Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Venezuela laguna Canaima
Venezuela Venezuela

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Bolívarovská republika Venezuela
 • República Bolivariana de Venezuela
 • Státní svátek: 5. červenec Den nezávislosti (1811)

1.2. Rozloha

 • Rozloha: 912.050 km2, z toho 882.050 km2 pevnina
 • Hranice: 9 tisíc km (z toho s Kolumbií 2 219 km, s Brazílií 2 199 km, Guyanou 750 km, pobřeží 2 800 km, ostrovy)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 30,690 milionů (2014)

Počet obyvatel na km2: 33

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel: 73 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 1,57 %
 • Městské osídlení: 94 %
 • Porodnost na ženu: 2,5
 • Dětská úmrtnost: 15,7 na 1000 živě narozených
 • Průměrná délka života: ženy 77 let, muži 71 let
 • Gramotné dospělé obyvatelstvo 93 %
 • Demografické složení:
  • 0–14 let 30 %
  • 15–64 let 65 %
  • nad 65 let 5 %

1.5. Národnostní složení

 • 67 % míšenci, 21 % běloši, 9 % černoši, 3 % indiáni

1.6. Náboženské složení

 • římsko katolické 96 %, protestanti 2 %, ostatní 2 % (islám, judaismus, budhismus, ortodoxní křesťané)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: španělština
 • Další používané jazyky: angličtina, italština, portugalština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 23 států, 1 federální distrikt a federální závislé oblasti (více než 311 ostrovů)
 • Hlavní město: Caracas (2,1 mil., s okolím 4,2 mil., založil v roce 1567 Diego de Losada)
 • Další velká města:
  • Maracaibo (1,5 mil.)
  • Valencia (1,0 mil.)
  • Barquisimeto (0,7 mil.)
  • Maracay (0,8 mil.)
  • Ciudad Bolívar (0,3 mil.)
  • Barcelona (0,3 mil.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měna

Bolívar Fuerte  (VEF, také BsF) = 100 centavos

Směnný kurs vůči USD (platný 6.5.2014)

6,29 VEF / 1 USD.

1 VEF / 3,13 CZK.

Směna peněz se doporučuje provést ihned při příletu ve směnárnách firmy Italcambio na letišti Maiquetía. Banky nemají povolenu směnárenskou činnost.

Devizový zákon stanoví jako jediné platidlo pouze místní měnu VEF (bolívar fuerte). V hotelových zařízeních a v turistických centrech je možno platit kreditní kartou. Hotely a turistická zařízení nesmějí přijímat cizí měny v hotovosti.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden - Nový rok
 • únor – karneval
 • březen – duben – velikonoční týden
 • 19. duben - počátek hnutí za nezávist (1810)
 • 1. květen - Svátek práce
 • 24. červen - Den armády - výročí bitvy u Carabobo (1821)
 • 5. červenec - Den nezávislosti (podpis Deklarace o nezávislosti 1811)
 • 24.srpen - narození Simona Bolívara (1783)
 • 12. říjen - Den domorodého odporu (objevení Ameriky 1492)
 • 25. prosinec - Vánoce

Pracovní doba záleží na druhu instituce či podniku. Nejvhodnější  čas pro pracovní jednání je mezi 10:00 až 12:30 a 15:00 až 17:30, avšak z důvodu úspor elektrické energie byla v r. 2010 ve státní správě zavedena zkrácená pracovní doba, tj. od 8:00 do 13:00. Je tedy třeba si zjistit pracovní dobu v tom kterém úřadu. V případě, že se již partneři znají, je zvykem projednávat obchodní záležitosti na pracovních obědech nebo večeřích.

