Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Brazílie Rio de Janeiro
Brazílie Brazílie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • República Federativa do Brasil
 • Brazilská federativní republika - BFR

1.2. Rozloha

 • 8 511 965 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 201,032 mil. (IBGE, 8/2013)

Hustota obyvatelstva:

 • 24 obyvatel / km2

Obyvatelstvo podle států:

São Paulo - 43,6 mil.; Minas Gerais - 20,5 mil.; Rio de Janeiro - 16,3 mil.; Bahia - 15 mil.; Rio Grande do Sul - 11,1 mil.; Paraná - 10,9 mil.; Pernambuco - 9,21 mil.; Ceará - 8,78 mil.; Pará - 7,97 mil.; Maranhão - 6,79 mil.; Santa Catarina - 6,63 mil.; Goiás - 6,43 mil.; Paraíba - 3,91 mil.; Espírito Santo - 3,84 mil.; Amazonas - 3,81 mil.; Rio Grande do Norte - 3,37 mil.; Alagoas - 3,3 mil.; Piauí - 3,18 mil.; Mato Grosso - 3,18 mil.; Distrito Federal - 2,79 mil.; Mato Grosso do Sul - 2,59 mil.; Sergipe - 2,19 mil.; Rondonia - 1,73 mil.; Tocantins - 1,48 mil.; Acre - 0,78 mil.; Amapá - 0,74 mil.; Roraima - 0,49 mil.

 
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1,2 %

Složení obyvatelstva:

 • ženy 50,5 %
 • muži 49,5 %

Podíl obyvatelstva:

 • 0 - 14 let:   32 %
 • 15 - 60 let: 59,9 %
 • nad 60 let:  8,1 %

1.5. Národnostní složení

Brazilci - 49 % evropského původu, 43 % míšeného původu, 7 % afrického původu, 0,5 % asijského původu, 0,5 % původní indiánské obyvatelstvo.

1.6. Náboženské složení

Křesťanství 90 % (katolíci 74 %, protestanti 15 %, novodobé křesťanské církve 1 %), ostatní náboženství 3 % (tradiční africké 0,5 %), bez vyznání 7 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • portugalština

Ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • španělština
 • angličtina

Španělština je srozumitelná z důvodu příbuznosti s portugalštinou a komunikace s okolními latinskoamerickými státy. Angličtina je do určité míry rozšířena v obchodních kruzích a mezi mládeží. Znalost cizích jazyků je však celkově minimální.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

BFR tvoří 26 států a 1 federální distrikt s hlavním městem Brasília. Státy: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF). Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE), Tocantins (TO).

Největší města, počet obyvatel:

 • São Paulo (SP) 12 mil., metropolitní oblast 18,5 mil.
 • Rio de Janeiro (RJ) 6,4 mil., metropolitní oblast 11,4 mil.
 • Salvador (BA) 3,1 mil., metropolitní oblast 3,7 mil.
 • Brasília (DF) 0,7 mil., metropolitní oblast 2,6 mil.
 • Fortaleza (CE) 3 mil., metropolitní oblast 3,7 mil.
 • Belo Horizonte (MG) 2,6 mil., metropolitní oblast 6,4mil.
 • Curitiba (PR) 1,9 mil., metropolitní oblast 3,4 mil.
 • Manaus (AM) 1,8 mil., metropolitní oblast 2,1 mil.
 • Recife (PE) 1,8 mil., metropolitní oblast 4,2 mil.
 • Porto Alegre (RS) 1,4 mil., metropolitní oblast 4,3 mil.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Brazilskou měnou je real (brazilské značení R$, mezinárodní značení BRL), dělí se na 100 centavos. Měnu nelze označit za volně směnitelnou. Směnný kurs dne 24.4. 2014 byl 1 USD = 2,22 BRL

