Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

AfDB, ANZUS, APEC, ARF, AsDB, ASEAN (Dialogue Partner), Australia Group, BIS, CE (pozorovatel), CERN (pozorovatel), CP, EAPC, EBRD, FAO, G-5, G-7, G- 8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITSO, ITU, MIGA, MINUSTAH, NAM (host), NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, UN, UN Security Council, UNCTAD, UNESCO, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Úřad Amerického obchodního zmocněnce (The Office of the U.S. Trade Representative - USTR) je vůdčím americkým úřadem při sjednávání dvoustranných, regionálních a mnohostranných obchodních a investičních dohod. 

USA mají v současné době  platnou dohodu o volném obchodu (Free Trade Agreement - FTA) se 17 zeměmi. Některé FTA byly uzavřeny na mnohostranné úrovni (NAFTA - North American Free Trade Agrement, US-DR-CAFTA - US-Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement). Níže uvádíme seznam zemí s uvedením data platnosti FTA:

Austrálie - od 1.1.2005
Bahrajn - od 11.1.2006
Dominikánská republika - od 1.3.2007 (v rámci US-DR-CAFTA)
Guatemala - od 1.7.2006 (v rámci US-DR-CAFTA);
Honduras - od 1.4.2006 (v rámci US-DR-CAFTA)Chile - od 1.1.2004
Izrael - v platnosti od srpna 1985, Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty platí od 1.1.2004)
Jordánsko - od 17.12.2001
Kanada - od 1.1.1994 (v rámci NAFTA)
Korejská republika – od 15.3.2012
Kostarika - od 1.1.2009 (v rámci US-DR-CAFTA)
Maroko - od 1.1.2006
Mexiko - od 1.1.1994 (v rámci NAFTA)
Nikaragua - od 1.4.2006 (v rámci US-DR-CAFTA)
Omán - od 1.1.2009
Salvador - od 1.3.2006 (v rámci US-DR-CAFTA)
Singapur - od 1.1.2004

USA mají také uzavírají dohody o podpoře obchodu (Trade Promotin Agreement - TPA). TPA je novodobá forma dohody o volném obchodu, která na rozdíl od FTA liberalizuje obchod například v následujících nových oblastech:
- služby (např. telekomunikace, finanční služby, energetika, doprava, stavebnictví, turistika, životní prostředí, reklama, atd.)

- větší ochrana práv duševního vlastnictví

- nový přístup k veřejným zakázkám

- ochrana a podpora práv zaměstnanců

- závazek chránit životní prostředí

- řešení sporů. 

Níže uvádíme seznam zemí s uvedením data platnosti TPA:

Kolumbie – od 15.5.2012

Panama – od 31.10.2012

Peru - od 1.2.2009

Zvláštní kategorií bilaterálních dohod jsou investiční dohody (Bilateral Investment Agreement), které mají USA uzavřeny se 42 státy včetně ČR.

USA jsou také členem mnohostranných uskupení, která připravují dohodu o volném obchodu nebo podporují hlubší ekonomickou spolupráci:

TPP (TransPacific Partnership) - 8 zemí (USA, Austrálie, Nový Zéland, Brunej, Singapur, Chile, Peru, Vietnam) vyjednávají  dohodu o volném obchodu.  

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) - uskupení 21 zemí na podporu ekonomické spolupráce bylo založeno v roce 1989. Členy jsou země sousedící s Pacifickým oceánem: USA, Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Austrálie, Nový Zéland, Rusko, Čína, Hong Kong, Taiwan, Japonsko, Filipíny, Jižní Korea, Vietnam, Thajsko, Malajsie, Singapur, Indonésie, Papua Nová Guinea a Brunej.  

Na začátku roku 2013 USA a EU formálně deklarovaly zájem na zahájení jednání o TTIP (TransAtlantic Trade and Investment Partnership).

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné smlouvy:

1. Smlouva o výměně poštovních poukázek mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými, Washington, 30. 06. 1924 

2. Smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými o vzájemném vydávání zločinců, Praha, 02. 07. 1925, č. 48/1926 Sb. 

3. Vzájemné prohlášení o ochraně autorského práva mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými sjednané výměnou nót, Washington, 27. 04. 1927, č. 50/1927 Sb.

4. Ujednání mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými o přímé výměně informací, týkajících se obchodu s omamnými látkami, sjednané výměnou nót, Praha, 15. 06. 1928 

5. Rozhodčí smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy severoamerickými, Washington, 16. 08. 1928, č. 73/1929 Sb. 

6. Smírčí smlouva mezi Republikou československou a Spojenými státy severoamerickými, Washington, 16. 08. 1928, č. 72/1929 Sb. 

7. Dodatková úmluva mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými o vzájemném vydávání zločinců, Washington, 29. 04. 1935, č. 185/1935 Sb.

8. Smlouva mezi vládou Československé republiky a vládou Spojených států amerických o převodu některých nemovitostí a movitostí do vlastnictví Spojených států amerických, Praha, 20. 07. 1948, č. 27/1948 Sb., 282/1949 Sb. 

