Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ekvádor korále
Ekvádor Ekvádor

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ekvádorská republika (República del Ecuador)

1.2. Rozloha

 • 283 561 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 15 774 749 (prosinec 2013)

Hustota:

 • 54 obyv./km2

Ekonom. aktivní obyvatelstvo:

 • 44,7 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1,42 (2013)

Demografické složení:

 • 0–14 let: 30,1 %
 • 15–60 let: 63,5 %
 • nad 65 let: 6,4 %

1.5. Národnostní složení

 • 71,9 % mestici
 • 7,4 % montubio
 • 7,0 % původní indiánské obyvatelstvo
 • 7,2 % afroekvádorské obyvatelstvo
 • 6,1 % běloši
 • 0,4 % ostatní

1.6. Náboženské složení

 • 80 % katolíci
 • 11 % evangelíci
 • 9 % ostatní

Alfabetizace:

 • 93,2 % (starších 15 let)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • španělština

Ostatní jazyky:

 • kichwa
 • jíbaro
 • shuara
 • colorado a další

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 24 provincií

Hlavní město:

 • Quito (2,2 mil. obyv.)

Velká města:

 • Guayaquil (3,6 mil. obyv.)
 • Manabí (1,3 mil. obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. Nový rok
 • 1. 5. Svátek práce
 • 24. 5. Bitva u Pichinchy
 • 24. 7. Narození Simona Bolivara
 • 25. 7. Založení Guayaquilu
 • 10. 8. Den nezávislosti
 • 9. 10. Nezávislost Guayaquilu
 • 12. 10. Objevení Ameriky
 • 2. 11. Památka zesnulých
 • 3. 11. Nezávislost Cuency
 • 6. 12. založení Quita
 • 25. 12. Vánoce
 • 23.–24. 2. Karneval

Obvyklá pracovní doba:

 • 08:00–12:00
 • 14:00–18:00 hodin

Prodejní doba:

 • 09:00–22:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Ekvádoru se nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval od okolních latinskoamerických zemí Andského regionu.

Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání velmi výhodná.

V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Ekvádorců v otázce časové dochvilnosti. Zpoždění obchodních partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu – dostavit se včas.

Nedá se říci, že by ekvádorští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení, ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.

Hlavními bezpečnostními zásadami je necestovat v noci, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků, nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou. Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je nutné hradit předem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Ekvádoru nejsou zastoupeny uvedené české instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 101
 • hasiči: 102
 • infolinka: 104
 • ambulance: 911
 • pro volání do Ekvádoru předvolba +593.

1.18. Internetové informační zdroje

Politicko-ekonomické a obchodní informace lze nalézt na těchto webových stránkách:

1.19. Adresy významných institucí

Úřad prezidenta
Presidencia de la República del Ecuador
García Moreno N10-43 Entre Chile y Espejo, Quito
tel.: +593-2 3827000, 2584-000
web: http://www.presidencia.gob.ec

Úřad viceprezidenta
Vicepresidencia de la República del Ecuador
Calle Benalcázar N4-40 entre calles Espejo y Chile, Quito, Pichincha
tel.: +593 2 2584 574
web: http://www.vicepresidencia.gob.ec/

Ministerstva

Ministerstvo životního prostředí
Ministerio del Ambiente
Calle Madrid 1159 y Andalucía
tel.: +593 3987600
web: http://www.ambiente.gob.ec

Ministerstvo financí
Ministerio de Finanzas
Av. 10 de Agosto  y Jorge Washington
tel.: +593-2 3998300 / +593-2 3998400 / +593-2 3998500 / +593-2 3998600
e-mail: mefecuador@finanzas.gob.ec
web: www.finanzas.gob.ec

Ministerstvo zemědělství, dobytkářství a rybářství
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Amazonas y Eloy Alfaro, Esquina. Edificio MAGAP; Quito
tel.: +593-2 396-0100 / 396-0200
web: http://www.magap.gob.ec

Ministerstvo dopravy a veřejných prací
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera y Av. Orellana
tel.: +593-2-397-4600
web: http://www.obraspublicas.gob.ec

Ministerstvo zahraničních věcí a migrace
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Carrión y Av. 10 de Agosto
tel.: +593-2-299-3200
web: http://www.cancilleria.gob.ec/

Ministerstvo zahraničního obchodu
Ministerio de Comercio Exterior
Av. Malecón #100 y Calle 9 de Octubre, Código P. : 090313 - Guayaquil
tel.: 593-4 230-0551 (2)
web: http://comercioexterior.gob.ec/

Ministerstvo kultury
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Av. Colón E5-34 y Juan León Mera
tel.: +593-2-3814–550
web: http://www.ministeriodecultura.gob.ec/

Ministerstvo koordinace produkce, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti
Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
Av. La Coruňa N2558 y San Ignacio. Edificio Altana Plaza Piso 4
tel.: +593-2-3815600
web: http://www.mcpec.gob.ec/