Používání cizích měn

Hlavní světové měny, nejlépe USD, je možno směnit v hotelech, bankách a směnárnách. Platba přímo v USD není obvyklá (mnoho bank nemá licenci k přijímání plateb v USD, resp. v jiných měnách než v brazilské, některé instituce vůbec nesmějí přijímat cizí měnu). Někdy dochází k potížím i při směně jiných měn než USD. Rozšířená a bezproblémová je platba mezinárodními platebními kartami.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden - Nový rok, Den světového bratrství
 • únor/březen  - Karneval (pohyblivý svátek, úterý před popeleční středou)
 • březen / duben - Velký pátek velikonoční (pohyblivý svátek)
 • 21. duben - Tiradentes, výročí úmrtí bojovníka za nezávislost na Portugalsku (1792)
 • 1. květen - Svátek práce
 • červen - Boží tělo (pohyblivý svátek, 62 dní po Velkém pátku)
 • 7. září - Den nezávislosti (1822)
 • 12. říjen - Den zjevení Panny Marie (Nossa Senhora de Aparecida)
 • 2. listopad - Památka zesnulých
 • 15. listopad - Vyhlášení republiky (1889)
 • 25. prosinec - Vánoční svátek

Karneval je největším brazilským svátkem. Jeho datum je pohyblivé, začíná 40 dní před velikonocemi a pracovní volno oficiálně trvá dva a půl dne (pro rok 2015 připadne na 17. února). Na velikonoce se slaví Velký pátek (v r. 2015 dne 3. dubna), zatímco Velikonoční pondělí je již pracovní den. Do vánočních svátků se v Brazílii nezahrnuje 26. 12. Kromě těchto federálních svátků mají některé jednotlivé státy své vlastní svátky - většinou je slaven některý ze svatých patronů (např. Rio de Janeiro - 20. leden, 24. duben, 20. listopad; Sao Paulo 25. leden, 9. červenec, 20. listopad).

Pracovní doba úřadů je obvykle od 9:00 do 12:00 hodin a od 15:00 do 18:00 hodin.

Prodejní doba v obchodech je většinou od 8:00 až 10:00 do 18:00 až 19:00. Řada samoobsluh a supermarketů má otevřeno nonstop.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Čeští podnikatelé se mohou v Brazílii setkat s celou řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

Oficiálním jazykem Brazílie je portugalština, která je v obchodních jednáních upřednostňována, přestože mnoho obchodníků ovládá částečně angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se portugalštině. Toto však není vhodné při jednání na vyšší úrovni, kdy je radno použít služeb tlumočníka. V hlavním městě Brasília je vzhledem ke koncentraci orgánů státní správy nejužívanějším druhým jazykem angličtina, v některých částech států na jihu země (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) je v možné se domluvit německy a v příhraničních oblastech je běžná znalost španělštiny.

Zvýšený důraz by měl být kladen na přípravu rozhovoru s obchodním partnerem, která může do jisté míry předurčit úspěch či neúspěch vlastního obchodního jednání. Velmi příznivě působí, pokud je alespoň část propagační dokumentace připravena v portugalštině. Pokud je nutno zvolit jiný jazyk, rozhodně působí lépe angličtina, než případné použití španělské verze.

Na předem domluvenou schůzku je vhodné dostavit se včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Pro obchodní jednání je vhodný oblek, bílá košile (na nižší úrovni i s krátkým rukávem) s vázankou. V oblasti Amazonie je košile s krátkým rukávem běžná i bez saka a vázanky.

Obchodního partnera je obvyklé oslovovat křestním jménem (např. Senhor Martin, Senhora Maria), popřípadě s funkcí, kterou zastává. Je to dáno tím, že příjmení jsou mnohočetná a častokrát obtížně vyslovitelná. Pokud jednání není příliš formální, není neobvyklé, že Brazilci přechází do specifické formy tykání (tvar „você“), mnohdy záleží na věku, povaze či původu obchodního partnera. Po úvodním představení dochází k výměně vizitek, které mohou být i v angličtině, nejlépe však dvojjazyčné (v portugalštině a v angličtině). Akademické a vědecké hodnosti se na vizitkách nepoužívají.

