Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Peru Machu Picchu
Peru Peru

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Peruánská republika
 • República del Perú

1.2. Rozloha

 • 1 285 215,6 km2 (27. místo na světě)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 30 814 175 obyvatel (2014)
 • Hustota: cca 23,4 obyv./km² (2014)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 1,11 % (2014)
 • Porodnost: 1,885 % (2013)
 • Úmrtnost: 0,597 % (2013)
 • Analfabetismus: 6,2 % (2012)

1.5. Národnostní složení

Peruánské občanství má cca 98 % obyvatelstva, v pohraničních oblastech žijí Ekvádorci, Bolívijci a Brazilci. V Peru žije téměř 1 milion obyvatel čínského původu a přibližně 500 tis. osob japonského původu. Většinou jsou to potomci rodin, které emigrovaly do Peru za prací koncem minulého století a nyní mají peruánské státní občanství. K dalším národnostem patří Španělé, Němci, Kolumbijci, Francouzi, Italové, Američané – většinou již potomci původních přistěhovalců a jejich počty se pohybují řádově v desetitisících.

45 % obyvatelstva Peru jsou potomci původního indiánského obyvatelstva, 37 % tvoří míšenci původního obyvatelstva a bělochů, 15 % jsou běloši a ostatní jsou černoši (2 %) a jiná přistěhovalecká etnika. V pralesní amazonské části Peru žije v současné době celkem 190 tis. příslušníků 48 etnických amazonských domorodých skupin, mezi kterými je nejpočetnější indiánský kmen Ashaninkas s 51 tis. osob.

1.6. Náboženské složení

 • 81,3 % římsko-katolické
 • 12,5 % protestantské

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: španělština
 • Ostatní jazyky: quechua, aymara
 • Dalšími používanými jazyky jsou angličtina a amazonské jazyky jivaro, peba-yagua, huitoto, pano, tacana, zaparo, cahuapana, catuquinea-tucano, shimacu, arawuakan, tupí guaraní.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

24 regionů + zvláštní region Callao, 195 provincií a 1 833 okresů.

Region

Rozloha (km2)

Počet obyvatel

Hustota obyvatel

Počet provincií

Počet okresů

Amazonas

39 249,13

419 404

10,7

7

83

Ancash

35 825,57

1 135 962

31,7

20

166

Apurímac

20 895,79

454 324

21,7

7

79

Arequipa

63 345,39

1 259 162

19,9

8

108

Ayacucho

43 814,80

673 609 

15,4

11

111

Cajamarca

33 247,77

1 519 764

45,7

13

127

Callao

146,98

982 800

6 686,6

1

6

Cusco

71 891,97

1 300 609

18,1

13

108

Huancavelica

22 131,47

487 472

22,0

7

93

Huánuco

36 938,09

847 714

23,0

11

74

Ica

21 327,83

771 507

36,2

5

43

Junín

44 409,67

1 331 253

30,0

9

123

La Libertad

25 569,67

1 814 276

71,0

13

82

Lambayeque

14 231,30

1 239 882

87,1

3

33

Lima

34 801,59

9 540 996

274,2

10

177

Loreto

368 851,95

1 018 160

2,8

7

51

Madre de Dios

85 182,63

130 876

1,5

3

10

Moquegua

15 733,97

176 726 

11,2

3

20

Pasco

25 319,59

299 807

11,8

3

28

Piura

35 892,49

1 814 622

50,6

8

64

Puno

71 999,00

1 364 752

19,0

13

108

San Martín

51 253,31

818 061

16,0

10

77

Tacna

16 075,89

333 276

20,7

4

26

Tumbes

4 669,20

231 480

50,0

3

12

Ucayali

102 410,55

483 708

4,7

4

14

Zdroj: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población, 2010–2011

Hlavní město:

 • Lima (celá metropolitní oblast – 9 585 636 obyv.)

