Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa s HDP přes 15 bil. USD. USA jsou rovněž nejsilnější ekonomikou co do kupní síly a zemí s nejvíce inovacemi a průmyslovými patenty. Předpověď růstu americké ekonomiky pro rok 201 podle Fedu se pohybuje kolem 2,5 % až 3 %. Americká ekonomika již oficálně není v recesi, nicméně nadále přetrvávají obavy a určité negativní prognózy ekonomů  především, co se týče výše především nezaměstnanosti USA a situace na realitním trhu. Vliv na ekonomiku bude nepochybně mít současná situace sekvestru a finanční a fiskální krize v eurozóně.

Problémem celé americké společnosti i domácí ekonomiky však i v letošním roce nadále zůstává poměrně vysoká míra nezaměstnanosti (7,7 %), vysoká míra deficitu federálního rozpočtu, vážné fiskální problémy jednotlivých států Unie a rostoucí veřejné zadlužení. Ekonomické předpovědi uvádí, že nezaměstnanost by měla v letošním roce klesnout na úroveň 7,4 %.

Za jistý odraz skutečného vývoje ekonomiky lze v USA mj. považovat i poměrně kladný vývoj burzovních indexů v loňském roce (burzovní index „Dow Jones Industrial Average“ - DJI se pohyboval kolem 13-14 tis. bodů).

V listopadu 2014 proběhnou tzv. mid-term elections, při kterých se vymění 1/3 senátorů a celá Sněmovna reprezentantů v Kongresu. Vliv těchto voleb na ekonomiku USA je nižší než např. volba prezidenta nebo hlavní ekonomické reformy, nicméně většinová volba pro demokraty nebo republikány může zvýšit pozitivní očekávání v některých sektorech ekonomiky, zatímco u jiných firem může vést ke spíše negativním výhledům do budoucna (např. vítězství republikánů by uvítal finanční nebo energetický průmysl, od demokratů si zase více slibují biotechnologické firmy nebo firmy, pracující s obnovitelnými zdroji energie).

Není jisté, jestli se v tomto roce podaří provést imigrační reformu a pokud ano, v jaké podobě. Především firmy na jihu USA by uvítaly volnější podmínky pro zaměstnávání cizinců, protože pro méně placená a náročná povolání jen obtížně získávají americké zaměstnance.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V roce 2012 proběhly v USA prezidentské volby, které vyhrál Barack Obama. Ve svém druhém funkčním období tak pokračuje předevčím v prosazování rozsáhlé zdravotní reformy ('Obamacare'). USA poprvé ve své historii v roce 2011 zaznamenala snížení svého ratingu z prestižních "AAA" na "AA-".

Poslední den v roce 2012 se podařilo uzavřít dohodu o tzv. "fiskálním útesu", dohoda řeší problémy jen částečně. Situace ve Washingtonu ukazuje, že současná politikcá elita není schopna dosáhnout zásadních kompromisů. Ve snaze podpořit ekonomický růst prezident Obama představil Kongresu vpředvolebním roce (v září roku 2011) tzv. „American Jobs Act“, fiskální stimulus, který by měl nastartovat ekonomický růst a snížit nezaměstnanost. Celkové náklady na všechna opatření v balíku mají dosáhnout 447 mld. USD, z čehož zhruba 245 mld. USD zahrnuje snížení daňové zátěže, 140 mld. USD zvýšení výdajů především na infrastrukturu a 62 mld. USD prodloužení podpory v nezaměstnanosti. Největší podíl z celého balíku připadá na snížení daně z příjmů pro zaměstnance a snížení daňových odvodů pro zaměstnavatele s důrazem na malé a střední podniky a firmy, které poskytnou práci dlouhodobě nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám obyvatel.

Téměř polovinu celkového amerického obchodního deficitu tvoří obchod s Čínou. Zákonodárci ze států tzv. „Manufacturing Belt“ (Ohio, Pennsylvania, Indiana, Michigan), kde bylo zrušeno hodně pracovních míst ve výrobním sektoru jejich přesunem do Asie (především do Číny), opakovaně přichází s iniciativami, které by měly zavést určitá odvetná opatření na dovoz některého zboží ze zemí, které trvale manipulují s kursem své měny s cílem zlevnit export na americký trh a zdražit dovoz amerického zboží. Nový návrh zákona „Currency Exchange Rate Oversight Reform Act 2011“, který by měl řešit tuto problematiku, byl schválen v Senátu , avšak k jeho platnosti chybí schválení ve Sněmovně reprezentantů, které je za současného rozložení politických sil značně nepravděpodobné.

Na ekonomiku USA má pozitivní vliv uzavření dohody o volném obchodu (FTA) s Kolumbií, Panamou a Jižní Koreou (byly po pětiletých vyjednáváních v říjnu 2011 ratifikovány v Kongresu). Pro USA znamenají tyto smlouvy největší obchodní dohodu od roku 1992, kdy s Kanadou a Mexikem podepsaly Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA).