Samotná jednání jsou pak vedena spíše zdrženlivě, Brazilci upřednostňují dlouhodobé kontakty, zejména s cizinci. Postup jednání je více založen na osobním kontaktu a může se tak jevit poněkud pomalejší, než je tomu například v případě jednání s partnery evropskými. K jednání je mnohdy přistupováno zdánlivě lehkovážně, což však nepředstavuje lenost či nezájem. Nezbytnou vlastností českého obchodníka tak musí být trpělivost, protože Brazilci jsou neochotní se rozhodovat, čímž se jednání prodlužují.

Kontrakty je nutno formulovat co nejpodrobněji a vždy písemně, na ústní dohody nelze spoléhat. Jedním z předpokladů úspěchu na brazilském trhu je umění respektovat skutečnost, že Brazilci rádi řeší obchodní otázky během posezení u pracovního oběda či večeře, svou roli tedy hraje také etiketa. Jednání spojené s dobrým jídlem a pitím obvykle probíhají ve velmi uvolněné atmosféře. Pozvání do rodiny nebývá obvyklé; pokud k němu dojde, jedná se o projev zvláštních sympatií a důvěry. V takovém případě je nanejvýš vhodné přinést malou pozornost pro hostitelku.

Vzhledem k relativně volné pracovní době lze doporučit jako nejvhodnější hodinu pro obchodní schůzku interval mezi desátou hodinou dopolední a polednem, případně odpoledne po patnácté hodině. V této souvislosti je při plánování obchodní cesty vhodné si ověřit, zda na daný termín nepřipadá nějaký celostátní či místní svátek. Zcela nevhodnou dobou pro obchodní cesty je období kolem Vánoc, Nového roku, Karnevalu (ten se koná po dobu čtyř nocí a tří dnů před Popeleční středou) a Velikonoc (slaví se Velký pátek a Boží hod velikonoční). Vzhledem k období prázdnin a dovolených mezi Novým rokem a Karnevalem lze jen doporučit zohlednění této skutečnosti při plánování obchodních cest do Brazílie.

Při vstupu na brazilský trh je třeba mít na zřeteli, že je nutno přizpůsobit marketing tak, aby vyhovoval specifikám brazilského trhu a spotřebitelů. Brazílie je zemí kontinentálních rozměrů s poměrně rozmanitou strukturou obyvatelstva a do značné míry odlišnými regiony. Je tedy vhodné předem si stanovit, na jakou oblast svoji akvizici soustředíme.

Důležitým faktorem, se kterým musí český podnikatel při snaze o průnik na brazilský trh počítat, je korupce, která v závislosti na povaze obchodního případu, místním partnerovi a regionu může nabývat mnoha různých forem.

Brazílie je velkým, dynamicky se rozvíjejícím a nenasyceným trhem, který skýtá mnoho exportních příležitostí. Otázka jejich využití je ovšem složitější záležitostí, protože velice mnoho záleží na schopnostech a možnostech jednotlivých firem přizpůsobit se brazilskému trhu, jeho potřebám, odlišnostem brazilského obchodně-podnikatelského prostředí, které do značné míry nutí přizpůsobit svou exportní strategii a rozhodování.

Velmi důležitým faktorem, spíše však podmínkou, je přímý kontakt s brazilským trhem, protože bez osobního kontaktu s brazilskými obchodními partnery je téměř nemožné udržet efektivní, dlouhodobé a dynamicky se vyvíjející obchodní vztahy.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nelze doporučit pro jakékoliv lékařské ošetření státní zdravotnická zařízení. Soukromá zdravotnická zařízení ve větších městech jsou na dobré profesionální a hygienické úrovni. Pacient je vždy povinen zaplatit toto ošetření bezprostředně na místě a po návratu do ČR žádat o refundaci u pojišťovny, u které sjednal zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Soukromé nemocnice požadují při hospitalizaci záruku zaplacení (např. předložení mezinárodní platební karty nebo složení peněžní hotovosti).

