Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Uruguay vesnice
Uruguay Uruguay

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Uruguayská východní republika - "República Oriental del Uruguay"

1.2. Rozloha

 • 176 220 km2, z toho vodní plocha 2 600 km2 (1,48 %)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3.373.000 obyvatel
 • 19,14 obyvatel na km2
 • 63,6 % obyvatelstva ve věku 15–64 let
 • 91,8 % obyvatel sídlí ve městech

Jedná se o údaje za rok 2010, aktuálnější nejsou k dispozici.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • růst populace 3,4/1000 obyvatel ročně
 • porodnost 14,44/1000 obyvatel
 • úmrtnost 9,3 / 000 obyvatel
 • dětská úmrtnost 11,8/1000 narozených dětí
 • průměrná délka života 82 let

Jedná se o údaje za rok 2010, aktuálnější nejsou k dispozici.

1.5. Národnostní složení

 • 93 % evropského původu (zejména potomci Španělů a Italů, evropští Židé)
 • 6 % míšenci
 • 1 % mulaté

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické (66 %)
 • protestantské (2 %)
 • židovské (2 %)
 • bez vyznání (30 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk:

 • španělština

další používané jazyky:

 • portugalština
 • brazileiro (španělsko-portugalská směs na uruguaysko-brazilské hranici)
 • v malé míře italština
 • angličtina
 • francouzština
 • němčina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

19 krajů (departamentos) včetně hlavního města (Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres).

Největší města:

 • hlavní město Montevideo (1,39 mil obyvatel)
 • Salto (85 000 obyvatel)
 • Paysandú (83 000 obyvatel)
 • dále Ciudad de la Costa, Canelones, Trinidad, Maldonado, Punta del Este

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 uruguayské peso (UYU) = 100 centesimů

Kurz ke dni 8.8.2014:

1 USD = 23,531 UYU

1 EUR = 31,437 UYU

Uruguayské peso lze v místě volně směnit za většinu volně směnitelných měn i měn okolních latinskoamerických zemí. V některých obchodech (především za spotřební zboží) a restauračních zařízeních jsou přijímány i americké dolary. Rovněž při nákupu nemovitostí a osobních automobilů je zcela běžná kotizace i platba v USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • 6. leden Tři králové
 • únor - karneval (pohyblivý svátek)
 • 17.–21.4. týden turistiky/velikonoční svátky (celotýdenní fakultativní volno, povinný čtvrtek a pátek)
 • 1. květen Svátek práce
 • 18. květen Výročí bitvy u Las Piedras
 • 19. červen Výročí narození národního hrdiny Artigase - Den nikdy více (Nunca Jamás)
 • 18. červenec Výročí přijetí ústavy
 • 25. srpen Výročí vyhlášení nezávislosti
 • 12. říjen Výročí objevení Ameriky
 • 2. listopad Památka zesnulých
 • 25. prosinec Vánoce

Obvyklá prodejní doba:

 • 9:00 – 19:00 u menších obchodů
 • 9:00 – 23.00 u supermarketů
 • 13:00 – 17:00 u bank

Pracovní doba: různá, závislá na odvětví, začíná se později, kolem 9:00 až 10:00, končí se kolem 18:00 – 19:00, časté je přerušení pracovní doby v poledních hodinách.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při obchodním jednání a společenském styku bývá pravidlem oblek a vázanka. Pouze v letních měsících (prosinec - únor) je povolena rozhalenka. Pozdní příchod na jednání je tolerován, nemělo by však jít o více než deset minut. U důležitých obchodních partnerů, kteří mají zkušenosti s obchodováním s evropskými nebo severoamerickými firmami, se vyžaduje dochvilnost. Formální i neformální konverzace bývá zpravidla zahájena dotazem na zdraví dotyčného a jeho rodiny, vhodnými nezávaznými tématy na konverzaci mohou být počasí, sport (v Uruguayi především fotbal), kultura, jídlo apod. Uruguayští občané jsou poměrně vzdělaní a mají přehled o Evropě a její kultuře. Zdejší zvláštnosti je pití místního čaje „maté“ i na ulici, součástí denního jídelníčku je především hovězí maso.

