Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ekvádor korále
Ekvádor Ekvádor

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ekvádorská republika (República del Ecuador)

1.2. Rozloha

 • 283 561 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 15.421.532 (únor 2013)

Hustota:

 • 54 obyv./km2

Ekonom. aktivní obyvatelstvo:

 • 43,45 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1,4 (2013)

Demografické složení:

 • 0–14 - 30,1 %
 • 15–60 - 63,5 %
 • nad 65 - 6,4 %

1.5. Národnostní složení

 • 71,9 % mestici
 • 7,4 % montubio
 • 7,0 % původní indiánské obyvatelstvo
 • 7,2 % afroekvádorské obyvatelstvo
 • 6,1 % běloši
 • 0,4 % ostatní

1.6. Náboženské složení

 • 80 % katolíci
 • 11 % evangelíci
 • 9 % ostatní

Alfabetizace:

 • 93,2 % (starších 15 let)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • španělština

Ostatní jazyky:

 • kichwa
 • jíbaro
 • shuara
 • colorado a další

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 24 provincií

Hlavní město:

 • Quito (2,2 mil. obyv.)

Velká města:

 • Guayaquil (3,6 mil. obyv.)
 • Manabí (1,3 mil. obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. Nový rok
 • 1. 5. Svátek práce
 • 24. 5. Bitva u Pichinchy
 • 24. 7. Narození Simona Bolivara
 • 25. 7. Založení Guayaquilu
 • 10. 8. Den nezávislosti
 • 9. 10. Nezávislost Guayaquilu
 • 12. 10. Objevení Ameriky
 • 2. 11. Památka zesnulých
 • 3. 11. Nezávislost Cuency
 • 6. 12. založení Quita
 • 25. 12. Vánoce
 • 23.–24. 2. Karneval

Obvyklá pracovní doba:

 • 08:00–12:00
 • 14:00–18:00 hodin

Prodejní doba:

 • 09:00–22:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Ekvádoru se nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval od okolních latinskoamerických zemí Andského regionu.

Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání velmi výhodná.

V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Ekvádorců v otázce časové dochvilnosti. Zpoždění obchodních partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje - vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu - dostavit se včas.

Nedá se říci, že by ekvádorští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení, ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.

Hlavními bezpečnostními zásadami je necestovat v noci, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků, nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou. Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je nutné hradit předem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Ekvádoru nejsou zastoupeny uvedené české instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 101
 • hasiči: 102
 • infolinka: 104
 • ambulance: 911
 • pro volání do Ekvádoru předvolba +593.

1.18. Internetové informační zdroje

Politicko-ekonomické a obchodní informace lze nalézt na těchto webových stránkách:

1.19. Adresy významných institucí

Úřad prezidenta (Presidencia de la República del Ecuador) 

García Moreno N10-43 Entre Chile y Espejo, Quito

Tel.: +593-2 3827000,  2584-000

http://www.presidencia.gob.ec

Úřad viceprezidenta (Vicepresidencia de la República del Ecuador)

Calle Benalcázar N4-40 entre calles Espejo y Chile, Quito, Pichincha

Tel.: +593 2 2584 574

http://www.vicepresidencia.gob.ec/

Ministerstva

Ministerstvo životního prostředí (Ministerio de Medio Ambiente)

Calle Madrid 1159 y Andalucía

Tel.: +593 3987600

http://www.ambiente.gob.ec

Ministerstvo financí (Ministerio de Finanzas)

Av. 10 de Agosto  y Jorge Washington

Tel.: +593-2 3998300 / +593-2 3998400 / +593-2 3998500 / +593-2 3998600

mefecuador@finanzas.gob.ec

www.finanzas.gob.ec

Ministerstvo zemědělství, dobytkářství a rybářství (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)

Amazonas y Eloy Alfaro, Esquina. Edificio MAGAP; Quito

Tel.: +593-2 396-0100 / 396-0200

http://www.magap.gob.ec

Ministerstvo dopravy a veřejných prací (Ministerio de Transporte y Obras Públicas)

Juan León Mera y Av. Orellana

Tel.: +593-2-397-4600

http://www.obraspublicas.gob.ec

Ministerstvo zahraničí, obchodu a integrace (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración)

Carrión y Av. 10 de Agosto

Tel.: +593-2-299-3200

http://www.cancilleria.gob.ec/

Ministerstvo kultury (Ministerio de Cultura y Patrimonio)

Av. Colón E5-34 y Juan León Mera

Tel.: +593-2-3814–550

http://www.ministeriodecultura.gob.ec/

Ministerstvo koordinace produkce, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad)

Av. La Coruňa N2558 y San Ignacio. Edificio Altana Plaza Piso 4.