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V roce 2004 otevřela agentura pro podporu obchodu CzechTrade svou kancelář v São Paulo.

CzechTrade
Rua Tabapuã, 100 - Itam Bibi
CEP 04533-000
São Paulo - SP, Brasil
Tel/fax: (+55 11) 3798 7227; 3798 7007
E-mail: sao.paulo@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.com.br
Vedoucí kanceláře: Marek Zmrzlík

Zastoupení CzechTourism jsou v São Paulo a Recife:

Autoridade do Turismo Tcheco - CzechTourism
Rua Araújo 165, Conjunto 30
CEP 01220-020
São Paulo - SP, Brasil
Tel./Fax:: (+55 11) 3156 8288
E-mail: republicatcheca@athos.ppg.br
Vedoucí kanceláře: Luiz Fernando Destro

Autoridade do Turismo Tcheco - CzechTourism
Amiga Turismo
Rua Nylo Dornelas Camara 90, Sala 01
Praca de Boa Viagem
CEP 51021-400
Recife - PE, Brasil
Tel.: (+55 81) 3325 2204
Fax: (+55 81) 3326 7485
E-mail: info-br@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranka (Pronto-Socorro) 192
 • Hasiči (Bombeiros) 193
 • Pořádková policie (Polícia Militar) 190
 • Federální policie (Polícia Federal) 194
 • Kriminální policie (Polícia Civil) 197

1.18. Internetové informační zdroje

Největší deníky (pouze portugalsky)

1.19. Adresy významných institucí

Svaz průmyslu státu São Paulo
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
Av. Paulista 1313
CEP 01311-923
São Paulo - SP, Brasil
Web: www.fiesp.org.br

Obchodní asociace São Paulo
Associação Comercial de São Paulo
Rua Almirante Brasil 389
CEP 03164-120
São Paulo - SP, Brasil
Web: www.acsp.com.br

Svaz obchodu státu São Paulo
Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Av. Paulista 119, CEP 01311-000
São Paulo
Web: www.fecomercio.com.br

Generální ředitelství cel
ADUANEIRAS
Rua da Consolação 77
CEP 01301-000
São Paulo - SP, Brasil
Web: www.aduaneiras.com.br

Svaz průmyslu státu Rio de Janeiro
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)
Av. Graça Aranha 1
CEP 20030-002
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Web: www.firjan.org.br

Svaz obchodu Rio de Janeiro
Associação Comercial do Rio de Janeiro
Rua da Candelária 9
CEP 20091-020
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Web: www.acrj.org.br

Brazilský svaz zahraničního obchodu
Associação de Comércio Exterior do Brasil
Av. General Justo 335 - 4º andar
CEP 20021-130
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Web: www.aeb.org.br

Národní obchodní konfederace
Confederação Nacional do Comércio
Av. General Justo 307
CEP 20021-130
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Web: www.cnc.org.br

Svaz komor zahraničního obchodu
Federação das Câmaras de Comércio Exterior
Av. General Justo, 307 - 6 andar
CEP 20021-130
Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Uvedené organizace působí v hlavních centrech obchodu - ve státech São Paulo a Rio de Janeiro. Téměř všechny státy BFR však mají své vlastní hospodářské, obchodní a průmyslové komory s svazy, které mezi sebou spolupracují. Během přípravy českých podnikatelských misí zastupitelský úřad spolupracuje především s těmito organizacemi. Naše obchodní komory jsou bohužel většinou jen zaznamenány v databázích svých partnerů v BFR, nicméně k praktické spolupráci nedochází. Z brazilské strany sporadicky zaznívá zájem spolupráci s českými partnerskými institucemi zaktivizovat.

.