Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Ekvádor korále
Ekvádor Ekvádor

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador

Název v cizím jazyce Acuerdo básico de cooperación científico-técnica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-09-15 Praha
Platnost 1.3.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1973-08-30 96/1973

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio de cooperación cultural y científica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-09-13 Praha
Platnost 27.2.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-03-30 34/1988

Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky

Název v cizím jazyce Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de la República del Ecuador
Země a mez. organizace Ekvádor
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2012-06-18 Quito
Platnost 18.6.2012
Publikace č. 2013-01-28 10/2013
.