Další města:

 • Arequipa (852 807 obyv.)
 • Trujillo (776 873 obyv.)
 • Chiclayo (588 995 obyv.)
 • Iquitos (427 367 obyv.)
 • Piura (424 124 obyv.)
 • Cusco (413 006 obyv.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Měna a její členění: 1 Nuevo Sol (S/. - PEN) = 100 céntimos
 • Směnný kurz vůči USD: 2,80 S./1 USD (březen 2014)

V zemi běžně obíhá USD, je možné jím kdekoliv platit, přičemž směnný kurz v bankách, obchodech či u pouličních směnárníků se liší pouze o několik centimů. Směna Nový sol/USD je bezproblémová v obou směrech.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

V Peru se slaví následující státní/církevní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • březen–duben – Zelený čtvrtek (Velikonoce)
 • březen–duben – Velký pátek (Velikonoce)
 • 1. května – Svátek práce
 • 29. června – Sv. Petra a Pavla
 • 28. července – Den nezávislosti
 • 30. srpna – Santa Rosa de Lima
 • 8. října – Výročí bitvy u Angamos
 • 1. listopadu – Všech svatých
 • 8. prosince – Neposkvrněného početí
 • 25. prosince – Boží hod vánoční

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba státních institucí je od 9 do 17 hod., banky jsou otevřeny pondělí až pátek od 9:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu 9:00–12:30 hod. s výjimkou výše uvedených svátků. Některé banky majetkově spojené s obchodními řetězci pracují každý den v týdnu od 9:00 do 21:00 (Interbank – E.Wong, Metro). Síť obchodních domů, supermarketů a hypermarketů (Vivanda, Plaza Vea, Wong, Metro, Saga Falabella, Ripley, Sodimac, Ace Home Center) má provozní dobu od 9:00 do 22:00 hod., většinou denně včetně svátků a nedělí. Ostatní obchody mají individuální otevírací dobu, zpravidla otevírají později mezi 9:00 a 11:00 hod. a zavírají kolem 20:00–21:00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Peruánci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání velmi výhodná.

V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Peruánců v otázce časové dochvilnosti. Zpoždění obchodních partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu – dostavit se včas.

Nedá se říci, že by peruánští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení, ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.

Pokud se týče bezpečnostních poměrů, dříve bylo Peru považováno za jednu z nejnebezpečnějších zemí na americkém kontinentu (Světlá stezka, terorismus atd.). V posledních letech se bezpečnostní situace zlepšila, je však nutné dodržovat jisté zásady. Hlavními bezpečnostními zásadami je necestovat v noci, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Peru existuje síť soukromých a státních zdravotnických zařízení. Soukromá zařízení jsou na podstatně vyšší úrovni. Praxe v případě ambulantního ošetření či hospitalizace je u obou typů zdravotnických institucí obdobná. Pacient musí vyšetření zaplatit v hotovosti či kreditní kartou (ve většině případů je požadována úhrada vyšetření předem) s tím, že proplacení nákladů si pacient se zdravotní pojišťovnou zařizuje následně na základě účtu vystaveného peruánským zdravotnickým zařízením. Obecně platí, že každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Peru sjednáno zdravotní pojištění a v případě využití místního zdravotnického zařízení kontaktovat svou pojišťovnu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České instituce – ČC, CzechTrade, CzechInvest nemají v Peru své zastoupení. Regionální kancelář CzechTourism s působností pro Peru sídlí v Mexico City.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • letiště Lima – ústředna: 511 6055
 • první pomoc:
  • rychlá lékařská pomoc: 115, 225 4040
  • Červený kříž: 266 0481
 • hasiči: 116
 • policie: 105, 518 0000
 • turistická policie: 460 0844
 • ochrana spotřebitele (INDECOPI): 224 78 88

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Úřad vlády Peru
Jr. Carabaya, Cdra 1 S/N, Lima
Tel.: 219 70000
Web: www.pcm.gob.pe

Ministerstvo zahraničních věcí
Jr. Lampa, Cercado, Lima
Tel.: 204 2400
Web: www.rree.gob.pe

Ministerstvo hospodářství a financí
Jr. Junín 319, Lima
Tel.: 311 5930
Web: www.mef.gob.pe

Ministerstvo zemědělství
Av. La Universidada 200, la Molina, Lima
Jr. Yauyos 258, Lima
Tel.: 209 8600 (La Molina), 209 8800 (Lima)
Web: www.minag.gob.pe

