Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kanada kanadský parlament
Kanada Kanada

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu


Kanada – Canada

1.2. Rozloha


9.984.670 km2 (z toho 966.970 km vodní plochy) 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva


Počet obyvatel:

35.540.419 (1.7.2014 - odhad Statistics Canada)


Hustota obyvatelstva:

3,55 lidí / km2


Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

68,2 % 

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení


1,1 % (386.100 lidí od 1.7.2013 do 30.6.2014)

- čistá imigrace (255.000 - tj. 66,5 % přírůstku)
- přirozený přírůstek (131.100)

Demografické složení obyvatelstva (v mil. osob), stav k 1.7.2014

věk procentuelně
0-14 16,1
15-64 68,2
65 a více 15,7

Zdroj: Statistics Canada

1.5. Národnostní složení

 

Etnický původ obyvatel Kanady  
kanadský 10.066.290
anglický 6.570.015
francouzský 4.941.210
skotský 4.719.850
irský 4.354.155
německý 3.179.425
italský 1.445.335
čínský 1.346.510
severoamerický indiánský 1.253.615
ukrajinský 1.209.085
holandský  1.035.965 
polský 984.565
východoindický  962.665 
ruský  500.600 

K českému původu se v roce 2006 hlásilo zhruba 80.000 osob.

1.6. Náboženské složení


Pozn.: Uvedené počty vycházejí z censu v roce 2001. Poslední sčítání obyvatel v roce 2006 již průzkum vyznání neobsahoval.

Náboženské vyznání obyvatel Kanady
římskokatolické 12,936 mil.
protestanské 8,654 mil.
- z toho United Church 2,839 mil.
- anglikánské 2,035 mil.
- baptistické 729 tis.
- luteránské 607 tis.
muslimské (islám) 580 tis.
pravoslavné  480 tis.
židovské 340 tis.
buddhistické 300 tis.
hinduistické 297 tis.
sikhské 278 tis.

Kanadské statistiky z roku 2001 uvádějí celkem 35 vyznání. Obecným trendem je mírný pokles počtu katolíků, podstatně větší pokles počtu protestantů a nárůst osob bez vyznání (o 43,9% ve srovnání s rokem 1996). Vlivem masové imigrace zaznamenaly nejsilnější nárůst islám (+128,9 %), hinduismus (+89,3%), sikhské vyznání (+88,8%), buddhismus (+83,9 %) a pravoslaví (+79,9%).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Kanada má 2 úřední jazyky - angličtina a francouzština. Při sčítání obyvatel v roce 2006 uvedlo jako mateřský jazyk angličtinu (58% obyvatel) a francouzštinu (22%).

Mezi ostatní nejčastěji používané jazyky patří:

- čínština (1,034 mil. lidí)
- italština (455 tis.)
- němčina (450 tis.)
- pandžábí (367 tis.)
- španělština (345 tis.)
- arabština (262 tis.)
- portugalština (220 tis.)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Kanada se dělí na 10 provincií a 3 teritoria:

Administrativně správní členění Kanady
Provincie Hlavní město
Ontario Toronto
Québec Québec City
British Columbia Victoria
Alberta Edmonton
Manitoba  Winnipeg
Saskatchewan Regina 
Nova Scotia Halifax 
New Brunswick Fredericton 
Newfoundland and Labrador  St. John's 
Prince Edward Island Charlottetown 
   
Teritoria   
Northwest Territories  Yellowknife 
Yukon  Whitehorse 
Nunavut Iqaluit


Hlavní město a další velká města/počet obyvatel (2013):

Ottawa - 900.000 obyvatel

Ve statistikách je obvykle uváděno souměstí Ottawa-Gatineau. Gatineau leží na québeckém břehu řeky Ottawy a jsou v něm umístěny některé úřady federální vlády. Tato aglomerace má 1,3 mil. obyvatel.


Aglomerace nad 500 000 obyvatel:

Toronto: 6,0 mil.
Montreal: 4,0 mil.
Vancouver: 2,44 mil.
Calgary: 1,37 mil.
Ottawa-Gatineua: 1,31 mil.
Edmonton: 1,29 mil.
Québec: 792 tis.
Winnipeg: 771 tis.
Hamilton: 758 tis.
Waterloo-Kitchener-Cambridge: 504 tis.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn


Peněžní jednotkou země je kanadský dolar (CAD), který se dělí na 100 centů.

