Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

USA New York
USA USA

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • United States of America, zkráceně: United States, označení: USA nebo U.S.

1.2. Rozloha

 • Celkem: 9.831.513 km2
  Srovnání: přibližně polovina území Ruska, o málo větší než Brazílie nebo Čína, dvakrát větší než západní Evropa.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Populace: 313 914 040 obyv. (2012)
 • Hustota: 34,01 obyv./km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva – práceschopných vč. nezaměstnaných: 154,5 (odhad 2012)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek obyvatelstva: 5 336 537, tj. 1,7 % populace (4/2010-7/2012)
 • Počet žen: 159 468 332, tj. 50,8 % (2012)
 • Počet mužů: 154 445708, tj. 49,2 % (2012)
 • Věková struktura (2010):
  • pod 18 let: 23,7 %
  • 18–64 let: 63 %
  • nad 65 let: 13,3 %
 • Medián věku: 36,8 roku (2012)
  • muži: 35,5
  • ženy: 38,1

1.5. Národnostní složení

Etnické skupiny (2010):

 • bílí 78,3 %
 • černí 13,0 %
 • Asiaté 4,9 %
 • indiáni 1,2 %
 • ostrované 0,2 %
 • dvě a více ras 2,3 %

US Census Bureau zároveň ke sčítání v roce 2010 uvádí statistiky pro hispánské etnikum, představující osoby s původem z Mexika, Portorika, Kuby a z dalších španělsky hovořících zemí. V roce 2010 tvořilo hispánské etnikum 16,4 % obyvatel.

1.6. Náboženské složení

Náboženské vyznání podle sčítání lidu 2010:

 • křesťané 76,0 %
  • katolíci 23,9 %
  • baptisté 15,8 %
  • metodisté 5,0 %
  • luteráni 3,8 %
 • židé 1,2 %
 • muslimové 0,6 %
 • buddhisté 0,5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem ve Spojených státech je angličtina.

Mateřský jazyk (2010):

 • angličtina 80,0 %
 • španělština 12,4 %
 • čínština 0,9 %
 • tagalog 0,5 %
 • korejština 0,4 %
 • němčina 0,4 %
 • vietnamština 0,4 %

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Spojené státy jsou rozděleny na 4 hlavní regiony:

 • Northeast
 • Midwest
 • South
 • West 

Tyto regiony se dále dělí na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, West North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific.

Administrativní rozdělení tvoří 50 států a DC (District of Columbia) – Alabama (AL), Alaska (AK), Arizona (AZ), Arkansas (AS), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Delaware (DE), District of Columbia (DC), Florida (FL), Georgia (GA), Hawaii (HI) Idaho (ID), Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IO), Kansas (KS), Kentucky (KE), Louisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Michigan (MI), Minnesota (MN), Mississippi (MI), Missouri (MS, Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Hampshire (MH), New Jersey (NJ), New Mexico (NM), New York (NY), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), Rhode Island (RI), South Carolina (SC), South Dakota (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Vermont (VT), Virginia (VA), Washington (WA), West Virginia (WV), Wisconsin (WI), Wyoming (WY).

Jednotkou samosprávy je tzv. "County" (přibližně jako okres v ČR).

Závislá území tvoří American Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Northern Mariana Islands, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Virgin Islands, Wake Island.

Hlavním městem USA je Washington, D.C., kde žije 600 tis. lidí.

Největší americká města podle počtu obyvatel

1. New York City (NY) 8,39 mil.
2. Los Angeles (CA) 3,83 mil.
3. Chicago (IL) 2,85 mil.
4. Houston (TX) 2,26 mil.
5. Phoenix (AZ) 1,59 mil.
6. Philadelphia (PA) 1,55 mil.
7. San Antonio (TX) 1,37 mil.
8. San Diego (CA) 1,31 mil.
9. Dallas (TX) 1,30 mil.
10. San Jose (CA) 965 tis.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 americký dolar (USD nebo $) = 100 centů (cents).
 • V běžném platebním styku se používá zásadně dolar. Nákup valut volně směnitelných měn lze uskutečnit v husté síti bank a směnáren.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2013:

