Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kolumbie Cartagena
Kolumbie Kolumbie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kolumbijská republika
 • República de Colombia

1.2. Rozloha

 • 1 138 910 km2 (26. na světě)
  • z toho země: 1 038 700 km2
  • z toho vodní plocha: 100 210 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 46 946 510 + 4,106 miliónu v zahraničí (DANE, březen 2013)

Hustota na km2:

 • 41 obyv./km2 (Andy 75 %, Karibská oblast 21 %, Amazonie 4 %)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 23,08 milionů (zemědělství 18 %, průmysl 13 %, služby 68 %) (CIA, 2012)

Nezaměstnanost:

 • 10,4 % (DANE, 2012)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 • 1,128 % (CIA, 2012)

Demografické složení:

 • 0–14: 26,2 %
 • 15–64: 67,5 %
 • přes 65: 6,3 %

1.5. Národnostní složení

 • 58 % mestici
 • 20 % běloši
 • 14 % mulati
 • 4 % afrokolumbijské obyvatelstvo
 • 3 % sambové
 • 1 % původní indiánské obyvatelstvo

1.6. Náboženské složení

 • 90 % katolíci
 • ostatní 10 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • španělština

Další jazyky:

 • arawa
 • chibcha
 • guajiro
 • tucano
 • dalších 64 indiánských jazyků

Alfabetismus:

 • 93,2 %

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

 • 32 departamentů a 1 federální distrikt (hl. město Bogotá)

Hlavní město:

 • Bogotá

Další velká města:

 • Medellín
 • Cali
 • Barranquilla
 • Bucaramanga
 • Santa Marta
 • Cartagena
 • Pasto
 • Manizales
 • Popayán
 • Pereira

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 COP /kolumbijské peso/ = 100 centavos, jiné měny nejsou používány.
 • Kurs ke dni 4. 3. 2013 byl 1 816,48,- COP/USD. (Banco de la República)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

Státní svátek Kolumbie je 20. 7. – Den nezávislosti, v zemi jsou dále každoročně plánovány následující svátky, dny pracovního volna:

 • 1. 1. Nový rok
 • 10. 1. Tři králové
 • 20. 3. Sv. Josef
 • Zelený čtvrtek, Velký pátek (Velikonoce)
 • 1. 5. Svátek práce
 • 29. 5. Nanebevzetí
 • 19. 6. Corpus Cristi
 • 26. 6. Sagrado Corazón
 • 3. 7. Sv. Petr a Pavel
 • 20. 7. Den nezávislosti
 • 7. 8. Bitva u Boyacá
 • 21. 8. Nanebevzetí Panny Marie
 • 16. 10. Objevení Ameriky
 • 6. 11. Svátek všech svatých     
 • 13. 11. Nezávislost Cartageny
 • 8. 12. Neposkvrněné početí
 • 25. 12. Vánoční svátek

Obvyklá pracovní doba:

 • 8:00–12:00, 14:00–18:00

Obvyklá prodejní doba:

 • 9:00–22:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při cestování do Kolumbie k pracovním a obchodním jednáním se doporučuje předběžný souhlas a zvací dopis místních partnerů. Návštěvu je třeba realizovat v koordinaci s těmito partnery a dodržovat pravidla opatrnosti a obezřetnosti při pobytu v Bogotě i v ostatních velkých městech (Medellín, Cali, Barranquilla aj.).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při návštěvě Kolumbie je nejvýš žádoucí mít sjednáno kvalitní zdravotní pojištění a dostatek hotovosti pro případ náhlé hospitalizace nebo ambulantního ošetření. Kvalitní nemocnice v Bogotě je např. Clinica Santa Fé, Calle 116, No 9-02, tel. 603 03 03.

