Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Brazílie Rio de Janeiro
Brazílie Brazílie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol o záměrech mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky

Název v cizím jazyce Protocolo de Intencoes entre o Governo da República Federativa Tcheca e Eslovaca e o Governo da República Federativa do Brasil
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-10-02 Praha
Platnost 2.10.1990

Memorandum o ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky

Název v cizím jazyce Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa Tcheca e Eslovaca e o Governo da República Federativa do Brasil
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-10-02 Praha
Platnost 2.10.1990

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Acordo entre o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia e o Governo da República Federativa do Brasil sobre Cooperacao Cultural
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-07 Praha
Platnost
Publikace č. 1990-08-29 359/1990

Ujednání o zrušení legalizačních poplatků za konzulární ověření obchodních dokladů na základě vzájemnosti sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie -mimo seznam-
Místo podpisu 1967-01-17 Praha
Místo podpisu 1966-10-13 Praha
Platnost 17.1.1967

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1986-08-26 Brasília
Platnost
Publikace č. 1991-05-30 200/1991

Základní dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky

Název v cizím jazyce Acordo Básico de Cooperacao Cientifica e Tecnologica entre o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia e o Governo da República Federativa do Brasil
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-07-02 Brasília
Platnost 26.1.1990

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011

Název v cizím jazyce Programa de Trabalho entre o Ministério da Educacao, Juventude e Desporto da República Tcheca e o Ministério da Educacao da República Federativa do Brasil em cooperacao na área do ensino superior e ciencia para período de 2009 a 2011
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-11-06 Brasília
Platnost 6.11.2008
Publikace č. 2008-12-15 84/2008

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Tourism of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-03-27 Brasília
Platnost 27.3.2012
Publikace č. 2012-05-25 57/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil on Economic and Industrial Cooperation
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-04-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-01-08 1/2010

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil on Partial Abolition of Visa Requirements
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-04-29 Praha
Platnost 3.10.2005
Publikace č. 2005-11-07 118/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatických, konzulárních a administrativně-technických pracovníků

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Performance of Employment by Dependents of Diplomatic, Consular, Administrative and Technical Staff
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1997-06-13 Praha
Platnost

Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Brazilské federativní republiky

Název v cizím jazyce Memorando de Entendimento sobre Consultas entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Tcheca e o Ministério das Relacoes Exteriores da República Federativa do Brasil
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1993-08-23 Brasília
Platnost 23.8.1993

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Acordo entre o Governo da República Federativa Tcheca e Eslovaca e o Governo da República Federativa do Brasil para Dispensa de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Servico
Země a mez. organizace Brazílie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-07-15 Brasília
Platnost
Publikace č. 1991-09-20 370/1991
.