 • 1. ledna – New Year's Day 
 • 20. ledna - Den inaugurace B. Obamy
 • 21. ledna – Birthday of Martin Luther King, Jr.
 • 18. února – President´s Day (Washington's Birthday, 3. pondělí v únoru)
 • 27. května – Memorial Day (poslední pondělí v květnu)
 • 4. července – Independence Day
 • 2. září – Labor Day (1. pondělí v září)
 • 14. října – Columbus Day (2. pondělí v říjnu)
 • 11. listopadu – Veterans Day
 • 28. listopadu – Thanksgiving Day (4. čtvrtek v listopadu)
 • 25. prosince – Christmas Day 

Státní svátky jsou kromě 4.7., 11.11. a 25.12. pohyblivé, stanovené např. jako třetí pondělí v lednu. Pokud připadá státní svátek na konec pracovního týdne, sobotu nebo neděli je automaticky přesunut na následující pondělí. V době státních svátků jsou pravidelně uzavřeny státní instituce, u ostatních je udělování volna různé. Kromě výše uvedených státních svátků je poměrně rozšířeno dodržování svátků židovských nebo místních, kdy mohou být zavřeny některé úřady nebo firmy.

Letní čas je v USA v platnosti od 2. neděle v březnu do 1. neděle v listopadu. Od roku 2007 platí na území USA novela zákona o letním čase, která období jeho používání podstatně prodloužila na začátku i na konci.

Pracovní doba: státní instituce, úřady: 9–17 hod. (8:30–16:30)

Prodejní doba:

 • Po až Pá 9–21 hod. (některé supermarkety a "Convenience Stores" jsou otevřeny 24 hod. denně), So, Ne 10–21 hod.
 • Obchody s potravinami: Po až So 7–22 hod., Ne 7–21 hod.
 • Benzínové pumpy a „convenience stores" nepřetržitě.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Spojené státy jsou národem imigrantů, často se říká že jsou tavícím kotlíkem v němž tají rozdíly mezi jednotlivými národnostmi. Mnohonárodnost je proto něčím s čím musí každý cizí obchodník počítat. Američany tedy nespojuje původ (Američanem se můžete nejen narodit ale i stát během svého života) ale hlavně sdílené hodnoty a postoje. Sem patří individualismus, svoboda jednání a vyjadřování, podpora vzájemné konkurence jako cesty k lepším výsledkům, starost o nejbližší okolí (rodina a život v komunitě), podpora charitativních organizací a dobrovolné zapojování se do projektů s cílem zlepšit něco ve svém okolí, víra ve vlastní schopnosti a setrvalý optimizmus, otevřenost novým věcem. Cesta nahoru vede přes vzdělání a poctivou práci.

V osobním styku jsou Američané velice zdvořilí, na středoevropské poměry někdy až příliš, spojením „I’m sorry…“ začínají mnoho vět v běžné komunikaci. Tuto zdvořilost však nelze zaměňovat se slabostí, Američané i nepříjemné věci říkají velice zdvořile se snahou vyhnout se přímé konfrontaci ale dovést přitom záležitost do konce. Průvodním znakem americké obchodní kultury je snaha o jednoduchost a přímost, při prezentaci a jednáních je proto lepší používat krátká a jasná stanoviska bez přílišného vysvětlování a popisování složitých souvislostí. Při jednání dodržujte přímý oční kontakt, buduje se tak důvěra. Riziko je součást podnikání a neúspěch v podnikání není ostuda ale běžný konec mnoha podnikatelských projektů a v žádném případě nevypovídá nic negativního o daném člověku. Neuspět a začít znovu je normální.

Američané milují sporty což platí pro obě pohlaví a vlastní sportovní aktivity či výkony dětí během víkendu patří automaticky k pondělní konverzaci na začátku nového pracovního týdne. Věnujete-li se vy či vaše děti aktivně nějakému sportu neváhejte se po určité době známosti o tuto skutečnost se svými americkými partnery podělit. Výrazy mající základ ve sportovním prostředí patří k obchodnímu jazyku a můžeme jen doporučit si co nejdříve alespoň některé tyto výrazy osvojit (slam dunk, horses for courses aj.).

