Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kolumbie Cartagena
Kolumbie Kolumbie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Colombia de supresión de visas en los pasaportes diplomáticos, de servicio o oficiales
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-05-03 Praha/Santafé de Bogotá
Platnost 3.6.1995
Publikace č. 1995-08-25 176/1995
Publikace č. 2003-11-05 120/2003

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou

Název v cizím jazyce Acuerdo básico de cooperación científico-técnica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Colombia
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-07-13 Bogotá
Platnost 20.7.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1973-10-12 120/1973

Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Název v cizím jazyce Convenio sobre el Intercambio Cultural entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Colombia
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-04-23 Bogotá
Platnost 25.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-04-30 48/1981

Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova

Název v cizím jazyce Technical and Scientific Cooperation Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Colombia, in the Agricultural, Cattle, Forestry, Fishing and Rural De...
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-02-08 Bogota
Platnost 8.2.2002
Publikace č. 2002-03-22 22/2002

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu

Název v cizím jazyce Memorandum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas sobre Temas de Inter...
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-11-29 Praha
Platnost 29.11.2004

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Ministro de Defensa de la República Checa y el Ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia en lo concerniente a la cooperación en el área de material de defensa
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-07-03 Bogotá
Platnost 3.7.2006
Publikace č. 2006-09-08 88/2006

Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky

Název v cizím jazyce Convenio marco de cooperacion energetica y minera entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-05-15 Bogota
Platnost 15.5.2008
Publikace č. 2008-07-04 45/2008

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Environment, Living and Territory Development of Republic of Colombia
Země a mez. organizace Kolumbie
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-05-15 Bogota
Platnost 15.5.2008
Publikace č. 2009-02-19 11/2009
.