Prodejní doba ve velkých obchodních centrech je z důvodu úspor elektrické energie stanovena od 11,00 do 20:00, většinou po sedm dní v týdnu. Energetická krize však mění i otevírací dobu. Málokdy lze nyní najít menší obchody s potravinami, které jsou otevřeny i v sobotu a neděli. Pokud jde o svátky, je lépe plánovat pracovní cesty do Venezuely tak, aby nepřipadly na konec roku (mezi 15. 12.–15. 1.), na polovinu února (karneval), na Velikonoce a období letních prázdnin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

S obyvateli Venezuely je výhodné komunikovat v jejich rodném jazyku, tedy španělsky. Jednání v angličtině je často možné, nicméně nikdy není tak srdečné a efektivní. Pro úspěch obchodu je absolutně nezbytná osobní přítomnost obchodníka v teritoriu, nelze očekávat uzavření obchodu faxem či e-mailem.

V případě pracovně právní agendy, konzultací a poradenství v oblastech investic, daní či možných změn v systému cel se doporučuje využít služeb místního odborníka. Často takováto investice může zamezit velkým ztrátám či naopak najít cesty k úsporám.

Venezuelská španělština patří k těm hůře srozumitelným a používá mnoho regionálních výrazů. Před cestou do Venezuely je proto vhodné navštívit webové stránky některých venezuelských periodik (například El Universal, El Nacional atd.) a načerpat zde aktuální informace o dění v zemi i některé lokální výrazy.

Velký důraz je kladen na vzhled obchodního partnera. Oblečení a osobní hygiena jsou obrazem společenského postavení a úspěchu jedince. Je proto vhodné se několikrát denně převlékat a úzkostlivě dodržovat osobní hygienu.

Vnímání času je ve Venezuele daleko volnější než je tomu v ČR či v Evropě. Například pravý význam slova ´mañana´ znamená nejenom zítra, ale třeba i za pár let. Znatelné je to zejména u státních institucí.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU na odpovídající úrovni je poskytována soukromými zařízeními a je třeba ji platit předem. Pokud zraněný nebo nemocný nemá u sebe hotovost v BsF či platnou mezinárodní kreditní kartu, není ošetřen ani v případě ohrožení života. Státní zdravotnictví je dlouhodobě na nízké úrovni a vzhledem k odchodu kvalifikovaných lékařů, akutnímu nedostatku léčiv či několikaměsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je českým občanům jednoznačně doporučováno obracet se na soukromý sektor. Ve státním zdravotnictví pracuje (podle údajů vlády) přes 30 000 kubánských lékařů, z nichž mnozí mají pouze středoškolské vzdělání. Před cestou je tedy třeba uzavřít kvalitní zdravotní pojištění a zjistit jak postupovat v případě úrazu.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Bolívarovské republice Venezuele se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Pohotovost: 171
 • Policie:
  • POLICÍA DE CHACAO: +58-212-276 41 00, 276 41 71
  • GUARDÍA NACIONAL: +58-212-265 47 79, 264 37 12
 • Ambulance:
  • SILVA tel.: +58-212-2657182, 9536661
  • DEL ESTE tel.: +58-212-265 02 51, 267 65 29, 265 07 50
 • Záchranné služby: AEROAMBULANCIA tel.: 0058-212-993 25 41
 • Hasiči: BOMBEROS CARACAS D.F. tel.: 171

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

ASAMBLEA NACIONAL
Esq. de Pajaritos, Edif. José María Vargas, 1er piso
Cerca de los Tribunales
Caracas
tel.: 0058-212-483 36 40, 483 36 44
web: www.asambleanacional.gov.ve

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Las Carmelitas
Av. Urdaneta, Esquina Santa Capilla, Torre Financiera Banco Central de Venezuela
Caracas
tel.: 0058-212-801 51 11
web: www.bc.org.ve

BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA – BANDES
Av. Universidad, Traposos a Colón, Torre BANDES
Caracas 1010
tel.: 0058-212-505 81 31
fax: 0058-212-505 80 97
web: www.bandes.gov.ve

