Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guyana pohoří Roraima
Guyana Guyana

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guyanské kooperativní republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural and Scientific Cooperation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Cooperative Republic of Guyana
Země a mez. organizace Guyana
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-09-15 Havana
Platnost 4.2.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-06-15 64/1983
.