V dubnu 2012 se po 150 letech přestaly razit jednocentové mince. Královská kanadská mincovna skončila s distribucí těchto mincí finančním institucím na podzim 2012 a vláda začala mince stahovat z oběhu. Hotovostní transkace jsou po započítání prodejní daně zaokrouhlovány na pěticenty.

Kanadská centrální banka (Bank of Canada) začala v listopadu 2011 uvádět do oběhu nové polymerové stodolarové bankovky. Postupně už byly to oběhu uvedeny také nové padesátidolarové a dvacetidolarové bankovky. Na konci roku 2013 pak budou uvedeny do oběhu deseti a pětidolarové bankovky. Polymerové bankovky mají špičkové bezpečnostní prvky, které jsou snadno ověřitelné a obtížně padělatelné. Životnost bankovek má být minimálně 2,5x delší než u papírových bankovek.   

Používání jiných měn není v Kanadě obvyklé.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba


Státní svátky v roce 2014

1. leden - New Year's Day (Nový rok)
18. duben - Good Friday (Velký pátek velikonoční) 
19. květen - Victoria Day (Svátek královny Viktorie)
1. červenec - Canada Day (Den vzniku Kanady)
1. září - Labour Day (Svátek práce)  
13. říjen - Thanksgiving Day (Den díkůvzdání)
11. listopad - Remembrance Day (Den příměří)
25. prosinec - Christmas Day (Svátek vánoční)

Obvyklá pracovní doba na státních úřadech a v bankách 9:00 - 17:00 hod. (pondělí-pátek). O sobotách a nedělích jsou státní úřady zavřeny. Některé banky mají v sobotu otevřeno v dopoledních hodinách.

Prodejní doba většiny obchodů v Kanadě je od pondělí do pátku 9:00 - 18:00 hod. Supermarkety s potravinami a velké obchodní domy jsou otevřeny až do 21:00 hod. Většina obchodů má však otevřeno po celý týden, v neděli s kratší prodejní dobou.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty


Kanaďané jsou hrdý národ. Pokud mohou, koupí si výrobek „Made in Canada“. Nejsou ale přehnaně zásadoví, bude-li v dosahu srovnatelný výrobek importovaný a levnější, nebude jim činit potíže zakoupit ten dovozový. Má-li zámořský dodavatel v Kanadě obchodního zástupce a tato okolnost je na zboží zdůrazněna, zákazník na zboží pohlíží jako na v podstatě kanadské a nemá už vůbec žádné dilema.

Kanada pokrývá celkem 5 časových pásem. Vancouver na západě země je o 1 hodinu pozadu za Calgary, o 2 hodiny za Winnipegem, 3 hodiny za Torontem a Montrealem, o 4 hodiny za Halifaxem a o neobvyklé 4,5 hodiny pozadu za atypickým časem v provincii Newfoundland. Časový posun mezi ČR a dvěma hlavními provinciemi (Ontario, Québec) je naprostou většinu roku 6 hodin. Je tedy velmi vhodné mít tuto okolnost na paměti při snaze kontaktovat partnerské subjekty v různých částech Kanady telefonicky.

Všechny formy úvodního kontaktu jsou akceptovány (telefon, fax, email) i seznámení se při společenských příležitostech. V případě, že v Kanadě nemá firma obchodního zástupce, první nabídka by měla obsahovat důkladný popis výrobního programu. Firemní brožury by měly být v angličtině i francouzštině s údaji o firmě (roční obrat, historie firmy, počet zaměstnanců, reference, případně orientační ceník). V této souvislosti lze velmi doporučit, aby čeští výrobci s vývozními ambicemi do Severní Ameriky investovali do kvalitně zpracované internetové prezentace firmy a výrobního programu v bezchybné angličtině, dovozce v provincii Québec je výhodnější oslovit francouzštinou.

Kanadští obchodníci jsou neformální, zdvořilí a věcní. Pokud je nabídka zaujme, ozvou se zpět. Budou-li cítit, že existuje potenciál pro vzájemný obchod, obrátí se na vývozce s řadou dotazů, na které budou očekávat promptní reakce. V tomto stadiu má český exportér první možnost vybudovat si základy důvěry pro další spolupráci. Nereaguje-li dostatečně pružně, ztrácí Kanaďan zájem. Pružně znamená okamžitě - telefonicky, faxem či e-mailem maximálně do 24 hodin, nikoli až za týden. Chová-li se zámořský partner laxně při počátečních „námluvách“, těžko bude mít kanadský importér záruku, že budou plněny smluvní podmínky až dojde na vlastní dodávky.

