Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guyana pohoří Roraima
Guyana Guyana

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kooperativní republika Guyana (Co-Operative Republic of Guyana)

1.2. Rozloha

 • 214.970 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel – 754.000 (2010)
 • Počet obyvatel na km2 – 3,6
 • Počet obyvatel v produktivním věku – 482.000 (2010)
 • Nezaměstnanost - 16,9 %, neoficiálně až 30 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 0,2 % (2010)
 • Městské osídlení: 29 % (2010)
 • Porodnost: 18 / 1.000 obyvatel (2010)
 • Průměrná délka života:
  • ženy 72 let (2010)
  • muži 66 let (2010)

1.5. Národnostní složení

 • 43 % indického původu
 • 30 % afrického původu
 • 16 % míšenci
 • 10 % domorodé obyvatelstvo (indiáni)
 • 0,5 % Evropané
 • 0,5 % Číňané

1.6. Náboženské složení

 • 49 % protestanté
 • 8 % římští-katolíci
 • 28 % hinduisté
 • 7 % muslimové
 • 4 % domorodá náboženství
 • 4 % ateisté

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, kreolština, karibská hindština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 10 regionů
 • hlavní město: Georgetown 230.000 obyvatel
 • další velká města:
  • Linden 30.000 obyvatel
  • New Amsterdam 20.000 obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • guyanský dolar (GYD), 100 centů; kurz 19.05.2013: 1 USD = 204,45 GYD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden Nový rok
 • 23. únor Den republiky (Mashramani)
 • březen: Phagwah
 • březen–duben Yuman Nabi (narození proroka)
 • březen–duben Velký pátek a Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 5. květen Den indického dědictví
 • 26. květen Den nezávislosti
 • 3. červenec Den Caricomu
 • 1. srpen Den vyhlášení emancipace
 • září–říjen ramadán
 • říjen–listopad Divali (hinduistický festival světla, běžně 5 dnů)
 • 25.–26. prosinec Vánoce

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Nabídku je třeba předkládat v angličtině, spolu s katalogy, manuály, prospekty, specifikacemi a s uvedením variant platebních podmínek, dodacích lhůt atp. Pro navázání obchodního kontaktu je zásadní osobní jednání.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Guyaně je zdravotní péče na nízké úrovni. Méně závažné problémy je možno zvládnout v místě, složitější zásahy je však nutno provádět v jiných zemích. Proto se doporučuje, aby zdravotní cestovní pojištění obsahovalo rovněž náklady na převoz do jiné země. V Guyaně se vyskytuje břišní tyfus, stejně jako malárie a horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se používat antimalarika a repelenty.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Guyaně se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 911
 • Záchranná služba 913

1.18. Internetové informační zdroje

Internetové odkazy:

www.bankofguyana.org.gy - centrální banka
www.ftaa-alca.org - volná obchodní zóna
www.goinvest.gov.gy - vládní úřad pro investice
www.moftic.gov.gy - ministerstvo obchodu a mezinárodní spolupráce

1.19. Adresy významných institucí

Veřejný sektor:

MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES, OTHER CROPS AND LIVESTOCK
Regent St. and Vlissengen Rd.
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 15 65
Fax: 592-227 29 78
e-mail: minister@agriculture.gov.gy

MINISTRY OF TOURISM, INDUSTRY AND COMMERCE
229, South Road, Lacytown
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 25 05, 31 82, 31 92
Fax: 592-225 98 98, 43 10
e-mail: mprashad@mintic.gov.gy

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND INTERNATIONAL COOPERATION
Takuba Lodge
254 South Road and Nedw Garden St.
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 50 54, 84 27
Fax: 592-226 84 26
e-mail: minister@moftic.gov.gy

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
254, South Road and New Garden St.
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 90 80, 96 06
Fax: 592-223 52 41
e-mail: minfor@guyana.net.gy

MINISTRY OF FINANCE
Main Street
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-225 60 88, 226-94 33
Fax: 592-226 12 84
e-mail: asingh@inetguyana.net
web: www.finance.gov.gy

GUYANA GEOLOGY AND MINES COMMISSION
Upper Brickdam Stabroek
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-225 30 47
Fax: 592-225 30 47
e-mail: mgeolggmc@yahoo.com
web: www.ggmc.gov.gy

CUSTOMS AND TRADE ADMINISTRATION
Custom House
Main Street
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-225 91 02, 225 69 31-7

THE TECHNICAL STANDARDS INFORMATION UNIT (TSIU)
Guyana National Bureau of Standards
Flat 15, Sophia Exhibition Complex
Sophia
G r e a t e r  G e o r g e t o wn
Telefon: 592-225 62 26, 225 90 13, 227 70 72, 227 78 90
Fax: 592-225 74 55
e-mail: gnbs@sdnp.org.gy

BANK OF BARODA (INDIA)
10, Avenue of the Republic
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 40 05-6
Fax: 592-226 17 19
web: www.bankofbaroda.com

GUYANA BANK FOR TRADE AND INDUSTRY (GBTI)
47-48, Water Street
Robbstown
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 84 30-9
Fax: 592-227 16 12
web: www.gbtibank.com
e-mail: banking@gbtibank.com

GUYANA OFFICE FOR INVESTMENT (GO-INVEST)
Mr. Geoffrey Da Silva - Chief Executive Officer
190, Camps and Church Streets
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-225 06 58, 227 06 53-4
Fax: 592-225 06 55
e-mail:goinvest@goinvest.gov.gy
web: www.goinvest.gov.gy

MINISTRY OF TRANSPORT AND HYDRAULICS
Wights Lane, Kingston
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 18 75
Fax: 592-225 83 95
e-mail: minoth@networksgy.com

Soukromý sektor:

PRIVATE SECTOR COMMISSION
157, Waterloo St.
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-2255347, 0977, 5339
Fax: 592-2250978
e-mail: pscentre@guyana.net.gy, pscentre2@yahoo.com
web: www.psc.org.gy

ASSOCIATION OF REGIONAL CHAMBERS OF COMMERCE
C/o Guyflag Insurance Company
Regent and Oronoque Streets
G e o r g e t o w n
Telefon: 592-226 56 48
Fax: 592-231 65 34
e-mail: arc@telsnetgy

.