Čeští občané trvale žijící v zemi využívají místní zdravotní péče na základě nepovinného zdravotního a sociálního pojištění, v případě zaměstnanosti jim platí toto pojištění zaměstnavatel povinně. Ostatní čeští občané působící v teritoriu přechodně platí náklady spojené se zdravotní péčí a ošetřením v hotovosti na místě. V případě závažnějších lékařských zákroků se vyžaduje úhrada předem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí v Kolumbii nemá své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie: 112
 • záchranná služba: 125
 • hasiči: 119
 • dopravní policie: 127
 • infolinka: 113

1.18. Internetové informační zdroje

viz bod 1.19 a bod 10.3

1.19. Adresy významných institucí

Prezidentská kancelář

Presidencia de la República
Prezident: Juan Manuel Santos Calderón
Cr 8 # 13 -26
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 562 9300
fax: +57 (1) 342 0592
web: www.presidencia.gov.co

Ministerstva

Ministerstvo vnitra

Ministerio del Interior
Ministr: Fernando Carrillo Flórez
Carrera 8 No. 7 – 83
Bogotá, Colombia
tel: + 57 (1) 242 74 00
e-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co
web: http://www.mininterior.gov.co/

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerio de Justicia
Ministryně: Ruth Stella Correa
Carrera 9 # 12C – 10
Bogotá, Colombia
tel: (+57)(1) 444 31 00
e-mail: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co
web: http://www.minjusticia.gov.co/

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministryně: María Ángela Holguín Cuéllar
Cl 10 # 5-51
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 381 4000
fax: +57 (1) 381 4747
web: http://www.cancilleria.gov.co/

Ministerstvo hospodářství a financí

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministr: Mauricio Cárdenas
Cr 8 # 6-64 , Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 381 17 00
fax: +57 (1) 3 50 93 31
e-mail: atencioncliente@minhacienda.gov.co
web: www.minhacienda.gov.co

Ministerstvo národní obrany

Ministerio de Defensa Nacional
Ministr: Juan Carlos Pinzón Bueno 
Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 266 02 95, 266 04 28
fax:+57 (1) 315 01 11
e-mail: usuarios@mindefensa.gov.co
web: www.mindefensa.gov.co

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministr: Juan Camilo Restrepo Salazar
Av. Jiménez # 7-65
Bogotá, Colombia 
tel: +57 (1) 334 11 99
fax:+57 (1) 284 17 75
e-mail: Minagric@minagricultura.gov.co
web: www.minagricultura.gov.co

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí

Ministerio de Salud y Protección Social
Ministr: Alejandro Gaviria Uribe
Cr 13 # 32-76
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 3305000
fax:+57 (1) 3305050
e-mail: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co 
web: www.minproteccionsocial.gov.co

Ministerstvo těžby a energetiky

Ministerio de Minas y Energía
Ministr: Federico Rengifo
Calle 43 No 57 – 31 CAN
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 2200300
fax: +57 (1) 3245207
e-mail: menergia@minminas.gov.co
web: www.minminas.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministr: Sergio Díaz Granados Guida
Calle 28 No 13 A – 15
Bogotá, Colombia 
tel: +57 (1) 6067676
fax: +57 (1) 6067522
e-mail: atencionalciudadano@mincomercio.gov.co 
web: www.mincomercio.gov.co

Ministerstvo školství

Ministerio de Educación Nacional
Ministryně: María Fernanda Campo Saavedra
Calle 43 No 57 – 14, CAN
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 222 2800
fax:+57 (1) 222 4953
web: www.mineducacion.gov.co

Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible
Ministr: Juan Gabriel Uribe
Cl 37 # 8-40
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 332 3434
fax: +57 (1) 340 6212
e-mail: servicioalciudadano@minambiente.gov.co 
web: www.minambiente.gov.co

Ministerstvo informačních technologií a komunikací

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ministr: Diego Molano Vega
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 344 3460
fax:+57 (1) 344 3434
e-mail: notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co
web: www.mintic.gov.co

Ministerstvo dopravy

Ministerio de Transporte
Ministryně: Cecilia Álvarez-Correa Glen
Transversal 45 # 47 - 14, Avenida el Dorado CAN Primer Piso
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 324 0800
telefax: +57 (1) 4287054
e-mail:mintrans@mintransporte.gov.co
web: www.mintransporte.gov.co

Ministerstvo kultury

Ministerio de Cultura
Ministryně: Mariana Garcés Córdoba
Carrera 8 No. 8-43
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 342 4100
fax: +57 (1) 381 6353
e-mail: servicioalcliente@mincultura.gov.co
web: http://www.mincultura.gov.co

Jiné instituce

Úřad hlavního prokurátora

Fiscal General de la Nación
Hlavní prokurátor: Eduardo Montealegre Lynett
Diagonal 22B No. 52-01
tel.: +57 (1) 4149000 –5702000
e-mail: contacto@fiscalia.gov.co
web: www.fiscalia.gov.co

