Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kanada kanadský parlament
Kanada Kanada

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Canada concerning the Facilitation of Temporary Work Stays of Youth, Accord entre la République Tcheque et le Canada relatif a la facilitation des séjours temporaires de travail pour les jeunes
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-11-23 Ottawa
Platnost
Publikace č. 2007-10-01 74/2007
Publikace č. 2007-11-12 84/2007
Publikace č. 2008-03-14 19/2008
Publikace č. 2009-01-15 7/2009
Publikace č. 2009-09-23 83/2009
Publikace č. 2010-01-21 4/2010
Publikace č. 2011-04-13 38/2011
Publikace č. 2011-11-03 97/2011
Publikace č. 2012-03-22 31/2012
Publikace č. 2014-03-17 12/2014

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kanady týkající se vojenských vztahů

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Department of National Defence of Canada concerning Military Relations, Protocole d´Entente entre le Ministere de la Défense de la République Tcheque et le M...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1994-08-08 Praha
Platnost 8.8.1994

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, podepsané v Ottawě dne 22. února 1995 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2005-04-22 Praha
Místo podpisu 2004-08-27 Praha
Platnost 22.4.2005
Publikace č. 2005-06-28 67/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Canada for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy, Accord de coopération entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Canada concerna...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-02-22 Ottawa
Platnost 22.2.1995
Publikace č. 1995-04-28 69/1995

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-02-15 Praha
Platnost 1.6.1937
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-08-30 178/1935
Publikace č. 1935-11-30 218/1935
Publikace č. 1936-01-23 8/1936
Publikace č. 1936-03-08 47/1936
Publikace č. 1936-03-27 64/1936
Publikace č. 1936-05-06 117/1936
Publikace č. 1936-12-31 350/1936
Publikace č. 1937-05-28 78/1937
Publikace č. 1938-07-21 152/1938
Publikace č. 1938-07-23 156/1938

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Název v cizím jazyce Treaty between the Czech Republic and Canada on Mutual Assistance in Criminal Matters
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1997-11-03 Ottawa
Platnost
Publikace č. 2000-11-22 129/2000
Publikace č. 2003-06-12 76/2003

Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, Convention entre la République Tcheque et le Canada en vue d´éviter les doubles impositions...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-05-25 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-07-30 83/2002

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kanady, zastoupeným Nouzovou připraveností Kanady, o spolupráci ve výměně informací o civilní nouzové připravenosti

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Department of National Defence of Canada as represented by Emergency Preparedness Canada concerning Cooperation in the Exchange of Information on Civil Emerg...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-10-15 Ottawa
Platnost 15.10.1996

Memorandum o porozumění mezi Československou vládní komisí pro stíhání nacistických válečných zločinců a ministerstvem spravedlnosti Kanady

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Stíhání nacistických válečných zločinců
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1988-05-12 Praha
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Canada for the Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-05-06 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-01-20 8/2012

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Canada on Air Transport, Accord entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement du Canada sur le transport aérien
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-03-13 Praha
Platnost 13.3.1996
Publikace č. 1999-07-13 142/1999

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Královskou kanadskou jízdní policií o spolupráci v oblasti zvyšování odborné kvalifikace a výcviku zaměstnanců Ministerstva vnitra České republiky a policistů Policie České republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of understanding between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Royal Canadian Mounted Police pertaining to cooperation in the area of professional development and training of employees of the Ministry of the Interio...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-03-08 Praha
Platnost 8.3.1996

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o vypořádání finančních otázek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Canada relating to the Settlement of Financial Matters, Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Can...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-04-18 Ottawa
Platnost 22.6.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku

Název v cizím jazyce Entente en matiere de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Québec
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-02-19 Quebek
Platnost
Publikace č. 2003-11-28 124/2003

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of Canada on readmission at the state borders, Arrangement entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement du Canada sur la réadmission a la frontiere
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-03-08 Praha
Platnost 7.10.1996
Publikace č. 1997-04-03 65/1997

Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement on Social Security between the Czech Republic and Canada
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-01-24 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-01-02 1/2003

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement between the Government of the Czech Republic and the Government of Canada on the employment of dependents of employees of diplomatic missions, consular posts and international governmental organizations
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1994-06-08 Praha
Platnost 8.6.1994
Publikace č. 1994-08-18 170/1994

Správní ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku

Název v cizím jazyce Arrangement administratif pour l´application de l´Entente en matiere de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Québec
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-12-04 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-11-28 125/2003

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o koprodukci v oblasti filmu a videoprogramů

Název v cizím jazyce Agreement on Film and Video Co-productions between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Canada, Accord de coproduction dans les domaines du film et de la video entre le Gouvernement de la République Socialist...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-03-25 Ottawa
Platnost 10.6.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement to amend the Agreement on Air Transport between the Government of the Czech Republic and the Government of Canada, signed at Prague on March 13, 1996
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-06-28 Praha
Místo podpisu 2004-04-28 Praha
Platnost 28.6.2004
Publikace č. 2005-11-07 120/2005

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou

Název v cizím jazyce Agreement on Social Security between the Czech Republic and Canada, Accord sur la Sécurité Sociale entre la République Tcheque et le Canada
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-05-24 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-01-02 1/2003

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Platnost 15.8.1928
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-11-23 211/1926
Publikace č. 1928-02-06 22/1928
Publikace č. 1928-05-26 73/1928
Publikace č. 1929-04-16 56/1929
Publikace č. 1932-11-05 166/1932
Publikace č. 1934-10-09 212/1934
Publikace č. 1935-02-21 25/1935

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of Canada on Cooperation in the Fields of Culture, Academic and Sports Relations, Protocole d´Entente entre le Gouvernement de la Républ...
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-11-15 Praha
Platnost 16.1.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2009-03-24 15/2009

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Kanada
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1924-11-11 Londýně
Platnost 21.12.1928
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-05-20 70/1926
Publikace č. 1926-07-13 123/1926
Publikace č. 1927-05-27 60/1927
Publikace č. 1927-09-16 140/1927
Publikace č. 1929-02-04 12/1929
Publikace č. 1930-12-31 204/1930
Publikace č. 1931-03-31 47/1931
Publikace č. 1931-07-10 107/1931
Publikace č. 1931-09-15 146/1931
Publikace č. 1932-01-26 28/1932
.