Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Uruguay vesnice
Uruguay Uruguay

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre abolicion de la obligacion de visas para portadores de pasaportes diplomáticos y de servicio de la República Checa y para portadores de pasapo...
Země a mez. organizace Uruguay
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-09-14 Praha
Platnost 7.7.1994
Publikace č. 1994-07-29 160/1994

Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Oriental Republic of Uruguay for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Uruguay
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-09-26 Montevideo
Platnost 29.12.2000
Publikace č. 2001-02-06 10/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre la colaboración en la esfera de la educación, la cultura y la ciencia
Země a mez. organizace Uruguay
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-09-15 Praha
Platnost 27.6.1997

Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and the Oriental Republic of Uruguay on the amendments to the Agreement between the Czech Republic and the Oriental Republic of Uruguay for the Promotion and Protection of Investments, signed on the 26th Septemb...
Země a mez. organizace Uruguay
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-05-15 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-03-07 17/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre la supresión de visas para los portadores de los pasaportes nacionales comunes
Země a mez. organizace Uruguay
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-06-30 Praha
Platnost
Publikace č. 1999-11-11 252/1999
.