Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Chile sochy Moai
Chile Chile

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Chilská republika (República de Chile), zkráceně Chile.

1.2. Rozloha

 • Rozloha Chile činí 756 626 km2, (+1 250 000 km2 – nárokované antarktické teritorium).

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel je 16,572 mil. (2011), hustota 22 obyvatel./km2, (jedna ze zemí LA s nejmenší hustotou osídlení).

Celkový počet obyvatel starších 15 let je 12,853 mil., z nichž ekonomicky činných je 7,203 mil., tj. 56 %.V poslední dekádě významně stoupl počet zaměstnaných žen , podle sčítání z roku 2012 je ekonomicky aktivních 42 % chilské ženské populace.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Chile je poměrně velmi mladá země. Přibližně 70 % obyvatelstva je mladší 40 let, 23 % mladší 15 let, pouze 7 % je starší 65 let. 84 % obyvatelstva žije ve městech. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí 0,9 % (poslední oficiální údaj za rok 2012), ukazatel natality je 15,6/1000 obyvatel a mortality 5,3/1000 obyvatel.

Demografický vývoj v Chile se začíná podobat svými parametry ostatním členským zemím OECD. Přírůstek stagnuje, průměrný věk se zvyšuje a  obyvatelstvo stárne s následnými dopady do penzijního systému a zdravotní péče.

1.5. Národnostní složení

Chilané evropského původu: 88 % (potomci Španělů, Basků, Němců, Chorvatů, Angličanů, Francouzů, Irů, Italů); Indiáni: 8% (Mapuche, Aymara), další: 2 % (Palestinci, Židé).Podle posledního sčítání lidu z roku 2012 žije v Chile 339 000 cizinců, nejvíc – přibližne třetina – Peruánců.

1.6. Náboženské složení

Římskokatolické obyvatelstvo (67 %) se silným vlivem ve školství i celkově ve společnosti, protestantské (15 %), židovské.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Španělština se specifickým přízvukem a s mnoha místními chilskými výrazy, v některých oblastech se mluví jazyky původních obyvatel (jazykem mapudungun na jihu, aymarsky na severu u hranic s Bolívií a Peru, jazykem rapa-nui na Velikonočním ostrově) či evropských přistěhovalců (němčina na jihu země, chorvatština v enklávách na jihu v Punta Arenas a severu v Antofagastě). Z dalších cizích jazyků je nejpoužívanější angličtina, francouzština a italština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se dělí na 15 regionů (I. Tarapacá, II. Antofagasta, III. Atacama, IV. Coquimbo, V. Valparaíso, Región Metropolitana, VI. Libertador General Bernardo O'Higgins, VII. Maule, VIII. Bío-Bío, IX. La Araucanía, X. Los Lagos, XI. Aisén del General Carlos Ibáńez del Campo, XII. Magallanes y de la Antarctica Chilena, XIV. De los Ríos, XV. Arica y Parinacota), 51 provincií, 335 komun (obecních distriktů). Hlavní město je Santiago de Chile (6 mil. obyv.), k dalším velkým městským aglomeracím patří Concepción (310 000), Viňa del Mar (305 000), Valparaíso (290 000), Talcahuano (250 000), Temuco (250 000) a Antofagasta (220 000).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Domácí měnou je chilské peso (CLP), jež tvoří 100 centavos. V hotovostním styku nelze používat cizí valuty, v bankách či směnárnách lze vyměnit volně směnitelné měny. V bezhotovostním styku se zahraničím (u komerčních transakcí i bankovních převodů) je nejčastěji používanou měnou americký dolar (USD).

Některé hotely akceptují platby v USD. Cizinci v těchto případech neplatí DPH.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 21. května výročí bitvy u Iquique – Den námořnictva
 • 3. června Den Božího těla
 • 29. června svátek Sv. Petra a Pavla
 • 5. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 1. pondělí v září Den národní jednoty
 • 18. a 19. září výročí vyhlášení nezávislosti (tzv. Fiestas Patrias)
 • 1. listopadu Památka zesnulých
 • 8. prosince Neposkvrněné početí
 • 25. prosince Svátek vánoční

Velikonoce se slaví na Velký pátek, (nikoliv Pondělí velikonoční, které je pracovním dnem), dalšími dny pracovního volna jsou 1. leden. – Nový rok, 1. květen – Svátek práce, 12. říjen – Día de la Raza (objevení Ameriky K. Kolumbem). Při plánování obchodních cest je dobré si dopředu ověřit, zda na plánovaný termín nepřipadá svátek, dokonce i zda nepřipadá na úterý či čtvrtek, neboť je zcela běžné, že řada firem pak nepracuje ani v pondělí resp. pátek a berou si tzv. „sandwich".

