Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Convenio sobre transporte aereo entre el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-08-14 Mexiko
Platnost 4.2.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2004-06-07 68/2004

Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů Spojených států mexických

Název v cizím jazyce Memorandum on Cooperation in the Field of Environmental Protection between the Ministry of Environment of the Czech Republic and the Ministry of Environment and Natural Resources of United Mexican States
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-03-20 Mexiko
Platnost 20.3.2006
Publikace č. 2006-06-09 60/2006

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Spojených států mexických o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa y la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos sobre el establecimiento de un grupo de trabajo de alto nivel para el fortalecimiento de la cooperación económica...
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2006-05-12 Vídeň
Platnost 12.5.2006
Publikace č. 2006-06-30 62/2006

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the United Mexican States on the Promotion and Reciprocal Protection of Invenstments
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-04-04 Mexiko
Platnost
Publikace č. 2004-04-07 45/2004

Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem turistiky Spojených států mexických

Název v cizím jazyce Memorandum de Entendimiento en el Campo del Turismo entre El Ministerio para el Desarrollo Local y la Secretaria de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2004-03-08 Praha
Platnost 8.3.2004
Publikace č. 2004-10-29 119/2004

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. listopadu 1999 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Modificación del Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Supresión de Visas para ...
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-10-27 Tlatelolco, D.F.
Místo podpisu 2004-09-10 Praha
Platnost 25.1.2005
Publikace č. 2005-01-04 1/2005

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Supresión de Visas para los portadores de Pasaportes Ordinarios
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-25 Mexiko
Platnost 24.1.2000
Publikace č. 2000-02-15 8/2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele českých diplomatických a služebních pasů a pro držitele mexických diplomatických a úředních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Supresión de Visas para los Portadores de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio checos y para los Portadores de Pasaportes Diplomáticos y Oficia...
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-25 Mexiko
Platnost 24.1.2000
Publikace č. 2000-02-15 9/2000

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických

Název v cizím jazyce Basic Agreement on Scientific, Technical and Technological Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Government of the United Mexican States
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-05-04 Mexiko
Platnost 4.1.1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la Republica Checa y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Cooperación Educativa y Cultural
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2001-10-11 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-02-25 27/2003

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Mexiko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-04-04 Mexiko
Platnost
Publikace č. 2003-01-23 7/2003
.