Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Surinam papriky
Surinam Surinam

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Surinam (Republic of Suriname)
 • zkráceně Surinam

1.2. Rozloha

 • 163 194 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 573 tisíc (odhad 2014)

Hustota na km²: 3 obyv./km²

Zaměstnanost dle odvětví:
v zemědělství: 8 %
v průmyslu: 14 %
ve službách: 78 %

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek: 1,1 % (2014 odhad)

Demografické složení:

14 let: 26,2 %

15–64 let: 67,4 %

přes 65 let: 5,6 %

1.5. Národnostní složení

 • 35 % potomci Indů – hinduové
 • 30 % kreolové
 • 13 % Javánci
 • 10 % Maroon – potomci Afričanů
 • 2 % amerindiáni
 • 8 % Číňané
 • 2 % ostatní

1.6. Náboženské složení

 • křesťané: 48 % (protestanti 25 %, katolíci 23 %)
 • hinduisté: 27 %
 • muslimové: 20 %
 • domorodé víry: 5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Holandština – úřední jazyk; dále široce rozšířená angličtina, surinamština (Sranang Tongo – kreolština), hindi, javánština, domorodé jazyky maroon, aucan, saramacán aj.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Paramaribo (240.924 obyvatel - 2012)

Další velká města:

 • Nieuw Nickerie
 • Albina
 • Moengo

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Surinamský dolar – SRD (do ledna 2004 surinamský gulden), kurz k 12.5.2014: 3,28 SRD/1 USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 15. března Holika
 • březen–duben Velký pátek
 • březen–duben Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 1. červenec Zrušení otroctví
 • 25. listopad Den nezávislosti
 • 25. prosinec I. svátek vánoční
 • 26. prosinec II. svátek vánoční a Tweede Kerstdaq

Obvyklá pracovní doba: 8:30–12:00, 14:00–18:00 hodin.
Obvyklá prodejní doba: 8:00–20:00 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty na Surinamu jsou odpovídající zvyklostem v latinskoamerických zemích. Dochvilnost není striktně vyžadována, nicméně se doporučuje dostavit se na obchodní schůzky se zpožděním ne větším než 15 minut.

Obchodní jednání probíhá obecně v angličtině a je třeba mít dobře připravené nabídkové podklady, doprovázené příslušnou technickou odbornou dokumentací, katalogy, prospekty, CD apod. Surinamský partner očekává obvykle pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

Surinamský partner očekává kvalitně zpracované nabídky, obvykle počítá s delším dojednáváním cenové hladiny a neváhá vynaložit úsilí a čas na dosažení jakékoliv slevy.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče na Surinamu nedosahuje evropských standardů. Vybavení státních nemocnic je omezené, mimo Paramaribo pohotovostní služba téměř neexistuje. Doporučuje se, aby zdravotní pojištění uzavřené před cestou počítalo s úhradou přepravy do jiné země.

Ve vnitrozemí je nožné se setkat s malárií, v případech krátkodobého pobytu je vhodné použití příslušných antimalarik.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Surinamu se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie, požárníci, záchranná služba: 115

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
(KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN)
Dr. J. C. de Mirandastraat No. 10
P.O.Box 149
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-474 536, 473 527, 470 802
Fax: 597-474 779

SURINAME ASSOCIATION OF TRADE AND INDUSTRY
Prins Hendrikstraat 18
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-475 286-7
Fax: 597-472 207

DIENST TOESRISME (SURINAME TOURISM DEPARTMENT)
Cornelis Jungbawstraat 2
P.O.Box 656
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-471 163, 478 721
Fax: 597-420 425

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Mr. F. Lim A. Postraat 25
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-471 209, 471 756
Fax: 597-410 411
e-mail: buza@sr.net

MINISTRY OF PLANNING AND DEVELOPMENT COOPERATION
Dr. S. Redmondstraat 118
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-473 628, 421 071, 471 108
Fax: 597-421 056
e-mail: plos@sr.net

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
Havenlaan Noord
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-402 886, 404 834
Fax: 597-402 602
e-mail: dhisur@yahoo.com

MINISTRY OF AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES
Letitia Vriesdelaan 10-16
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-477 698, 477 830
Fax: 597-470 301
e-mail: minlvvv@sr.net

MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING, LAND AND FORESTRY MANAGEMENT
Cornelis Jongbawstraat 10-12
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-470 728, 470 700 ext. 241
Fax: 597-473 316
e-mail: mpjong@datsunsuriname.com

RBTT BANK (SURINAME) N.V.
Kerkplein 1
P.O.Box 1836
P a r a m a r i b o
Telefon: 597-471 555

.