Běžná pracovní doba ve firmách je pondělí až pátek mezi 9:00–14:00 a 15:00–18:00; v sektoru služeb prakticky nepřetržitě od 9:00–22:00 v prodejnách typu supermarketů, včetně sobot i nedělí; maloobchod pouze cca do 20:00; poměrně nepraktická je pracovní doba bank, jež jsou otevřeny pro veřejnost pouze od 9:00 do 14:00 v pondělí až pátek. Firmy však po dojednání schůzky mohou jednat i odpoledne, transakce však lze provádět pouze do 14:00.

Pracovní doba se dodržuje přesně, občas bývá problém sehnat partnera během dlouhé odpolední pauzy na oběd.  Na druhé straně, pokud se partneři dohodnou, lze tento čas vyhradit k pracovnímu obědu, což je jev v Chile naprosto běžný. Siesta, tak jak je známá např. v některých jihoevropských zemích a v některých latinskoamerických zemích, je v Chile rozšířena pouze v regionech, kde díky menším vzdálenostem a snazší dopravě mají zaměstnanci možnost stravování doma (až 2 hodiny na oběd). V hlavním městě však toto není vzhledem ke špatné dopravní obslužnosti možné. I v době pauzy jsou však v urgentních případech partneři dostižitelní, ve většině firem fungují spojovatelky, spolehlivé záznamníky, všichni podnikatelé jsou vybaveni mobilními telefony.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro chilské podnikatele je charakteristická určitá povahová, volní a projevová různorodost, vyplývající z pestrého národnostního složení populace. Na obchodní jednání s chilským partnerem by se měl český obchodník pečlivě připravit, protože chilští obchodníci jsou na latinskoamerické poměry relativně dochvilní, přesní, věcní a systematičtí. Při prvním jednání mohou působit uzavřenějším dojmem, někteří mohou působit až povýšeně či snobsky. Možná si někteří naši obchodníci myslí, že jen proto, že se Chile nachází na jihoamerickém kontinentu, jsou jednání uvolněnější a není potřeba žádná příprava. Není tomu tak, jednání jsou velmi věcná a prakticky ihned se od zdvořilostních frází přechází k „businessu“.

Na předem domluvenou schůzku je vhodné se dostavit včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Pro obchodní jednání je vhodný oblek a košile (decentní barevné odstíny nejsou překážkou) s kravatou. Obchodního partnera je obvyklé oslovovat jménem, popřípadě s funkcí, kterou zastává. Po úvodním představení bývá zvykem výměna vizitek, které mohou být i v angličtině. Akademické a vědecké hodnosti se na vizitkách nepoužívají. Je žádoucí, aby prospekty a ostatní podkladové materiály byly ve španělštině. Tolerují se i materiály v angličtině, ale daleko lépe působí prezentace v místním jazyce..

Nezbytností je také dobré vystupování, umění chovat se ve společnosti a etiketa. Chilané si potrpí na rigidní a formální ceremonie. Setkání při obědě, kde se probírají obchodní záležitosti, jsou poměrně běžnou praktikou. Pokud nás chilský partner pozve na večeři, setkání nabývá více neformální roviny a mívá již osobnější charakter. Vše většinou probíhá uvolněně a přestože Chilané nemají příliš smysl pro humor, troška českého humoru může přispět k dobré atmosféře, ale doporučujeme to raději nezkoušet. Pozvání do rodiny jsou projevem zvláštních sympatií a důvěry. V takovém případě je nezbytností přinést nějakou pozornost pro hostitelku (nejlépe květinu).