Velká většina kontaktů u zámořských obchodních partnerů probíhá písemně prostřednictvím elektronické komunikace. Dojde-li na osobní jednání s kanadskými partnery, je vhodné přizpůsobit se v několika drobnostech místním zvyklostem. Obchodní jednání začíná v Kanadě přesně. J proto velmi důležité být na obchodní schůzce včas. Předem písemně i ústně smluvené schůzky se často ještě potvrzují telefonicky den před jednáním. Pracovní snídaně či oběd je běžnou záležitostí, nepřesahuje 1,5 hodiny a je většinou bez alkoholu. Pracovní večeře nejsou příliš obvyklé, neboť večer je vyhrazen pro privátní život. Pokud však Kanaďané cestují, velmi rádi na večeři zajdou a ze své rezervovanosti poleví. 

V oblasti Toronta je vhodný čas na obchodní schůzku ráno nebo brzké odpoledne; je dobré se vyhnout večeru. Vhodné načasování je pro obyvatele Toronta velmi důležité, neboť obyvatelé tohoto velkoměsta berou stále ohled na dopravní situaci. Zpravidla se budou snažit ovlivnit konání schůzky mimo dopravní špičku. Většina výrobců a distributorů sídlí mimo centrum Toronta. Tito lidé udělají vše pro to, aby se nemuseli se svými partnery (vzhledem k permanentním dopravním zácpám) sejít v centru města.

Vhodným místem pro setkání jsou prostory obchodní komory, hotel, apod.; Pro obchodního partnera bude ovšem nejvýhodnější setkání přímo u něj ve firmě. Většina firem má zasedací síň s promítacím zařízením, prezentace v PowerPointu je velmi vhodná. Samotné jednání začíná stručným osobním a společenským úvodem. Je důležité si zapamatovat jména kanadských obchodníků a jejich místo v hierarchii firmy. V Kanadě je velmi běžné používání křestních jmen. Někdy dochází k prolomení bariery formálnosti již při prvním jednání. Imperativem jsou vizitky v angličtině (případně francouzštině), kde je uvedena pouze funkce v souladu se severoamerickou terminologií. Titul může být uveden za jménem (PhD, MSc. P.Eng). Při oslovování se akademické tituly nepoužívají. Není zvykem při této příležitosti předávat dary, pokud se nejedná o vzorek zboží či nezavazující malou pozornost (např. reklamní pero). Po navázání fungujících obchodních styků lze nabídnout české upomínkové maličkosti.

Je velice důležité být na schůzku dobře připraven, ukázat sebevědomí, kompetentnost a kvalifikaci. Na jednání  musí být z české firmy vyslán člověk vybavený dostatečným mandátem, aby mohl podat kvalifikované odpovědi na otázky o firmě, výrobním programu, dodacích podmínkách, cenách, clu, předpisech a normách, referencích a případně operativně na místě rozhodovat o detailech dalšího postupu. Kanaďan nepochopí, bude-li jeho obchodní partner chtít během jednání konzultovat postup s ústředím firmy, případně odkládat rozhodování na „později“.  Jedná-li se o zásadní záležitost, ke které je objektivně nutné zjistit nové skutečnosti ve firmě, musí být stanoveno rozumné datum, do kterého bude informace dodána a tento slib dodržen.

Jako primárního způsobu následné komunikace (včetně distribuce marketingových materiálů) se doporučuje použití e-mailu. Smlouvy a jiné důležité dokumenty jsou psány ve formě dopisu a posílány poštou nebo kurýrem. Profesionální grafická úprava a prezentace dokumentu je velmi důležitá. Průvodní dopis musí vždy doprovázet jakýkoli zaslaný dokument anebo informaci.

Kanadský anglický pravopis je unikátní kombinací americké a britské angličtiny. Pokud si tuto zvláštnost česká firma uvědomí a správně ji aplikuje v tištěných propagačních materiálech a firemních katalozích, demonstruje tím, že chápe výlučnost, na kterou je anglicky mluvící Kanada hrdá. Tohoto detailu lze snadno docílit při kontrole pravopisu v textovém editoru (např. Microsoft Word) volbou jazyka „English (Canada)“. Netřeba zdůrazňovat, že quebecká francouzština se od evropské liší ještě výrazněji. V mluveném projevu jsou Kanaďané s ohledem na pestrost imigrační palety velmi tolerantní k cizímu přízvuku a nedokonalé výslovnosti.