Na začátku jednání by mělo být jasně řečeno s čím do jednání obě strany vstupují a jaká jsou jejich očekávání. Konverzace by měla být živá, s aktivním zapojením obou stran, v žádném případě se nejedná o monolog jedné strany. Náhlé ticho v jednání Američany znervózňuje, často si proto stěžují na jednání třeba s Asiaty či Araby kde pomalejší způsob jednání a delší odmlky tvoří součást běžného jednání. Používání křestních jmen je běžné i přes několik pater firemní hierarchie, v kontaktu s cizinci však někteří zkušenější američtí vyjednavači používají formálnější oslovení (Mr., Mrs. s uvedením příjmení partnera), protože si jsou vědomi kulturních rozdílů v používání křestních jmen v obchodním styku. Evropan nic nezkazí zařídí-li se podle svého U.S. partnera a na oslovení křestním jménem ze strany svého partnera zareaguje stejně.

Američané mají v porovnání s Evropou daleko méně dní dovolené a proto se snaží maximálně využít státních svátků a dnů pracovního volna jako jsou Vánoce, Díkuvzdání a oslava Dne nezávislosti. Je velice nevhodné chtít se během těchto svátků s Američanem sejít protože primárně svůj volný čas hodlá věnovat vlastní rodině a svým blízkým. Úcta k formálním autoritám jako jsou církev, policie, armáda, hasiči aj. je v USA velká a žertovat na tato témata je krajně nevhodné. Český smysl pro humor není Američanům blízký a nedoporučujeme se zde pokoušet uspět s vtipy z českého prostředí. Zároveň ale není důvod se za odlišnosti ve způsobu zábavy stydět, jen je potřeba vyhnout se snaze rozesmát a pobavit Američany českými žerty. Pro lepší pochopení americké představy o humoru doporučujeme sledovat zábavní pořady na hlavních televizních kanálech (NBC, ABC, Fox,…) které vedou místní populární komici (Jay Leno, David Lettermann, Conan O'Brien,…).

Písemný styk je založen především na e-mailech, které by ideálně měly být zodpovězeny do 24 hodin. Emailová a telefonická komunikace by vůbec měla být základem udržování obchodních vztahů, dlouhé odmlky v komunikaci Američané nechápou. Nemalé potíže způsobuje 6 – 9ti hodinový časový posun mezi východním resp. západním pobřežím USA a Českou republikou. Českým firmám které aktivity v USA chtějí rozvinout co nejvíce lze jen doporučit zajištění možnosti telefonického spojení po dobu americké pracovní doby do ČR, tj. do našich pozdních večerních hodin (22-24 hodin). Američané chtějí věci řešit rychle a ihned a nemožnost okamžitého spojení s obchodními partnery je značně frustruje. A ne všichni si časové posuny s jinými částmi světa uvědomují.

Tzv. networking tj. navazování neformálních kontaktů na společenských akcích je trvalou součástí obchodního života a v žádném případě se mu nevyhýbejte. Obchodní periodika jsou plná popisu náhodných setkání které vedly k velkým a úspěšným obchodům a většina amerických obchodníků možnost navazovat nové kontakty aktivně vyhledává. To že vaše angličtina není úplně perfektní není vůbec důležité, naopak vaše jinakost bude přitahovat lidi kteří se s Vámi budou chtít dát do řeči. Oslovuje se kdokoli kdo je v danou chvíli volný a rozhovor jde hned k podstatě, tj. co oba dělají a jestli mezi nimi existuje něco společného co by mohlo vést ke vzájemnému obchodu. Rychlé ukončení konverzace není nezdvořilé a časem sami najdete nejlepší způsob jak nikam nevedoucí rozhovor ukončit (ale spíš lze očekávat že to za vás učiní partner uvidí-li že rozhovor nikam nevede). Dostatek vizitek na rozdávání je tedy základ pro cesty do Ameriky. Očekávejte, že Vám budou chtít něco prodat, s tím na takové akce většina lidí chodí a vůbec se neostýchejte rovnou říct co prodáváte vy a jaký obchodní záměr vás do Ameriky přivádí. Vytváření uzavřených konverzačních hloučků je chyba, je potřeba se tréninkem zbavit počátečního ostychu oslovovat cizí a neznámé lidi.

