Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Antigua a Barbuda zatoka
Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)

1.2. Rozloha

 • Antigua 281 km2
 • Barbuda 161 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 93 tisíc
 • Pracovní síla (2007): 31 000 (obchod a služby, zemědělství, průmysl), z toho cca 8 520 přistěhovalci; 45,5 % pracovních sil jsou ženy a 60 % žen pracuje ve veřejném sektoru, většina žen pracuje v hotelnictví a ve školství
 • Nezaměstnanost (2007): 10 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 % (odhad 2009)
 • Gramotnost dospělého obyvatelstva: 85,8 %
 • Dětská úmrtnost: 11/1 000
 • Délka života: muži 70, ženy 74 let

1.5. Národnostní složení

 • téměř 100 % afrického původu, dále britského, portugalského a levantskoarabského původu

1.6. Náboženské složení

 • hlavně anglikánské s evangelickými protestanty a římskokatolickými menšinami

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město

 • St. John`s (30 000 obyvatel)

Další města

 • English Harbour Town
 • Codrington (Barbuda)

Administrativní rozdělení

 • 6 hrabství a dvě dependence (Barbuda a Redonda)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. Nový rok
 • 6. 4. Velký pátek
 • 8. 4. Velikonoce
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 7. 5. Svátek práce
 • 27. 5. Svatodušní neděle
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 6. 8. Karnevalové pondělí
 • 7. 8. Karnevalové úterý
 • 1. 11. Den nezávislosti
 • 9. 12. Den Hrdinů
 • 25. 12. Vánoční svátky
 • 26. 12. Boxing Day

Pracovní doba

 • po–so 8:00–16:30 hod.
 • ne 8:00–12:00 hod.

Prodejní doba

 • po–so 8:00–20:00
 • ne zavřeno

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Telefonní spojení pro volání na Antiguu a Barbudu: 001-268-kód oblasti-číslo místního telefonu

Dochvilnost na obchodní schůzku není silnou stránkou místních obchodních kruhů, obvyklé je spíše zpoždění 15–20 minut. Je nevhodné přistoupit ihned po příchodu k projednávání obchodního tématu, obvykle se konverzuje cca 10 minut o obecných záležitostech, dotýkající se reálií a aktuálních událostí na ostrovech Antigua a Barbuda a v širším kontextu jejich postavení v Karibské oblasti a v závěru přejít k projednávání samotného tématu schůzky. Je také obvyklé vyjádřit zájem o rodinu partnera a jeho záliby a příp. obdarovat partnera drobnými dárkovými a upomínkovými předměty (hudební kazety, knihy, broušené sklo a bižuterie apod.).

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin. Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber. Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt nákladnou leteckou přepravu.

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Antigua a Barbuda své zastoupení ani kontaktní kancelář.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance 999/911 0251
 • Policie 999/911 0125
 • Hasiči 999/911 0044
 • Záchranáři 999/911 3062

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
Headquarters
P.O.Box 89
Basseterre
St. Kitts
Telefon: 001-869-465 25 37
Fax: 001-869-465 95 62
e-mail: info@eccb-centralbank.org

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
ECCB Agency Office
Mr. Albert Lockhart (President Representative)
P.O.Box 741
Sagicor Financial Centre
Factory Road
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 24 89
Fax: 001-268-462 24 90
e-mail: eccbanu@candw.ag

ANTIGUA AND BARBUDA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Mr. George Jr. Goodwin
Ms. Holly Peters
Corner of North and Popeshead Streets
P.O.Box 774
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 07 43
Fax: 001-268-462 45 75

ANTIGUA AND BARBUDA CHAMBER OF COMMERCE
Mr. Joseph Clarvis (President)
Mr. Lionel Boulos (Executive Director)
Redcliff Street
P.O.Box 774
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 07 43
Fax: 001-268-462 45 75

ANTIGUA AND BARBUDA DEPARTMENT OF TOURISM AND TRADE OFFICE
25 S.E. 2nd Ave., No. 300
Miami, FL 33131
U.S.A.
Telefon: 001-305-381 67 62
Fax: 001-305-381 79 08

MINISTRY OF PLANNING, TRADE, INDUSTRY, COMMERCE AND PUBLIC SERVICE AFFAIRS
Ms. Carlene Knight
St. John`s
Antigua

MINISTRY OF LABOUR, PUBLIC ADMINISTRATION AND EMPOWERMENT
Ministries Headquarter
Third Floor, State Insurfance Building
Long and Thames Streets
St. John`s
Antigua
(téměř všechna ministerstva se nacházejí na této adrese)

.