Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

USA New York
USA USA

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Department of Energy of the United States of America for Cooperation in Civilian Nuclear Energy Research and Development
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Energetika
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2014-03-26 Praha
Platnost
Publikace č. 2014-07-17 39/2014

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o ochraně a zachování kulturních objektů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United States of America for the Protection and Preservation of Cultural Properties
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-03-17 Washington
Platnost 17.3.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the United States of America concerning the J. William Fulbright Commission
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-02-28 Praha
Platnost
Publikace č. 2003-06-19 79/2003

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o recipročním poukazování důchodů sjednaná výměnou nót, Dodatek o výplatě důchodů /výměna nót Washington, 1.4./23.5. 1969/

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-07-12 Washington
Místo podpisu 1968-06-20 Washington
Platnost 12.7.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995 sjednaná vým...

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America concerning Security Measures for the Protection of Classified Military Information, signed on 19 September 1995
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-08-30 Praha
Místo podpisu 2007-03-08 Praha
Platnost 31.8.2007
Publikace č. 2008-02-29 13/2008

Ujednání o vzájemném obchodu s textilem mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement on Mutual Trade in Textiles between the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-03-28 Praha
Místo podpisu 1977-03-22 Praha
Platnost 28.3.1977
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1977-06-17 12/1977

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o daňovém osvobození příjmů z letecké a lodní dopravy sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United States of America on Reciprocal Tax Exemption of Shipping and Aircraft Income
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1992-05-26 Praha
Místo podpisu 1991-10-11 Praha
Platnost 26.5.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United States of America concerning the Reciprocal Acceptance of Certificates of Airworthiness for Imported Aircraft
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-10-21 Praha
Místo podpisu 1970-10-01 Praha
Platnost 21.10.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1970-12-14 36/1970

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of Defense of the United States of America represented by the National Imagery and Mapping Agency concerning Exchange and Cooperation in the Field of Geospatial Inf...
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2002-09-16 Dobruška
Platnost 16.9.2002
Publikace č. 2002-10-07 111/2002

Ujednání mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými o přímé výměně informací týkajících se obchodu s omamnými látkami sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1928-06-15 Praha
Místo podpisu 1928-02-09 Praha
Platnost 15.6.1928
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of Defense of the United States of America concerning Exchange of Research and Development Information
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2008-02-22 Praha
Platnost 22.2.2008
Publikace č. 2008-03-19 20/2008

Ujednání mezi poštovní správou Československé republiky a poštovní správou Spojených států amerických o poštovních balících

Název v cizím jazyce Agreement between the Postal Administration of the Czechoslovak Republic and the United States Post Office Department concerning the Exchange of Parcel Post
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1950-09-29 Washington
Místo podpisu 1950-09-15 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 - Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany ...

Název v cizím jazyce Project Agreement to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America for Research, Development, Testing and Evaluation Activities, June 10, 2010 - Project Agreement No. D-CZ-11-0001 bet...
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2011-07-04 Praha
Místo podpisu 2011-06-13 -neuvedeno-
Platnost 4.7.2011
Publikace č. 2011-08-18 79/2011

Pamětní zápis týkající se rozšíření a pozměnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z Československé socialistické republiky do Spojených států americ...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding concerning the extension and modification of Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United States of America regarding exports from Czechoslovak Socialist Repub...
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-05-28 Praha
Platnost 1.6.1993
Publikace č. 1994-12-15 236/1994

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o repatriaci občanů České republiky po uplynutí doby platnosti jejich cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Repatriace, vystěhovalectví, výměna obyvatelstva
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-08 Praha
Místo podpisu 1997-10-08 Praha
Platnost 8.11.1999

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb

Název v cizím jazyce Acquisition and Cross-Servicing Agreement (US-CZ-01) between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of Defense of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-11-19 Praha
Platnost 19.11.1996
Publikace č. 1996-12-31 320/1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America concerning Ballistic Missile Defense Cooperation
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2008-10-31 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-01-21 3/2010

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic and the United States of America regarding Mutual Assistance between their Customs Services
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-05-07 Praha
Platnost 1.7.1994
Publikace č. 1994-11-30 221/1994

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America concerning Reciprocal Defense Procurement
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2012-04-18 Brusel
Platnost 18.4.2012
Publikace č. 2012-05-16 53/2012

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Treaty between the Czech and Slovak Federal Republic and the United States of America concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-10-22 Washington
Platnost 19.12.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1993-07-01 187/1993
Publikace č. 2004-09-17 102/2004

Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 22. října 1991

Název v cizím jazyce Additional Protocol between the Czech Republic and the United States of America to the Treaty between the Czech and Slovak Federal Republic and the United States of America concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment of Oc...
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2003-12-10 Brusel
Platnost
Publikace č. 2004-09-17 102/2004

Smírčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými

Název v cizím jazyce Treaty of Conciliation between the Czechoslovak Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1928-08-16 Washington
Platnost 11.4.1929
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1929-05-21 72/1929

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Ministry of Defense of the United States of America concerning the Exchange of Engineers and Scientists
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-11-06 Praha
Platnost 6.11.2009
Publikace č. 2009-12-23 124/2009

Smlouva o výměně poštovních poukázek mezi Republikou československou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Convention for the Exchange of Money Orders between the Republic of Czechoslovakia and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1924-06-30 Washington
Platnost 1.8.1924
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková úmluva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými o vzájemném vydávání zločinců

Název v cizím jazyce Supplementary Extradition Treaty between the Czechoslovak Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1935-04-29 Washington
Platnost 28.8.1935
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1935-09-25 185/1935

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America on the Settlement of Certain Outstanding Claims and Financial Issues
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-01-29 Praha
Platnost 2.2.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o výměně patentů a literatury o patentech sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Ochrana nehmotných práv - Průmyslové vlastnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-06-11 Washington
Místo podpisu 1964-06-03 Washington
Platnost 11.6.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Supplementary Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Czech Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-05-16 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-02-01 7/2010
Publikace č. 2010-03-15 26/2010

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě a technice a v jiných oblastech

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America on Cooperation in Culture, Education, Science, Technology and other Fields
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-04-15 Praha
Platnost 15.4.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1987-04-13 26/1987

Vzájemné prohlášení o ochraně autorského práva mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Ochrana nehmotných práv - Autorská práva - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1927-04-27 Washington
Místo podpisu 1927-04-26 Washington
Platnost 27.4.1927
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1927-05-07 50/1927

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací

Název v cizím jazyce Security Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America concerning Security Measures for the Protection of Classified Military Information
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1995-09-19 Praha
Platnost 19.9.1995
Publikace č. 2008-02-29 12/2008

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996 sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2002-02-14 Praha
Místo podpisu 2001-06-04 -neuvedeno-
Platnost 14.2.2002
Publikace č. 2008-03-14 16/2008

Rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými

Název v cizím jazyce Treaty of Arbitration between the Czechoslovak Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1928-08-16 Washington
Platnost 11.4.1929
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1929-05-21 73/1929

Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Second Supplementary Treaty on Extradition between the Czech Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2006-05-16 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-02-01 8/2010
Publikace č. 2010-03-15 27/2010

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on the employment of dependents of employees of diplomatic missions and consular offices
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-10-01 Praha
Místo podpisu 1993-02-18 Praha
Platnost 1.10.1993
Publikace č. 1994-03-29 58/1994

Protokol o ujednání o vědecké a technické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní vědeckou nadací Spojených států amerických

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Science and Engineering Cooperation between the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic and the National Science Foundation of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1994-07-13 Praha
Platnost 13.7.1994

Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Odzbrojení a smírné vyřizování sporů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1988-01-04 Praha
Místo podpisu 1987-12-18 Praha
Platnost 1.6.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-09-01 136/1988

Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement on Social Security between the Czech Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-09-07 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-12-30 86/2008

Smlouva mezi vládou Československé republiky a vládou Spojených států amerických o převodu některých nemovitostí a movitostí do vlastnictví Spojených států amerických

Název v cizím jazyce Contract between the Government of the Czechoslovak Republic and the Government of the United States of America for the conveyance of certain real property and movables to the ownership of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1948-07-20 Praha
Platnost 20.7.1948
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1948-06-04 127/1948
Publikace č. 1949-12-31 282/1949

Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o přidělování styčných důstojníků

Název v cizím jazyce Memorandum of Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the United States Department of Defense regarding Assignment of Liaison Officers
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2010-03-22 Norfolk
Platnost 22.3.2010
Publikace č. 2010-04-30 45/2010

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

Název v cizím jazyce Treaty between the Czech Republic and the United States of America on mutual legal assistance in criminal matters
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1998-02-04 Washington
Platnost 7.5.2000
Publikace č. 2000-05-17 40/2000