Oblečení na obchodní jednání je konzervativní, v případě možnosti neformálního oblečení je tato informace veřejně známá a je součástí vnitřní firemní politiky (Casual Friday). Jakékoliv občerstvení nad rámec vody či kávy při jednání v kanceláři lze považovat za nadstandard. U větších firem (právní firmy, banky aj.) kde lze očekávat dlouhá jednání je občas nabídka bufetu ze kterého si každý vybere a vezme občerstvení ke stolu nebo se občerství o přestávce jednání. U zdlouhavých jednání do večerních hodin je běžná společná objednávka doneseného jídla z nějaké blízké restaurace. Většinou každý platí za sebe pokud hostitelská firma nedá jasně najevo že své partnery zve. Alkohol na jednání nepatří, normální ale může být sklenička v nějakém blízkém baru po úspěšném ukončení jednání. Kouření je společensky neslušné, kanceláře a restaurace jsou až na výjimky nekuřácké prostory. V kancelářích, barech a restauracích se chodí kouřit na ulici.

Obchodní snídaně, obědy a večeře jsou běžnou součástí obchodního života. Platí hostitel, při méně formálních setkáních kterého se účastní více lidí jen volně spojených do jedné skupiny (společné sledování sportovního utkání v baru apod.) platí každý za sebe.

Osobní finance do konverzace nepatří, statut a majetek vašeho partnera je dán jeho pracovním místem, místem jeho bydliště, školou kterou navštěvují jeho děti a také jeho dosaženým vzděláním které ho řadí do určité profesionální skupiny (právníci, bankéři aj.). Zato je naprosto běžné že plat vedoucích větších společností (CEO) je veřejně známý. Drahými dárky Američany přivedete do rozpaků, od určité výše se hodnotné dary musí uvádět v daňovém přiznání jako příjem a odvádět z nich daň. Doporučují se menší dárky s logem vaší společnosti.

Regionální rozdíly v tak velké zemi jako je Amerika samozřejmě také existují. Oblast severovýchodu USA (zhruba od Pensylvánie na sever) je rychlá a dynamická, New York, Washington a Boston jsou americká centra obchodu, politiky a vzdělanosti. Na jihovýchodě se setkáte s vřelými a pohostinnými lidmi (Georgia aj.), spíše konzervativního zaměření. Životní tempo je tam pomalejší, Miami je centrem „Latinské Ameriky v USA“, hispánská komunita silně ovlivňuje život v jižní státech. Středozápad (Midwest) je považován za místo pravé Ameriky (srdce), lidé zde mají praktický přístup k věci a tvrdě pracují, velice často jsou silně nábožensky a rodinně zaměřeni. Západní část USA je obecně pomalejší než východ země, kulturním fenoménem je zde především Kalifornie, která velice ochotně přijímá nové podněty a mnoho kulturních i technologických inovací (Silicon Valley) přišlo z tohoto velkého státu.