Co se pracovní doby týče, dodržují se v Chile podobné úřední hodiny jako u nás, čili zhruba od 8,30 do 18,00. Nejlepší čas na domluvení schůzky bývá mezi desátou hodinou dopolední a polednem. Přestávka na oběd bývá mnohem delší než v ČR, takže pokud chceme domluvit schůzku na odpoledne, nemělo by to být před 15. hodinou. Předem je nutné si ověřit, zda v daný den není státní svátek. Zcela nevhodnou dobou pro podnikání obchodních cest je období Vánoc, Nového roku a Velikonoc (volno je na Velký pátek, pondělí je na rozdíl od ČR normální pracovní den), dále v týdnu kolem 18.9., kdy probíhají oslavy Fiestas de Patria. V těchto obdobích lze jen stěží někoho zastihnout na jeho pracovním místě.

Celkově jsou Chilané trochu pomalejší – pokud slíbí vyjádření obratem, nelze to chápat v evropském slova smyslu, může to trvat i několik dní. Je potřeba se občas „obrnit" trpělivostí, protože všeobecně je průměrný občan méně chápavý. To však neplatí v případě obchodního styku, kde mnoho obchodníků je absolventy universit v USA nebo jiných vyspělých zemích. Odtud možná pramení i anglosaský pragmatický přístup k jednání. Jednou z národních charakteristik je, že Chilan nikdy neřekne ne, nicméně jeho zdvořilostní zájem nepřeceňujme.

Žena je vždy pečlivě nalíčená, často je patrný silný make-up. Naprostou samozřejmostí u žen je depilace nohou a podpaží. Téměř charakteristickým rysem nejen u žen je kvalitní parfém a deodorant. Příjemnou tělesnou vůni se snaží udržovat po celý den. Dovršením upraveného vzhledu je hezký účes. Ženy příliš neexperimentují, z velké části nosí polodlouhé či dlouhé vlasy, většinou hladké a přírodní barvy. Ačkoliv v Chile nejsou v oblékání či úpravě žádná striktní tabu, jen velmi zřídka se zde setkáme s větší kreativitou či sexy-symbolikou a odvážností.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v Chile velice nákladná a pro účastníky státem dotovaného zdravotnického systému FONASA pro sociálně slabší občany rovněž velice nekvalitní. Český občan ji může využít pouze tehdy, pokud ji uhradí v plné výši (běžné vyšetření okolo 100 USD, hospitalizace až tisíce USD), tuto částku pak předkládá k úhradě své zdravotní pojišťovně v České republice, pokud si nadále platí pojištění jako pracovník s pracovištěm v zahraničí nebo pojišťovně, u níž se pojistil pro případ léčebných výloh v zahraničí při turistické či jiné nepracovní cestě.

ČR nemá s Chile uzavřenu dohodu o bezplatném poskytování zdravotnické péče. Pokud by se chtěl český občan zdravotně pojistit v místě, může tak učinit u jedné ze 17 soukromých zdravotních pojišťoven (tzv. ISAPRES). Jejich pojistné se liší dle pojistného programu, v průměru se však pohybuje okolo 2500–3000 USD ročně. Účastníci této péče mají nárok na ošetření v nejlepších soukromých klinikách (Clínica Alemana, Clínica Santa María, Clínica Las Condes, Arauco Salud). Úhrada zdravotnické péče však není v plné výši, pohybuje se v rozmezí 30–70 % dle standardnosti poskytované služby, zbytek je spoluúčast pacienta. Léky jsou plně hrazeny pacientem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Česká centra, CzechTrade, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Santiagu de Chile zastoupena.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ohlašovna lesních požárů (Incendios Forestales) – 130
 • První lékařská pomoc (Ambulancia) – 131
 • Hasiči (Bomberos) – 132
 • Policie (Carabineros) – 133
 • Kriminální služba (Investigaciones) – 134
 • Pomoc drogově závislým (Fonodrogas) – 135
 • Služba námořní záchranné pomoci (SBRM) – 137
 • Služba letecké záchranné pomoci (SAR) – 138

1.18. Internetové informační zdroje

www.sitios.cl – přehled kontaktů na ministerstva, ostatní státní orgány, Centrální banku atd.

1.19. Adresy významných institucí

.