Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)

1.2. Rozloha

 • 1 972 447 km2, z toho souš 1 923 040 km2 (zhruba 25x rozloha ČR).
 • Mexiko má 4 538 km hranic s jinými státy (USA 3 326 km, Guatemala 962 km, Belize 250 km) a 9 330 km pobřeží

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 112,3 mil. (údaj z roku 2010)
 • Hustota zalidnění: cca 57 osob/km2 (v roce 2010)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Podle posledního sčítání lidu a bydlení v roce 2010 má Mexiko 112 336 538 obyvatel, z toho představují 54,855 mil. muži a 57,481 mil. ženy. Podle propočtů mezi posledním sčítáním a předešlým (v roce 2000) došlo k ročnímu přírůstku obyvatelstva 1,6 %.

Porodnost v roce 2010 dosáhla hodnoty 2,4 a hrubá míra úmrtnosti je 5,0 na tisíc obyvatel.

Očekávaná délka života obyvatel je 75,4 let (73,1 let muži a 77,8 let ženy).

1.5. Národnostní složení

Nejpočetnější skupinou jsou indiánsko-hispánští míšenci, dále je početná skupina obyvatelstva evropského původu, následují etničtí Indiáni.

1.6. Náboženské složení

 • katolické: 92 %
 • protestantské: 7 %
 • židovské: méně než 1 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština. Ostatními nejčastěji používanými jazyky jsou angličtina (komunikace v obchodě), náhuatl, tzotzil, zapoteco, mixteco a ostatní mayské dialekty. Celkově je indiánských jazyků v Mexiku 89.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Mexiko je federální republika, má 31 států s omezenou samostatností (guvernér, vláda, parlament), a tzv. Federální distrikt v čele s předsedou vlády hlavního města (na území Federálního distriktu leží podstatná část hlavního města) a 2 431 obcí.

Jednotlivé státy:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas, Federální distrikt: Distrito Federal (D. F.).

Hlavní město:

Hlavní město je Ciudad de México, které má neoficiálně cca 25 mil. obyvatel, z toho administrativně federální distrikt (zkratka D. F.) cca 9 mil. obyvatel. Hustota osídlení zde činí 5 799 obyvatel/km2.

Další velká města:

 • Guadalajara (cca 5 mil. obyvatel)
 • Monterrey (cca 3 mil. obyvatel)
 • Puebla (cca 2 mil. obyvatel)
 • León (cca 2 mil. obyvatel)
 • Toluca
 • Ciudad Juárez
 • Tijuana
 • Cuernavaca
 • Torreón
 • Culiacán

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou je mexické nové peso (zkratka MXN), dělí se na 100 centavů (centavos), v turistických oblastech jsou při placení někdy přijímány i USD.

K 31. prosinci 2013 se kurz pohyboval na úrovni cca 12,7321 Pesos/USD. Kurz Pesos/USD v průběhu roku 2013 osciloval v rozmezí 11,9807–13,1486.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna Nový rok
 • 5. února Den ústavy
 • 24. února Den vlajky
 • 21. března Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
 • 1. května Svátek práce
 • 16. září Den nezávislosti
 • 20. listopadu Den revoluce
 • 25. prosince Vánoce

V případě, že svátek padne na víkend je častou posouván na pondělí následujícího týdne. V praxi jsou často slaveny rovněž následující svátky: Velikonoce (čtvrtek, pátek), Den zesnulých 2. 11., 12. 12. Sv. Guadalupe, Štědrý den 24. 12.

Pracovní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu od 9:00 nebo 9:30 hod. do cca 19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14:00 do 16:00 hod. Na severu země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13:00 hodiny. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9:00 do 13:30 hodin, některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin.

Prodejní doba:

Oficiální otevírací doby v Mexiku neexistují, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9–11 hodin do 19–20 hodin. V době od 14 do 16 hodin bývá polední přestávka, obchody převážně fungují bez pauzy.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V oblasti státních licitací/tendrů lze spolupracovat na bázi vybraných zástupců. Nutno zakoupit vždy informační podmínky pro licitaci, bez nákupu nelze nabízet a účastnit se licitací/tendrů. Licitační podmínky je nutno vyplnit bezezbytku, nelze vynechat žádnou z položek. V místě je běžná provize, vyplácená mnohdy předem. Prakticky všechny doklady jsou v jazyce španělském, vč. nabídek a informační korespondence. Styk s orgány státní moci je rovněž v jazyce španělském. Pro dovoz a vývoz zboží a peněz je nutno konzultovat celní a devizové předpisy, totéž se týká přímých zahraničních investic.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v úrovni vybavení i v kvalifikaci personálu. Soukromé kliniky jsou na vysoké úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR nedostupné. ČR nemá s Mexikem uzavřenou žádnou dohodu týkající se případného vzájemného poskytování zdravotní pomoci bez úhrady. Náklady na tuto péči jsou v Mexiku velmi vysoké, a to i v zařízeních nižší kategorie (např. několikadenní pobyt se zlomenou nohou a základní ošetření v nemocnici Červeného kříže stojí kolem 700 USD, případné operace a pobyt v dražších zařízeních s kvalitnějším personálem dosahují astronomické výše).

V této souvislosti důrazně doporučujeme před cestou do Mexika uzavřít zdravotní pojištění vč. pojištění pro případ úmrtí (převoz pozůstatků do ČR se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč). Některé soukromé dražší lékařské kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatán, Acapulco aj.), odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a akceptují pouze platbu v hotovosti.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Mexiku bylo dne 11. 5. 2006 otevřeno zastoupení CzechTourismu:

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism
Ejercito Nacional 505, oficina 402, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, C. P. 11520 México, D.F. (Distrito Federal)
tel./fax: +52-55-55 45 80 00
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

Na konci října 2006 byla oficiálně otevřena kancelář CzechTrade.

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v Mexico City (CzechTrade)
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590 México, D.F. (Distrito Federal)
tel./fax: +52-55-52 55 33 93
e-mail: miroslav.mandak@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance a požárníci: 080
 • Policie (ochrana obyvatel): 5570 3503 a 5570 1910
 • Policie pro čtvrť Polanco: 5580 1922 a 5580 1713
 • Požární sbor (centrála): 5768 3477
 • Informace o telefonních číslech: 040
 • Taxislužba: 5280 2181

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda:

1.19. Adresy významných institucí

viz kapitola 1.18.

.