Účast právního zástupce firmy na obchodním jednání je naprosto běžná a pokud si váš partner sebou právníka přivede, bylo by chybou nepostupovat stejně. Právníci se běžně účastní obchodních jednání a jejich zadáním je napomoci uzavřít obchod, hledají tedy cestu jak vzniklé potíže překonat a vyřešit. Mít kvalitního místního právníka je asi nejdůležitější rada kterou Vám pro jednání v Americe může někdo poskytnout. Smlouvy jsou dlouhé a pamatují téměř na všechny možnosti, nic není ponecháno náhodě či pozdější domluvě. Pozor na rozdíly v právu jednotlivých U.S. států, vždy si zjistěte podle jakého práva by se případné spory řešily. Pokud se po uzavření sporu dostanete do konfliktu, můžete zkusit angažovat licencované mediátora (www.mediator.com) který se pokusí dosáhnout oboustranně přijatelného kompromisu. Ekonomické úseky velvyslanectví i generálních konzulátů ČR v USA jsou v kontaktu s některými právníky a mohou Vám poskytnout na ně kontakty. Některé české firmy angažují americké právníky původem z Čech a s českým i americkým právním vzděláním.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v USA má vysokou odbornou úroveň a současně patří ve světovém srovnání k nejdražším. Dobré zdravotní pojištění u renomované zdravotní pojišťovny stojí přes 400 dolarů na osobu měsíčně. Trvalým problémem je zdravotní péče pro zdravotně nepojištěné, kterých je na 46 milionů a kteří si jen výjimečně mohou dovolit platit za zdravotní péči z vlastních zdrojů. Ve Spojených státech není lékařům a nemocnicím dovoleno odmítnout pacienta ve vážném zdravotním stavu nebo v ohrožení života. Nemocnice pacienta vždy přijmou a zjistí-li, že není solventní, případně není krytý zdravotním pojištěním, propustí ho v okamžiku, kdy se jeho stav stabilizuje a nehrozí bezprostřední nebezpečí. Jeho propuštěním však nekončí vymáhání dluhu ze strany nemocnice, kterému se obvykle pacient nevyhne ani případným odjezdem ze země. Obecně platí, že státní nemocnice a nemocnice v horších čtvrtích účtují za jednotlivé úkony několikanásobně nižší sazby, nežli nemocnice soukromé. Vyšší účet platíte i v případě, že nejste zdravotně pojištěn.

Nejspolehlivější cestou, jak se vyhnout potížím s nečekanými výdaji za léky nebo lékařský zákrok, je důsledně dbát na pojištění při cestách do zahraničí. Tento druh pojištění je běžně dostupný ve většině českých pojišťoven a poplatky za něj jsou i při delších pobytech nesrovnatelné s cenou nahodilých zdravotních potíží. S ohledem na ceny za lékařské úkony doporučujeme limit plnění pojistné události alespoň ve výši jednoho milionu Kč. Vhodné je připojištění pro přepravu hospitalizované osoby a repatriaci zemřelého. Doporučuje se vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon na partnerskou pojišťovnu v USA.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTrade:

CzechTrade - Chicago Office

Ředitelka: Zuzana PITTNEROVÁ
505 North Lake Shore Drive, Suite 218
Chicago, IL 60611Tel: +1 312.644.1790, Mobil: +1 312.282.5437
Fax: +1 312.527.5544
chicago@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com

CzechInvest:

CzechInvest - U. S. Operations East

Ředitel: Jan FRIED
321 East 73rd Street
New York, NY 10021
Tel: +1 202.216.9355
jan.fried@czechinvest.org

CzechInvest - U. S. Operations West

Ředitel:  Roman HORÁČEK
440 North Wolfe Rd.
Sunnyvale, CA 94085
Tel: +1 408.524.1690, Mobil: +1 415.794.0665
roman.horacek@czechinvest.org
www.czechinvest.org

České Centrum:

Czech Center

Ředitel: Pavla NIKLOVÁ
321 E 73rd Street
New York, NY 10021
Tel: +1 464.422.3399  
Fax: +1 464.422.3388
info@czechcenter.com

CzechTourism:

Czech Tourist Authority - CzechTourism

Ředitelka: Pavel KOSAŘ
1109-1111 Madison Avenue
New York, NY 10028
Tel: +1 212.288.0830, linka 103, Mobil: +1 646.327.2893
Fax: +1 212.288.0971
info-usa@czechtourism.cz

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca USD 0,50 a do ČR cca USD 1,32/min. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Telefonní číslo může být uvedeno kombinací čísel a písmen. Písmena jsou abecedně seřazena na číselných tlačítcích telefonu (např. č. 2 znamená A, B nebo C). Při telefonování na účet volaného volejte 1-800-COLLECT.

Policie, záchranná služba, požárníci: 911 (na celém území USA).