Vzdor skutečnosti, že kanadské podnikatelské prostředí je kultivováno delší dobu než české, doporučuje se nespoléhat na „gentleman agreement“ a veškerá ujednání zakotvit v písemné podobě. Kanaďané tíhnou k předpisům a neváhají používat právních konzultací. Není důvod, proč by se česká firma nechránila stejně a vyhnula se tak nepříjemným obchodním či právním důsledkům plynoucím ze špatně napsané smlouvy.  

Typický pro kanadské podnikatelské prostředí je poměrně malý respekt před hodností, titulem a autoritou. Hodnota jedince je stanovena tím, co dělá, nikoliv co je. Cennou hospodářskou jednotkou jedince je čas. Kanaďan tedy ocení věcnost a pružnost. Překvapivě ne vždy je však možné očekávat pružnost i ze strany kanadských servisních organizací.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU


Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, a proto je důležitou součástí cest do Kanady včas uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. Pojištění lze uzavřít v zásadě u jakékoli pojišťovny, která je oprávněna ať už přímo nebo pomocí smluvních partnerů poskytovat pomoc v Kanadě (např. u České pojišťovny nebo u Evropského cestovního pojištění). Příbuzní či známí mohou teoreticky uzavřít cestovní pojištění za naše občany přímo v Kanadě. Trh pojišťovacích firem je dostatečný, ceny jsou nicméně stanovovány přísněji a liší se v závislosti na věku pojištěnce a rozsahu pojištění. Podmínkou je uzavření pojištění do 3 dnů po příjezdu do Kanady. I z toho důvodu lze jednoznačně doporučit pojištění v ČR před odjezdem do Kanady.

Pojištění nepokrývá úhradu nákladů na zdravotnické služby k léčbě chronických onemocnění a zubařské zákroky. Čeští občané cestující do Kanady by proto neměli podceňovat uzavírání cestovních pojistek a detailně by se měli seznámit s podmínkami pojištění, zejména s teritoriální působností pojištění a okruhem pojistných událostí. To souvisí mj. i se skutečností, že náklady na ošetření v Kanadě jsou v porovnání s ČR nesrovnatelně vyšší. Jednodenní pobyt v nemocnici (hospitalizace bez lékařských úkonů) stojí cca 2.500 CAD, jednodenní pobyt na JIP stojí 3.500 - 4.500 CAD. Výše nákladů na ošetření či hospitalizaci v Kanadě zdaleka neodpovídá úrovni péče, která se pacientovi dostane. Ta je v naprosté většině případů minimálně srovnatelná, často však horší než úroveň českého zdravotnictví.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)


CzechTrade Calgary
303-6707 Elbow Drive SW
Calgary, Alberta T2V 0E5
tel.: +1 403-269-4924
fax: +1 403-259-4533
e-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz
www.czechtrade-canada.ca
Jaroslav Jelinek - ředitel

Česká centra, CzechInvest ani CzechTourism nemají v Kanadě kanceláře.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)


911 - policie, záchranná služba, hasiči

411 - informace o telefonních číslech

www.411.ca - vyhledávání kanadských adres a telefonních čísel přes internet

1.18. Internetové informační zdroje


Canada Site http://www.canada.gc.ca/ 
Travel Canada http://www.canada.travel/selectCountry.html
Maps of Canada http://atlas.gc.ca 
Prime Minister http://pm.gc.ca/ 
Governor General http://www.gg.ca 
Parliament http://www.parl.gc.ca 
Department of Foreign Affairs and International Trade http://www.international.gc.ca/index.aspx 
Provincial and Territorial Governments http://canada.gc.ca/othergov/prov_e.html 
Statistics Canada http://www.statcan.ca 
Industry Canada http://ic.gc.ca 
Trade Commissioner Service http://www.infoexport.gc.ca 
Canadian International Development Agency http://www.acdi-cida.ca
Department of Finance http://www.fin.gc.ca 
Department of Justice http://www.canada.justice.gc.ca
Transport Canada http://www.tc.gc.ca 
Canadian Bankers Association http://www.cba.ca 
Canadian Standards Association http://www.csa-international.org 
Public Works and Goverment Services http://www.pwgsc.gc.ca 
Czech Canadian Chamber of Commerce www.ccrcc.net 
Services for Non-Canadians http://www.canadainternational.gc.ca 
Immigration and Refugee Board http://www.irb-cisr.gc.ca/index.htm 
Immigration Lawyers http://www.immigration.ca 
Media http://www.bourque.org/, http://www.southam.com/