Národní plánovací úřad

Departamento Nacional de Planeación – DNP
Cl 26 # 13-19 – Edificio Fonade
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 381 50 00
fax: + 57 (1) 381 50 16 – 381 50 01
web: www.dnp.gov.co

Daňová a celní správa

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Cr 8 #6 –64, Edificio San Agustín
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 607 9999
fax:  +57 (1) 333 7841
e-mail: dian@dian.gov.co 
web: http://www.dian.gov.co/

Statistický úřad

Departamento Nacional de Estadística – DANE
Carrera 59 No. 26 – 70 Interior I – CAN
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 597 83 00
fax: +57 (1) 597 83 99
e-mail: contacto@dane.gov.co
web: www.dane.gov.co

Národní bezpečnostní úřad

Departamento Nacional de Seguridad – DAS
Cr. 28 # 17A – 00 – Paloquemao
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 4088000 –2086060 Asunto migratorios: 6017200/69
fax: +57 (1) 428 2609
e-mail: notificaciones.judiciales@das.gov.co, quejas@das.gov.co
web: www.das.gov.co

Národní banka

Banco de la República
Cr. 7 # 14 - 78 (dirección postal) - Carrera 6a. #14-85
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 3431111,
fax:+57 (1) 342 7654
e-mail: quejasyreclamos@banrep.gov.co, wbanco@banrep.gov.co 00rera + ge reztero
web: www.banrep.gov.co

Kolumbijská banka zahraničního obchodu

Banco de Comercio Exterior de Colombia – BANCOLDEX
Cl 28 #13 A 15 pisos 38 al 42
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 382 15 15
fax: +57 (1) 286 24 51, 286 02 37
e-mail: multicontacto0@bancoldex.com
web: www.bancoldex.com, contactenos@bancoldex.com

Proexport Colombia

Cl 28 # 13A – 15 piso 35-36, Edificio Centro de Comercio Internacional
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 5600100, 900 33 10021
fax: +57 (1) 5600104
e-mail: info@proexport.com.co
web: www.proexport.com.co

 

Úřad pro vědu, technologii a inovace

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS
Kr 7B Bis # 132-28
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 6258480
fax: +57 (1) 625 1788
e-mail: contacto@colciencias.gov.co
web: www.colciencias.gov.co

Národní asociace kolumbijských podnikatelů

Asociación nacional de empresarios Colombia – ANDI
Cll 73 # 8 – 13
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 3268500
e-mail: mtorres@andi.com.co, servicioalcliente@andi.com.co  
web: http://www.andi.com.co 

Kolumbijský zemědělský institut

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Carrera 41 No. 17-81
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 3323700
e-mail: quejas@ica.gov.co
web: www.ica.gov.co

Kolumbijský institut pro vzdělávání v zahraničí

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX
Cr. 3 #18 –32
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 417 3535
web: www.icetex.gov.co

Geografický institut Augustína Codazziho

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Cr. 30 No. 48 –51
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 3694000 –3694100
fax: +57 (1) 3694098
e-mail: cig@igac.gov.co
web: www.igac.gov.co

Kolumbijský institut geologie a těžby

Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS
Diagonal 53 No. 34 –53
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 222 1811 –220 0200 – 220 0100
fax: +57 (1) 222 07 97
e-mail: cliente@sgc.gov.co
web: www.ingeominas.gov.co

Národní institut pro dohled nad léky a výživou

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 68 D # 17 –21
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 294 87 00
e-mail: invimaqr@invima.gov.co
web: www.invima.gov.co

Kolumbijská ropná společnost

Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL
Cr 13 #36 –24
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 234 4000
fax: +57 (1) 234 4099
web: www.ecopetrol.com.co

Státní zbrojní podnik

Industria Militar – INDUMIL
Calle 44 No. 54 - 11
Bogotá, Colombia
tel: +57 (1) 220 7800
e-mail: indumil@indumil.gov.co
web: www.indumil.gov.co

Plánovací energetický úřad pro nepropojené oblasti

Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE
Calle 99 No. 9a-54 edificio 100 Street (Seguros la Equidad). Pisos 13-14-15
tel: +57 (1) 621 04 33, 639 78 70
fax: +57 (1) 257 5718
e-mail: ipse@ipse.gov.co
web: www.ipse.gov.co

.