Informace o telefonních číslech v USA: +1 888-555-1212; 411

1.18. Internetové informační zdroje

Všeobecné informace

Rozsáhlým zdrojem informací o Spojených státech jsou internetové stránky zastupitelského úřadu ve Washingtonu www.mzv.cz/washington.

Konzulární a turistické informace

Informace o Spojených státech konzulárního a turistického charakteru lze nalézt na webové stránce velvyslanectví USA v Praze www.usembassy.cz .

Federální ministerstva, oficiální organizace

V podstatě každé federální ministerstvo a agentura má svoji oficiální stránku. Jejich seznam lze nalézt na internetových stránkách Kongresové knihovny www.loc.gov/global/executive/ fed.html. Oficiální stránka prezidenta Spojených států je na adrese www.whitehouse.gov. Stránka Bureau of Census www.census.gov obsahuje nejrůznější statistické údaje, zejména o obyvatelstvu USA, a ekonomické indikátory. Stránka podává přehled informačních zdrojů federální vlády na Internetu, zaměřený na potřeby amerických občanů a firem. Řadu statistických údajů o USA lze nalézt i na www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.

Kongres

Na adrese http://thomas.loc.gov (Library of Congres) je systém databází dokumentů Kongresu Spojených států, který obsahuje texty projednávaných návrhů zákonů, záznamy hlasování v plénu, přepisy debat v plénu, usnesení výborů a přepisy vybraných slyšení. Je propojen mimo jiné se stránkami Government Printing Office, kde lze nalézt například vyhledávač informací Government Information Locator na stránce www.access.gpo.gov/su_docs/gils/index.html.

Mezinárodní politika

Přehled informací vztahujících se k mezinárodní politice obsahuje domovská adresa Foreign Affairs Envoy www.foreignaffairs.org, spravovaná časopisem Foreign Affairs.

Zpravodajství

Většina amerických deníků provozuje v různé kvalitě zpracované vlastní internetové stránky.

Výstavy a veletrhy

Informace a přihlášky na veletrhy a výstavy v USA i v jiných zemích lze najít na adrese Trade Show Central www.tsnn.com. Tato organizace provozuje komplexní vyhledávací databázi o výstavních akcích po celém světě.

Zóny volného obchodu

Přehled o zónách volného obchodu na území USA a jejich podmínkách lze nalézt na adrese http://ia.ita.doc.gov/ftzpage.

Internetové odkazy federálních úřadů ekonomického a obchodního charakteru

1.19. Adresy významných institucí

Department of Commerce
1401 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20230
Tel: +1 202.482.2000

Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220
Tel: +1 202.622.2000

U.S. Trade Representative
600 17th Street, NW
Washington, DC 20508
Tel: +1 202.395.7360

Department of Agriculture
1400 Independence Ave., SW
Washington, DC 20250
Tel.: +1 202.720.2791

Department of the Interior
1849 C Street, NW
Washington DC 20240
Tel: +1 202.208.3100

Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
Tel: +1 202.514.2000

Department of Defense
Pentagon
Washington DC, 20301

Department of Labor
200 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20210
Tel: + 1-866-487-2365

Department of Education
400 Maryland Ave, SW
Washington, DC, 20202
Tel: +1 800.872.5327

Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Tel: +1 202.647.4000

Department of Energy
1000 Independence Ave., SW
Washington, DC 20585
Tel: +1 202.586.5000

Department of Transportation
400 7th Street, SW
Washington, D.C. 20590
Tel: +1 202.366.4000

Department of Health & Human Services
200 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20201
Tel: +1 202.619.0257

Department of Homeland Security
Washington, D.C. 20528
Tel: +1 202.282.8000

Department of Veterans Affairs
811 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel.: +1 800-827-1000

Department of Housing & Urban Development
451 7th Street SW
Washington, DC 20410
Tel: +1 202.708.1112

US. Chamber of Commerce
1615 H Street, NW
Washington, DC 20062-2000
Tel: +1 202.659.6000

Environmental Protection Agency
Ariel Rios Building
1200 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20460

.