Důležitou prioritou administrativy, vedle reformy systému zdravotního pojištění  zůstává ochrana majitelů špatných hypoték před vystěhováním, zásadní reforma dohledu nad finančními trhy. Jde o změny způsobu regulace celé řady finančních společností, počínaje největšími bankami, přes makléřské firmy a pojišťovny, až po hypoteční banky a zprostředkovatele.  

Pokračuje trend rostoucího vládního zadlužování. Na konci března 2014 dosáhl úrovně 17,5 bilionů dolarů (17,5 x 1012). 

Tzv. renesance průmyslové výroby v USA těží z několika navzájem se podporujících faktorů: nízké ceny energií (břidličný boom), problémy s dodržováním kvality a dodacích lhůt od vzdálených dodavatelů (outsourcing), rostoucí mzdy v Asii (především v Číně), skandály se zdravotně závadnými výrobky z dovozu (olovo v dětských hračkách, otrávené jídlo pro psy aj.) a stagnující mzdy v USA u středně a nízkopříjmových povolání. 

V roce 2014 chtějí USA zásadně pokročit v projednávání dvou obchodních dohod strategického významu: TransAtlantic Trade and Investment Partnership s EU a Trans Pacific Partnership s 12 zeměmi z Pacifiku včetně Japonska (Čína se tohoto jednání neúčastní).

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Každý zájemce o vývoz českého zboží a služeb do USA si musí být vědom, že jako největší trh na světě jsou USA vzorem pro firmy z celého světa ("... if you can sell in the US, you can sell anywhere..."). Stabilní právní rámec a smysl pro dodržování pravidel ale zvyšují atraktivitu amerického trhu. Firmy na zdejším trhu jsou vystaveny obrovskému konkurenčnímu tlaku, především odavatelským cenám a požadavkům na kvalitu. 

Český vývoz do USA lze stimulovat zejména získáváním stále většího podílu aktivit amerických firem v celé škále domácího (hospodářství, zejména ve zpracovatelském průmyslu, včetně vědecko-výzkumné základny. Velkým stimulem exportu z ČR do USA je tedy začleňování českého průmyslu do globální ekonomiky a mezinárodních dodavatelských řetězců a vyhledávání perspektivních průmyslových kooperačních vazeb. Tento typ obchodování se již také výraznou měrou podílí na vzájemném obchodu a u našeho vývotu dosahuje kolem 70% z celkového objemu.

Jako nový a velmi zajímavý obor se pro český export jeví oblast obranného, bezpečnostního a záchranářského průmyslu. Podepsaná Dohoda o vzájemném pořizování materiálu a služeb v oblasti obrany mezi ČR a USA (Reciprocal Defense Procurement Agreement) dává našim firmám možnost ucházet se o vojenské zakázky v USA. ČR se stala 22. zemí, která může dodávat americké armádě za velmi výhodných podmínek, jde o oboustrannou dohodu.

Americké firmy stále hledají cesty ke zvýšení zisku a stále uvažují o svých aktivitách v zahraničí.  Žádný dodavatel relativně jednodušších výrobků nebo dílů by si neměl být jistý automatickou jistotou obnovení obchodních kontraktů, právě především díky neustálé konkurenci ostatních firem z celého světa na trhu. Vývozci do USA proto musí neustále hledat nové možnosti a spíše než samotné výrobky nabízet řešení a technickou expertízu, která je odliší od konkurence. 

V době ekonomické krize a problémů se zajištěním financování podnikání stojí za zvážení také nabídka úvěrů a jiných finančních produktů.  Americký finanční trh je nejrozvinutější na světě a investoři stále hledají nové příležitosti.

Vzhledem k vyhlášeným prioritám americké administrativy prezidenta Obamy a celkové náladě společnosti lze jako velice perspektivní odvětví označit veškeré aktivity v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování efektivity využívání energie a paliv. Dále pak veškeré aktivity směřující ke zvýšení ochrany klimatu. Nový impulz rozvoje je znatelný u rozvoje systémů veřejné dopravy v amerických městech. Stále častěji se objevují projekty na obnovu tramvajové dopravy. Tyto projekty však narážejí na deficity veřejných rozpočtů. Dlouhodobě perspektivní oblastí je zdravotní péče a péče o seniory. Samozřejmě infrastrukturní projekty napříč celými Spojenými státy nabízejí mnoho příležitostí, jako zahraniční firmy bez trvalé americké přítomnosti a právní subjektivity je však téměř nereálné se o tyto zakázky ucházet. U těchto projektů mohou navíc zahraniční subjekty narazit na administrativní překážky v podobě preferencí Buy America/n.

Silný rozvoj domácí energetiky v USA, především rostoucí těžba ropy a zemního plynu, přináší nové investice do strojního zařízení a s tím i příležitosti pro dodávky pro tento průmysl. Navazující rafinérský nebo chemický průmysl jsou dalšími zdroji obchodních či investičních příležitostí.

Součástí uvažování každé české firmy, který již vyváží do USA a očekává další růst těchto vývozů, by mělo být strategické zvážení investice v USA. S rostoucími objemy vývozů se totiž u mnoha firem dostaví situace, kdy se vlastní výroba v USA vyplatí více než výroba v ČR nebo jinde a následný vývoz do Ameriky. 


.