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zrušení vzájemného uvalování diskriminačních tonážních poplatků nebo daní vůči lodím sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Doprava - Vodní - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1970-02-10 Praha
Místo podpisu 1969-09-10 Praha
Platnost 10.2.1970
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United States of America concerning the mutual extradition of fugitive criminals
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1925-07-02 Praha
Platnost 29.3.1926
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1926-04-14 48/1926

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Agreement on Social Security between the Czech Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-09-07 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-12-30 85/2008

Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících

Název v cizím jazyce Memorandum of Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of the Army of the United States of America regarding Liaison Officers
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2000-12-19 Pentagon
Platnost 19.12.2000
Publikace č. 2001-11-15 119/2001

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America for Research, Development, Testing and Evaluation Activities
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2010-06-10 Brusel
Platnost 10.6.2010
Publikace č. 2010-07-02 57/2010

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-09-10 Praha
Platnost 10.9.1996
Publikace č. 1999-09-17 204/1999

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vynětí Československa ze zákazu poukazování plateb z federálních prostředků sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-06-20 Washington
Platnost 20.6.1968
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o zjednodušení vízové praxe sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Úprava vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-06-20 Praha
Platnost 20.6.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of State of the United States of America concerning the Provision of Assistance for Counterterrorism, Military and Stability Operations
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-08-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2007-10-09 75/2007

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z Československé socialistické republiky do Spojených států amerických /výměna nót 25.6., 3.7./22.7. 1986/

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the United States of America regarding exports from Czechoslovak Socialist Republic of certain textile products to the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-07-22 Praha
Platnost 22.7.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1994-12-15 236/1994

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2008-11-12 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-08-05 65/2010

Dohoda o dotaci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (ČSFR) ("cesionář") a Spojenými státy americkými, zastoupenými Americkým obchodním a rozvojovým programem ("TDP") pro Federální ministerstvo spojů

Název v cizím jazyce Grant Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic (CSFR) ("Grantee") and the United States of America, acting through the U.S. Trade and Development Program ("TDP") for the Federal Ministry of Posts and Telecommunications
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Spoje
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-02-13 Praha
Platnost 13.2.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o udělování trvalých zpětných víz pro diplomatický personál mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement concerning Issuance of Re-entry Visas to Diplomatic Personnel between the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-12-21 Praha
Místo podpisu 1962-12-18 Praha
Platnost 21.12.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the United States on the Program of the United States Peace Corps in Czechoslovakia
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-06-25 Praha
Platnost 25.6.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-09-28 394/1990

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on Financial Assistance for the Destruction of Man-Portable Air Defense Systems
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-07-31 Praha
Místo podpisu 2007-02-21 Praha
Platnost 31.7.2007
Publikace č. 2007-09-19 72/2007

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o podněcování investic

Název v cizím jazyce Investment Incentive Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federative Republic and the Government of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1990-10-18 Praha
Platnost 18.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the United States of America for Scientific and Technological Cooperation
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-09-06 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-09-08 74/2010

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1973-07-09 Praha
Platnost 7.11.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1988-03-24 28/1988

Dohoda mezi federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem obrany Spojených států amerických v oblasti topografického mapování, námořního a leteckého mapování, geodézie a geofyziky, digitálních dat a s tím ...

Název v cizím jazyce Basic Exchange and Cooperative Agreement between the Federal Ministry of Defense of the Czech and Slovak Federal Republic and the Department of Defense of the United States of America for Topographic Mapping, Nautical and Aeronautical Charting, Ge...
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-12-10 Praha
Platnost 10.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o zřízení pobočky obchodního oddělení čs. velvyslanectví v New Yorku sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the United States of America regarding the Establishment of New York Branch of the Commercial Section of the Czechoslovak Embassy
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Zřízení zastupitelských úřadů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-08-28 Washington
Místo podpisu 1967-08-08 Washington
Platnost 28.8.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Department of Energy of the United States of America concerning Cooperation in the Area of Countering the Proliferation of Nuclear Materials and Technologies
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2007-09-17 Praha
Platnost 17.9.2007
Publikace č. 2007-10-31 78/2007

Prováděcí ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb ze dne 19. listopadu 1996

Název v cizím jazyce Implementing Arrangement (EC-CZ-01) to the Acquisition nd Cross-Servicing Agreement between the Ministry of Defense of the Czech Republic and the Department of Defense of the United States of America
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-11-19 Praha
Platnost 19.11.1996
Publikace č. 1996-12-31 321/1996

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital
Země a mez. organizace USA
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1993-09-16 Praha
Platnost 23.12.1993
Publikace č. 1994-02-15 32/1994
Publikace č. 1999-12-30 370/1999
.