Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kolumbie Cartagena
Kolumbie Kolumbie

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Dle dostupných informací bude kolumbijská ekonomika v příštích letech pokračovat ve stabilním růstu. Tento fakt podporuje především zahraniční orientace země na členství v mezinárodních… více ►

Zahraniční obchod země

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Obecná doporučení pro dosažení vyšších vývozů do Kolumbie jsou následující: zvýšení zájmu o trh, zkvalitnění jazykové úrovně u korespondence a prospektových technických a… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.