V zemi je nutné si zvyknout na některé jevy, související s mentalitou zdejších lidí, tj. zejména mít trpělivost při objednání nejrůznějších služeb a při jednání s lidmi. Dopravní systém se vyznačuje častým nedodržováním jízdních řádů v městské hromadné dopravě, výluky v dopravě v souvislosti s občasnými stávkami nejsou výjimkou. Při řízení motorového vozidla je nutná maximální obezřetnost, neboť zdejší řidiči zpravidla nedodržují pravidla silničního provozu. Na křižovatkách dvousměrných ulic je většinou zakázáno odbočení doleva, je třeba objet celý blok. Na značených přechodech (zebrách) mají chodci jednoznačnou přednost.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do Uruguaye se doporučuje sjednat cestovní pojištění, neboť náklady na zdravotní péči jsou v místě pro nepojištěné osoby velmi vysoké. Úroveň zdravotní péče je dobrá, v zemi existuje kvalitní systém záchranné služby, zdravotnická i nemocniční zařízení mají odpovídající vybavení i kvalitní personál. Při dlouhodobějším pobytu nad rámec turistiky, specielně pro pracovníky obchodních zastoupení, je možné si sjednat základní zdravotní pojištění s řadou soukromých zdravotních pojišťoven, měsíční poplatky přitom nejsou příliš vysoké, děti cca v přepočtu 600 Kč, dospělí 1000 Kč. Toto pojištění zahrnuje standardní péči srovnatelnou s ČR.

Turistům se rovněž doporučuje očkování proti hepatitidě A a břišnímu tyfu, není však povinné. Vzhledem ke geografické poloze země se není nutné obávat malárie, žluté zimnice či jiných onemocnění, způsobených hmyzem.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současné době nemá žádná z českých institucí v Uruguayi své vlastní zastoupení.

Od března 2006 působí v Uruguayi Uruguaysko - česká obchodní komora. Kontakt: 25 de Mayo 555, Escr. 410, Montevideo, (tel.: 0059829150701, email: tiers@adinet.com.uy ). Předsedou komory je majitel obchodní firmy p.Carlos Romero.

Působnost agentury pro podporu exportu CzechTrade je zajištěna z Brazílie:

Ing. Marek Zmrzlík

Agência de Promoção Comercial da República Tcheca CzechTrade

Consulado Geral da República Tchecaem São Paulo

Rua Tabapuã, 100 - cj. 22, Itaim Bibi

CEP: 04533-000, São Paulo – SP - Brasil

Tel. / Fax: +55 11 3798 7227, +55 11 3798 7007

marek.zmrzlik@czechtrade.cz

www.czechtrade.com.br

 

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku, v Buenos Aires má regionální zástupkyni pro Argentinu a Uruguagy:

Patricia A. Cmol

Representante para Argentina y Uruguay

Oficina de Turismo dela República Checa- Czech Tourism

Martin J. Haedo 2636 (1602) Florida
Pcia. de Buenos Aires

Tel. (0054-911) 4760-2419

E-mail: cmol@czechtourism.com

 

Petr Lutter

Ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku

Oficina de Turismo dela República Checa- CzechTourism

Kepler 101, Col. Nueva Anzures

11590 México, D.F. México

Tel./Fax: +52-55-55458000

E-mail: lutter@czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 911
 • Hasiči: 104
 • Zdravotní služba: 159
 • Pohotovost: 147
 • Informace o telefonech: 122

1.18. Internetové informační zdroje

www.turismo.gub.uy - všeobecné informace o zemi, link na turistické informace uruguaynatural.com.uy

www.uruguayxxi.com.uy - informace o zahraničním obchodě proexportní organizace Uruguay XXI

 

Užitečné odkazy:

 

Presidencia dela República Orientaldel Uruguay: www.presidencia.gub.uy

 

Poder Legislativo: www.parlamento.gub.uy

 

Auditoria Interna dela Nación– AIN: www.ain.gub.uy

 

Dirección General Impositiva – DGI: www.dgi.gub.uy

 

Dirección Nacional de Aduanas – DNA: www.aduanas.gub.uy

 

Ministerio de Relaciones Exteriores – MRREE: www.mrree.gub.uy

 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF: www.mef.gub.uy

 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – MGAP: www.mgap.gub.uy

 

Ministerio de Indústria, Energía y Mineria – MIEM: www.miem.gub.uy

 

Ministerio de Salud Publica – MSP: www.msp.gub.uy

 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – MTSS: www.mtss.gub.uy

 

