz
Tel.: (591-2) 2110930
www.autonomia.gob.bo 

Ministerio de Comunicación
(Ministerstvo dopravy)
Amanda Dávila
Av. Camacho 1485, esq. Bueno, Edificio La Urbana, P-4, La Paz
Tel.: (591-2) 2200402, 2200430
www.comunicacion.gob.bo

Cámara Nacional de Comercio de Bolivia
(Bolivijská národní obchodní komora)
Av. Mcal. Santa Cruz No. 1392, Edificio Cámara Nacional de Comercio, Piso 1-2, La Paz
Tel.: (00591-2) 2378606
www.boliviacomercio.org.bo

Cámara Nacional de Industrias
(Národní průmyslová komora)
Tel.: (00591-2) 2374476-78
www.bolivia-industry.com

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(Konfederace soukromých podnikatelů Bolívie)
Calle Méndez Arcos 117, La Paz
Tel.: (591-2) 2420999
www.cepb.org.bo

Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia
(Národní komora exportérů Bolívie)
Av. Arce 2017 esq. Goita, La Paz
Tel.: (0591-2) 2443529, 2440863, 2440943
www.caneb.org.bo

Cámara de Exportadores de Santa Cruz
(Komora vývozců ze Santa Cruz)
Av. Velarde131, Santa Cruz
Tel.: (591-3) 332 1509
www.cadex.org

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO)
(Průmyslová a obchodní komora v Santa Cruz)
Las Américas 7, Santa Cruz
Tel.: (00591-3) 3334555
www.cainco.org.bo

Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN)
(Asociace soukromých bank Bolívie)
Av. Mariscal Santa Cruz 1392, Edificia Cámara Nacional de Comercio, Piso 15, La Paz
Tel.: (591-2) 2376164
www.asoban.bo

Cámara Boliviana de Hidrocarburos
(Bolivijská komora těžařů ropných produktů)
Radial 17 1/2 y 6to, Santa Cruz
Tel.: (591-3) 3538799
www.cbh.org.bo

Cámara Boliviana de la Construcción
(Bolivijská komora stavebního průmyslu)
Av. 20 de Octubre 1948, La Paz
Tel.: (591-2) 2423134
www.caboco.org.bo

Cámara Forestal de Bolivia
(Bolivijská komora dřevozpracujícího průmyslu)
Santa Cruz
Tel.: (591-3) 3332699
www.cfb.org.bo

.