Ministerstvo obrany
Av. De La Peruanidad S/N, edificio Quiňones (Campo Marte), Jesús María, Lima
Tel.: 625 5959
Web: www.mindef.gob.pe

Ministerstvo bydlení, výstavby a sanace
Av. Paseo de la República 3361, Edificio de Petroperú, San Isidro, Lima
Tel.: 211 7930
Web: www.vivienda.gob.pe

Ministerstvo energetiky a těžby
Av. Las Artes Sur 260, San Borja, Lima
Tel.: 618 8700
Web: www.minem.gob.pe

Ministerstvo dopravy a spojů
Jr. Zorritos 1203, Lima
Tel.: 615 7800
Web: www.mtc.gob.pe

Ministerstvo zahraničního obchodu a turistiky
Calle Uno Oeste 50-60, Urb. Córpac, San Isidro, Lima
Tel.: 513 6100
Web: www.mincetur.gob.pe

Ministerstvo vnitra
Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Córpac, San Isidro, Lima
Tel.: 518 0000
Web: www.mininter.gob.pe

Ministerstvo spravedlnosti
Scipión Llona 350, Miraflores, Lima
Tel.: 204 8020
Web: www.minjus.gob.pe

Ministerstvo zdravotnictví
Av. Salaverry 801, Jesús María, Lima
Tel.: 315 6600
Web: www.minsa.gob.pe

Ministerstvo práce a podpory zaměstnanosti
Av. Salaverry 655, Jesús María, Lima
Tel.: 630 6000, 630 6030
Web: www.mintra.gob.pe

Ministerstvo výroby
Calle Uno Oeste 60, Urb. Córpac, San Isidro, Lima
Tel.: 616 2222
Web: www.produce.gob.pe

Ministerstvo školství
Av. La Arqueología y Calle El Comercio
San Borja, Lima
Tel.: 615 5800
Web: www.minedu.gob.pe

Ministerstvo pro ženské otázky a zranitelné obyvatelstvo
Jr. Camaná 616, Lima
Tel.: 416 – 5200
Web: www.mimdes.gob.pe

Ministerstvo rozvoje a sociálního začlenění
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: 631 9000
Web: www.midis.gob.pe

Ministerstvo životního prostředí
Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima
Tel.: 611 6000
Web: www.minam.gob.pe

Ministerstvo kultury
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima
Tel.: 476 9933, 618 9393
Web: www.mcultura.gob.pe

Limská obchodní komora (Cámara de Comercio de Lima)
Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María, Lima
Tel.: 463 3434
Web: www.camaralima.org.pe

Asociace vývozců (Asociación de Exportadores – ADEX)
Av. Javier Prado Este 2875, San Borja, Lima
Tel.: 618 3333, anexo 5404/5403
Web: www.adexperu.org.pe

Národní sdružení průmyslu (Sociedad Nacional de Industrias – SNI)
Los Laureles 365, San Isidro, Lima
Tel.: 614 4444
Fax: 616 4433
Web: www.sni.org.pe

Konfederace grémií soukromých podnikatelů (Confederación de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP)
Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, of. 401, San Isidro, Lima
Tel.: 415 2555
Fax: 415 2566
Web: www.confiep.org.pe

Komise na podporu exportu a rozvoje turistického ruchu (Comisión de Promoción del Perú para la Exportaciones y el Turísmo – PromPerú)
Av. República de Panamá 3647, San Isidro, Lima
Tel.: 616 7400
Web: www.promperu.gob.pe

Agentura na podporu soukromého investování (Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión)
Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 9 San Isidro, Lima
Tel.: 612 1200
Fax: 221 2941
Web: www.proinversion.gob.pe

Generální ředitelství ochrany zdraví (Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA)
Las Amapolas 350, San Eugenio, Lince, Lima
Tel.: 4428353
Fax: 4226404
Web: www.digesa.minsa.gob.pe

Národní služba sanitární kontroly (Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA)
Av. La Molina 1915, La Molina, Lima
Tel.: 313 3300
Fax: 340 1486
Web: www.senasa.gob.pe

Národní institut pro civilní ochranu (Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI)
Calle Ricardo Angulo Ramírez 694, Urb. Córpac, San Isidro, Lima
Tel.: 225 9898
Web: www.indeci.gob.pe

.