9. Ujednání mezi Poštovní správou Československé republiky a Poštovní správou Spojených států amerických o poštovních balících, Washington, 29. 09. 1950

10. Dohoda o udělování trvalých zpětných víz pro diplomatický personál mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (výměna nót 18./21. 12. 1962), Praha, 21. 12.1962 

11. Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o výměně patentů a literatury o patentech (výměna nót 3./11. 6. 1964), Washington, 11. 06. 1964

12. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o zřízení pobočky obchodního oddělení čs. velvyslanectví v New Yorku (výměna nót 8./28. 8. 1967), Washington, 28. 08. 1967 

13. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vynětí Československa ze zákazu poukazování plateb z federálních prostředků sjednaná výměnou dopisů, Washington, 20. 06. 1968 

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o recipročním poukazování důchodů (výměna nót 20. 6./12. 7. 1968), Dodatek o výplatě důchodů (výměna nót, Washington, 1. 4./23. 5. 1969), Washington, 12. 07. 1968

15. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zrušení vzájemného uvalování diskriminačních tonážních poplatků nebo daní vůči lodím (výměna nót 10. 9. 1969/10. 2. 1970), Praha, 10. 02. 1970

16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel (výměna nót 1./21.10.1970), Praha, 21.10.1970, č. 36/1970 Sb. 

17. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými, Praha, 09. 07. 1973, č. 28/1988 Sb.

18. Ujednání o vzájemném obchodu s textilem mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými (výměna nót 22./28. 3. 1977), Praha, 28. 03. 1977, č. 12/1977 Sb. 

19. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zjednodušení vízové praxe sjednaná výměnou nót, Praha, 20. 06. 1978

20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek, Praha, 29. 01. 1982

21. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech, Praha, 15. 04.1986, č. 26/1987 Sb. 

22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z ČSSR do USA (výměna nót 25. 6., 3. 7./22. 7. 1986), Praha, 22. 07. 1986, č. 236/1994 Sb. 

23. Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území ČSSR (výměna nót 18. 12. 1987/4. 1. 1988), Praha, 04. 01. 1988, č.136/1988 Sb. 

24. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu, Praha, 25. 06. 1990, č. 394/1990 Sb. 

25. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o podněcování investic, Praha , 18. 10. 1990 

26. Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o poskytnutí pomoci v oblasti spojů, Praha, 13. 02. 1991 

27. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami, Praha, 07. 05. 1991, č. 221/1994 Sb.

28. Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, Washington, 22. 10. 1991, č.187/1993 Sb., 102/2004 Sb. m.s. 

29. Dohoda mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem obrany Spojených států amerických v oblasti topografického mapování, námořního a leteckého mapování, geodézie a geofyziky, digitálních dat a s tím souvisejících materiálů, Praha, 10. 12. 1991 

30. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o ochraně a zachování kulturních objektů, Washington, 17. 03. 1992 

31. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy (výměna nót Praha, 11. 10. 1991/26. 5. 1992), Praha, 26. 05. 1992

32. Pamětní zápis včetně přílohy "Spolupráce při zamezování obcházení", kterými se mění a doplňuje "Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými týkající se obchodu textilem" z 22. července 1986, Praha, 28. 05. 1993, č. 236/1994 Sb.

33. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku,Praha,16. 09. 1993,č.32/1994 Sb.,370/1999 Sb.

34. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednaná výměnou nót (18. 2./1. 10. 1993), Praha, 01. 10. 1993, č. 58/1994 Sb. 

35. Protokol o ujednání o vědecké a technické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní vědeckou nadací Spojených států amerických, Praha, 13. 07. 1994 

36. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, Praha, 19. 09. 1995

37. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě, Praha, 10. 09. 1996, č. 204/1999 Sb. 

38. Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb, Praha, 19. 11. 1996, č. 320/1996 Sb.

39. Prováděcí ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb ze dne 19. listopadu 1996, Praha, 19. 11. 1996, č. 321/1996 Sb. 

40. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Washington, 04. 02. 1998, č. 40/2000 Sb. m.s.

41. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o repatriaci občanů České republiky po uplynutí doby platnosti jejich cestovních pasů sjednaná výměnou nót, Praha, 08. 11. 1999 

42. Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících, Pentagon, 19. 12. 2000, č. 119/2001 Sb. m.s. 

43. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2002, . 79/2008 Sb. m. s.

 44. Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, Praha, 28. 02. 2002, č. 79/2003 Sb. m.s. 

45. Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb, Dobruška, 16. 09. 2002, č. 111/2002 Sb. m.s. 

46. Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991, Brusel, 10. 12. 2003, č. 102/2004 Sb. m.s.

47.  Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha , 16.05.2006, č. 7/2010 Sb. m. s., 26/2010 Sb. m. s. 

48.  Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha , 16.05.2006, č. 8/2010 Sb. m. s., 27/2010 Sb. m. s. 

49.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů sjednaná výměnou nót, Praha , 31.07.2007, č. 72/2007 Sb. m. s. 

50.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích, Praha , 08.08.2007, č. 75/2007 Sb. m. s. 

51.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995 sjednaná výměnou nót, Praha , 30.08.2007, č. 13/2008 Sb. m. s. 

52.  Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, Praha , 06.09.2007, č. 74/2010 Sb. m. s. 

53.  Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha , 07.09.2007, č. 86/2008 Sb. m. s. 

54.  Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, Praha , 07.09.2007, č. 85/2008 Sb. m. s.

55.  Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií, Praha , 17.09.2007, č. 78/2007 Sb. m. s. 

56.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje, Praha , 22.02.2008, č. 20/2008 Sb. m. s. 

57.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany, Praha , 31.10.2008, č. 3/2010 Sb. m. s.

58.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, Praha , 12.11.2008, č. 65/2010 Sb. m. s. 

59.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků, Praha , 06.11.2009, č. 124/2009 Sb. m. s. 

60.  Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků, Norfolk , 22.03.2010, č. 45/2010 Sb. m. s.

61.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách, Brusel , 10.06.2010, č. 57/2010 Sb. m. s. 

62.  Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 - Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella Tularensis, Praha , 04.07.2011, č. 79/2011 Sb. m. s. 

63. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, Brusel, 18.04.2012, č. 53/2012 Sb. m. s.

 


.