Ministerstvo pro sociální rozvoj
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Santa María E4-333 y Amazonas, Ed. Tarqui, 8vo. piso
tel.: +593-2-2909189
web: http://www.desarrollosocial.gob.ec/

Ministerstvo přírodních neobnovitelných zdrojů
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables
Av. Orellana N26-220 y Juan León Mera
tel.: +593-2-2977000 
web: http://www.mrnnr.gob.ec/

Ministerstvo školství
Ministerio de Educación
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
tel.: +593-2-396-1300 / 1400 / 1500
web: http:.educacion.gob.ec

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos
Av. Colon entre Diego de Almagro y Reina Victoria
tel.: +593-2-395-5840
web: http://www.minjusticia.gob.ec/

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerio de Salud Pública
Av. República del Salvador 36-64 y Suecia
tel.: +593-2-3814-400
web: http://www.salud.gob.ec/

Ministerstvo cestovního ruchu
Ministerio de Turismo
El Telégrafo E7-58 entre El Tiempo y Av. De los Shyris
tel.: +593-2-3999333
web: http://www.turismo.gob.ec/

Ministerstvo průmyslu a produktivity
Ministerio de Industrias y Productividad
Yánez Pinzón N26-12, entre Av. Colón y La Niña
tel.: +593-2-3948760
web: http://www.industrias.gob.ec/

Ministerstvo pro ekonomické a sociální začleňování
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Edificio Matríz, Robles No. 850 y Ulpiano Páez, Quito
tel.: +593-2-398-3000
web: http://www.inclusion.gob.ec/

Ministersvo městského rozvoje a bydlení
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Av. 10 de Agosto 2270 y Cordero
tel.: +593-2-255-0881
web: http://www.habitatyvivienda.gob.ec

Ministerstvo národní obrany
Ministerio de Defensa Nacional
Calle La Exposición S4-71 y Benigno Vela, sector la Recoleta
tel.: +593-2 2951 951
web: http://www.defensa.gob.ec/

Ministerstvo sportu
Ministerio del Deporte
Av. Gaspar de Villaroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
tel.: +593-2-3969 200
web: http://www.deporte.gob.ec/

Ministerstvo pro bezpečnost
Ministerio Coordinador de Seguridad
Garcia Moreno N2-04 y Bolivar
tel.: +593-2-294-6100
web: http://www.seguridad.gob.ec

Ministerstvo pro ochranu národního dědictví
Ministerio Coordinador de Patrimonio
Av. Gran Colombia y Luis Sodiro
tel.: +593 2 394 8260
web: http://www.patrimonio.gob.ec/

Ministerstvo pro obchodní politiku
Ministerio Coordinador de Política Económica
Santa María E4-333 y Av. Amazonas
tel.: +593 2 395 1600
web: http://www.politicaeconomica.gob.ec

Ministerstvo pro strategické sektory
Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos
Alfonso Pereira E4-23 y Jorge Drom
tel.: +593 2 226 0670
web: www.sectoresestrategicos.gob.ec

Ministerstvo elektřiny a obnovitelných zdrojů
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
José Tamayo E10-25 y Lizardo García
tel.: +593 2 226 0670
web: www.energia.gob.ec

Ministerstvo práce
Ministerio de Relaciones Laborales
República del Salvador Nro. 34-183 y Suiza
tel.: +593 2 381 4000
web: www.relacioneslaborales.gob.ec

Ministerstvo vnitra
Ministerio del Interior
Benalcázar N4-24 y Espejo
tel.: +593 2 295 5666
web: www.ministeriointerior.gob.ec

Ministerstvo telekomunikací a informační společnosti
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón
tel.: +593 2 220 0200
web: www.telecomunicaciones.gob.ec

Jiné instituce

Národní banka
Banco Central del Ecuador
Dirrección: Av. Atahualpa OE1 – 109 y Av. 10 de Agosto, Quito
tel.: +593 2999-600
fax: 02 250-320
e-mail: secretaria@bancoestado.com
web: www.bce.fin.ec

Kontrolní úřad
Contraloría General del Estado
Av. Juan Montalvo E4-37 y Av 6 de diciembre
tel.: +3 987-310/ 3 987–314
e-mail: contralor@contraloria.gob.ec
web: http://www.contraloria.gob.ec

Národní institut investicí
Instituto Nacional de Preinversión
Av. de Los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, Piso 15, Quito
tel.: (593 2) 382 9660, 330 3804
web: http://www.preinversion.gob.ec

Organizace amerických států (OEA)
Av. González Suárez 2701y Coruňa, Edificio „Canciller 1“, Quito
tel.: +593-2 381-7733
e-mail: OASEcuador@oas.org

UNICEF
Av. Amazonas 2889 y La Granja, Edificio Naciones Unidas, Quito
tel.: +593-2 2460330
e-mail: quito@unicef.org

.