Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko

ekonomika


Ekonomická charakteristika země

Finanční a daňový sektor

Investiční klima

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Očekávaný vývoj v teritoriu

Zahraniční obchod země

Obchodní bilance Mexika je trvale pasivní, výjimkou byl rok 2012, kdy bylo saldo kladné a činilo 300 mil. USD. Pokud jde o komoditní strukturu mexického zahraničního obchodu, ve vývozu… více ►

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Potřeby Mexika v oblasti pitné vody, likvidace komunálních odpadů, energetiky, zejména obnovitelných zdrojů, je enormní. Možnost finančně pokrýt je zároveň zcela nedostačující. Pokud by české… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.