1.19. Adresy významných institucí


a) Obchodní komory centrální a významné oblastní


The Canadian Chamber of Commerce
360 Albert Street, Suite 420
Ottawa, Ontario K1R 7X7
tel.: +1 613-238-4000
fax : +1 613-238-7643
e-mail: info@chamber.ca
www.chamber.ca

Ontario Chamber of Commerce
180 Dundas Street West, Suite 505
Toronto, Ontario M5G 1Z8
tel.: +1 416-482-5222
fax : +1 416-482-5879
www.occ.on.ca

Toronto Region Board of Trade
1 First Canadian Place,
P.O. Box 60
Toronto, Ontario M5X 1C1
tel.: +1 416-366-6811
fax : +1 416-366-2444
www.bot.com

Board of Trade of Metropolitan Montreal
380 St. Antoine Street West, Suite 6000
Montreal, Quebec  H2Y 3X7
tel.: +1 514-871-4000
fax : +1 514-871-1522
e-mail: info@ccmm.qc.ca
www.btmm.qc.ca

The Vancouver Board of Trade
999 Canada Place, Suite 400
Vancouver, British Columbia V6C 3E1
tel.: +1 604-681-2111
fax: +1 604-681-0437
e-mail: contactus@boardoftrade.com
www.boardoftrade.com

British Columbia Chamber of Commerce
1201 - 1750 West Pender Street
Vancouver, British Columbia  V6C 2T8
tel.: +1 604-683-0700
fax: +1 604-683-0416
e-mail: bccc@bcchamber.org
www.bcchamber.org

Alberta Chambers of Commerce
1808, 10025 - 102A Avenue
Edmonton, Alberta T5J 2Z2
tel: +1 403-425-4180
fax: +1 403-429-1061
www.abchamber.ca

Saskatchewan Chamber of Commerce
1630 - 1920 Broad Street
Regina, Saskatchewan S4P 3V2
tel: +1 306-352-2671
fax: +1 306-781-7084
www.sakchamber.com  

The Manitoba Chambers of Commerce
227 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3B 2A6
tel.:  +1 204-948-0100
fax : +1 204-948-0110
www.mbchamber.mb.ca

Atlantic Provinces Chamber of Commerce
200-1273 Main Street
Moncton, New Brunswick E1C 0P4
tel.:  +1 506-866-9260
e-mail: valerie@apcc.ca
www.apcc.ca


b) Společné obchodní komory severoamerických, kanadských a českých firem, krajanské instituce a organizace na podporu rozvoje obchodu


Canada - Czech Republic Chamber of Commerce
115 George Street, Suite 709
Oakville, Ontario L6J 0A2
tel.: +1 905-845-9606
e-mail: admin@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Czech Business Association of Canada
205, 259 Midpark Way SE
Calgary, Alberta T2X 1M2
tel: +1 403-264-5150
fax: +1 403-938-5150
e-mail: info@cbaconline.ca
www.cbaconline.ca

The Canadian Chamber of Commerce in the Czech Republic
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
tel: +420 603-306-705
e-mail: info@gocanada.cz
www.gocanada.czc) Další důležité instituce činné v oblasti vývozu a dovozu


Export Development Canada
150 Slater Street
Ottawa, Ontario K1A 1K3
tel.: +1 613-598-2500
fax: +1 613-598-3811
www.edc.ca
- vládní agentura pro úvěrování kanadského vývozu

Canadian Association of Importers and Exporters
P.O. Box 148
Don Mills, Ontario M3C 2S2
tel.: +1 416-595-5333
fax: +1 416-595-8226
e-mail: info@iecanada.com
www.importers.ca

Canadian Manufacturers & Exporters
1 Nicholas Street, Suite 1500
Ottawa, Ontario K1N 7B7
tel.: +1 613-238-8888
fax: +1 613-563-9218
e-mail: jason.myers@cme-mec.ca
www.cme-mec.ca

Trade Facilitation Office Canada
56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa, Ontario K1P 5A9
tel.: +1 613-233-3925
fax: +1 613-233-7860
e-mail: info@tfocanada.ca
www.tfoc.ca

.