BANCO PARA EL COMERCIO EXTERIOR – BANCOEX
Centro Gerencial Mohedano, Piso 1
Calle Los Chaguaramos
La Castellana
Caracas
tel.: 0058-212-277 46 11
web: www.bancoex.gob.ve

MINISTERIO DE P.P. PARA RELACIONES EXTERIORES
Esq. El Conde, Casa Amarilla
Caracas
tel.: 0058-212-806 43 11, 802 48 08
telefax: 0058-212-806 18  08, 806 45 77
web: www.mre.gov.ve

MINISTERIO DEL P.P. PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO
Av. Libertador, Edif. PDVSA, La Campiňa, Torre Oeste
Caracas
tel.: 0058-212-708 41 11, 708 72 73
(ministerstvo je současně sídlem nejvýznamnější státní organizace, ropné společnosti Petróleos de Venezuela s.a. – PDVSA)

MINISTERIO DEL P.P. PARA EL COMERCIO
Parque Central, Torre Oeste, Piso 10 al 14
Caracas
tel.: 0058-212-509 09 75, 509 09 32

MINISTERIO DEL P.P. PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
Antiguo Banco de los Trabajadores de Venezuela, a 50 mts del
Pasaje Zingg
Caracas
tel.: 0058-212-509 05 72
web: www.mat.gob.ve

MINISTERIO DEL P.P. PARA LAS FINANZAS
Esq. de Carmelitas, Edif. Sede del Ministerio de Finanzas
Caracas
tel.: 0058-212-802 10 04
web: http://www.mf.gov.ve

MINISTERIO DEL P.P. PARA LA DEFENSA
Fuerte Tiuna
Caracas
tel.: 0058-212-607 19 26, 607 19 34, 607 16 00, 607 15 40
web: www.mindefensa.gov.ve

MINISTERIO DEL P.P. PARA LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA
Av. Veracruz con Calle Cali, Edif. CONATEL, Piso 6
Las Mercedes
Caracas
tel.: 0058-212-909 68 19, 909 03 22, 909 05 86
web: www.conatel.gob.ve

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA – SENIAT
Centro Comercial Mata der Coco, Edif. SENIAT, Piso 1
Municipio Chacao
Caracas
tel.: 0058-212-274 41 01, 41 02, 41 04
web: http://www.seniat.gov.ve

COMPAŃÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES – CAVIM
Calle Jalisco, Urb. Las Mercedes, Edif. CAVIM
Caracas
tel.: 0058-212-993 04 06, 993 13 82, 993 20 06
web: www.cavim.com.ve

CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA INTERNACIONAL – CVG INTERNACIONAL
Carrera Guri con Calle Aro, Torre Alférez, P.B., Local 4
Puerto Ordaz
Estado Bolívar
tel.: 0058-286-962 62 63, 962 06 11
web: http://www.cvgin.gob.ve

CONSECOMERCIO
Edif. Cámara de Comercio de Caracas, Piso 6,
Av. Andrés Eloy Blanco, Los Caobos a 50 mts. de la CTV
Caracas
tel.: 0058-212-576 91 11, 576 84 65
web: www.consecomercio.org.ve

FEDERACIÓN DE CÁMARAS – FEDECÁMARAS
Urb. El Bosque, Av. El Empalme, Edif. Fedecámaras, PH
Caracas
tel.: 0058-212-731 14 68, 731 17 11, 731 17 13
web: http://www.fedecamaras.org.ve

CONFEDERACIÓN VENEZOLANA DE INDUSTRIALES – CONINDUSTRIA
Av. Diego Cisneros, Edif. Centro Empresarial Los Ruices, Piso 3
Caracas
tel.: 0058-212-2372711
web: www.conindustria.org.ve

SEGADUANCA ASESORES ADUANEROS C.A. – SEGADUANCA
Av. Tocuyo, Qta. Natalia, Colinas de Bello Monte
Caracas
tel.: 0058-212-751 44 64, 753 40 81
web: www.segaduanca.com

.