Tel.: +593-2-3815600

http://www.mcpec.gob.ec/

Ministerstvo pro sociální rozvoj (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social)

Santa María E4-333 y Amazonas, Ed. Tarqui, 8vo. piso

Tel.: +593-2-2909189

http://www.desarrollosocial.gob.ec/

Ministerstvo přírodních neobnovitelných zdrojů (Ministerio de Recursos Naturales no Renovables)

Av. Orellana N26-220 y Juan León Mera

Tel.: +593-2-2977000 

http://www.mrnnr.gob.ec/

Ministerstvo školství (Ministerio de Educación)

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa                           

Tel.: +593-2-396-1300 / 1400 / 1500

http:.educacion.gob.ec

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos)

Av. Colon entre Diego de Almagro y Reina Victoria

Tel.: +593-2-395-5840

http://www.minjusticia.gob.ec/

Ministerstvo zdravotnictví (Ministerio de Salud Pública)

Av. República del Salvador 36-64 y Suecia Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Tel.: +593-2-3814-400

http://www.salud.gob.ec/

Ministerstvo cestovního ruchu (Ministerio de Turismo)

El Telégrafo E7-58 entre El Tiempo y Av. De los Shyris

Tel.: +593-2-3999333

http://www.turismo.gob.ec/

Ministerstvo průmyslu a produktivity (Ministerio de Industrias y Productividad)

Yánez Pinzón N26-12, entre Av. Colón y La Niña

Tel.:  +593-2-3948760

http://www.industrias.gob.ec/

Ministerstvo pro ekonomické a sociální začleňování (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

Dirección Edificio Matríz, Robles No. 850 y Ulpiano Páez, Quito

Tel.: +593-2-398-3000

http://www.inclusion.gob.ec/

Ministersvo městského rozvoje a bydlení (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda)

Av. 10 de Agosto 2270 y Cordero

Tel.: +593-2-255-0881

http://www.habitatyvivienda.gob.ec

Ministerstvo národní obrany (Ministerio de Defensa Nacional)

Calle La Exposición S4-71 y Benigno Vela, sector la Recoleta

Tel.: +593-2 2951 951

http://www.defensa.gob.ec/

Ministerstvo sportu (Ministerio del Deporte)

Av. Gaspar de Villaroel E10-122 y Av. 6 de diciembre

Tel.: +593-2-3969 200

http://www.deporte.gob.ec/

Ministerstvo pro bezpečnost (Ministerio Coordinador de Seguridad)

Garcia Moreno N2-04 y Bolivar

Tel.:  +593-2-294-6100

http://www.seguridad.gob.ec

Ministerstvo pro ochranu národního dědictví (Ministerio Coordinador de Patrimonio)

Av. Gran Colombia y Luis Sodiro

Tel.: +593 2 394 8260

http://www.patrimonio.gob.ec/

Ministerstvo pro politicko-ekonomickou koordinaci (Ministerio Coordinador de Política Económica)

Santa María E4-333 y Av. Amazonas

Tel.: +593 2 395 1600

http://www.politicaeconomica.gob.ec

Ministerstvo pro strategické sektory (Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos)

Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom

Tel.: +593 2 226 0670

www.sectoresestrategicos.gob.ec

Ministerstvo elektřiny a obnovitelných zdrojů (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable)

José Tamayo E10-25 y Lizardo García

Tel.: +593 2 226 0670

www.energia.gob.ec

Ministerstvo práce (Ministerio de Relaciones Laborales)

República del Salvador Nro. 34-183 y Suiza

Tel.: +593 2 381 4000

www.relacioneslaborales.gob.ec

Ministerstvo vnitra (Ministerio del Interior)

Benalcázar N4-24 y Espejo

Tel.: +593 2 295 5666

www.ministeriointerior.gob.ec

Ministerstvo telekomunikací a informační společnosti (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información)

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón

Tel.: +593 2 220 0200

www.telecomunicaciones.gob.ec

Jiné instituce

Národní banka (Banco Central del Ecuador)
Dirrección: Av. Atahualpa OE1 – 109 y Av. 10 de Agosto, Quito
Tel.: +593 2999-600
Fax: 02 250-320
secretaria@bancoestado.com
www.bce.fin.ec

Kontrolní úřad (Contraloría General del Estado)
Av. Juan Montalvo E4-37 y Av 6 de diciembre
Tel.: +3 987-310/ 3 987–314
contralor@contraloria.gob.ec
http://www.contraloria.gob.ec 

Národní institut investicí (Instituto Nacional de Preinversión)
Av. de Los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, Piso 15, Quito
Tel.: (593 2) 382 9660, 330 3804
http://www.preinversion.gob.ec

Organizace amerických států (OEA)
Av. González Suárez 2701y Coruňa, Edificio „Canciller 1“, Quito
Tel.: +593-2 381-7733
OASEcuador@oas.org 

UNICEF
Av. Amazonas 2889 y La Granja, Edificio Naciones Unidas, Quito
Tel.: +593-2 2460330
quito@unicef.org

.