Ministerio de Transporte y Obras Publicas – MTOP: www.dnt.gub.uy

 

Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay – MINTUR: www.turismo.gub.uy

 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – MVOTMA: www.mvotma.gub.uy

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP: www.opp.gub.uy

 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII: www.anii.org.uy

 

Unidad de Apoyo al Sector Privado – UNASEP: www.unasep.gub.uy

 

Administración Nacional de Puertos – ANP: www.anp.com.uy

 

Instituto Nacional de Estadísticas – INE: www.ine.gub.uy

 

Dirección Nacional de Minería y Geología – DINAMIGE: www.dinamige.gub.uy

 

Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas – DINAPYME: www.dinapyme.gub.uy

 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos – DINARA: www.dinara.gub.uy

 

Instituto Nacional de Carnes – INAC: www.inac.gub.uy

 

Instituto Nacional de Vitivinicultura – INAVI: www.inavi.com.uy

 

Instituto Nacional dela Leche– INALE: www.inale.org

 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay – LATU: www.latu.org.uy

 

Instituto Plan Agropecuario: www.planagro.com.uy

 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – INIA: www.inia.org.uy

 

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland – ANCAP: www.ancap.com.uy

 

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas – UTE: www.ute.com.uy

 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL): www.antel.com.uy

 

Obras Sanitarias del Estado (agua corriente) – OSE: www.ose.com.uy

 

Banco Central del Uruguay  – BCU: www.bcu.gub.uy

 

Banco dela República Orientaldel Uruguay – BROU: www.brounet.com.uy

 

Banco de Previsión Social – BPS: www.bps.gub.uy

1.19. Adresy významných institucí

Cámara Nacional de Comercio - Národní obchodní komora
Adresa: Misiones 1400
Rincón 454
tel. 9161277
fax 9161243
web: www.bvm.com.uy
mail: info@bvm.com.uy

Cámara de Industrias del Uruguay - Uruguayská průmyslová komora

Adresa: Avda. del Libertador 1672
tel. 9023402
fax 9022567
web: www.ciu.com.uy
mail: ciu@ciu.com.uy

Cámara de la Construcción - Komora stavebnického průmyslu
Adresa: Pza. Independencia 842 - Palacio Salvo P-9 esc. 905
tel. 9083572
fax 9006900
web: www.ccu.com.uy
mail: secretaria@ccu.com.uy

Cámara Mercantil de Productos del País - Obchodní komora uruguayských výrobků
adresa: Avda. Rondeau 1908
tel. 9240644
fax 9244701
www.davanet.com.uy/camaramercantil
mail: cmpp@davanet.com.uy

Uruguay XXI (agentura na podporu vývozu a investic - obdoba českého CzechTradu)
adresa: Plaza Independencia 831, of. 611
tel. 9080318
fax 9008298
web: www.uruguayxxi.gub.uy
mail: uruxxi@adinet.com.uy

LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Uruguayská technologická laboratoř)
adresa: Av. Italia 6201
tel. 6013724
fax 6002292
web: www. latu.org.uy
mail: webmaster@latu.org.uy

Seznam nejdůležitějších předpisů Uruguayské východní republiky (včetně zákonů a jejich novel) vychází pravidelně v publikaci s názvem „Diario Oficial", vydávané Národním ředitelstvím tiskovin a úředních publikací (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) se sídlem na adrese Av. 18 de Julio 1373, tel. 005982-9085042 nebo 9085180, fax 005982-9023098, internetová stránka: www.impo.com.uy, e-mail: impo@impo.com.uy

Podnikatelské svazy

Union de Exportadores del Uruguay (Svaz uruguayských vývozců)
adresa: Rincón 454, piso 2, of.222
tel. 9156050
fax 9161117
mail: ueu@adinet.com.uy

Asociación Nacional de Productores de Leche (Národní asociace výrobců mléka)
adresa: Magallanes 1862
tel. 9247788
fax 9245337
mail: anpl@zibernet.com

Liga de la Construcción del Uruguay (Uruguayský svaz stavebních firem)
adresa: Maldonado 1238
tel. 9086276
fax 9082082

Asociación Rural del Uruguay (Uruguayská zemědělská asociace)
adresa: Avda. Uruguay 864
tel. 9020484
fax 9020489

.