Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bahamy pláž
Bahamy Bahamy

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Bahamské společenství - The Commonwealth of The Bahamas              
 • zkratka: BS    

                                                                                  

1.2. Rozloha

Celkem:    13 942 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Celkem: 316 000 (odhad, r. 2012)

 

Hustota osídlení: 56 obyvatel/km2 (r. 2010), 2 635 obyvatel/km2 na Grand Bahama a v New Providence

 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 190 000 , tj. 60 %

 

Největší imigrantskou komunitu na Bahamách tvoří Haiťané, jejichž počet se odhaduje mezi 40-60 tisíci, většinou v oblastech New Providence, Abaco a Eleuthera.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Porodnost: 15,95 na 1000 obyvatel

Úmrtnost: 6,91 na 1000 obyvatel

Průměrná délka života: 71,44 let

Roční přírůstek: 0,904 %  

1.5. Národnostní složení

Černoši (85 %), běloši (12 %), míšenci (3 %).

1.6. Náboženské složení

Protestanti 67,6  %, řím. katolíci 13,5 %, ostatní křesťanské církve 15,2 % (sčítání lidu 2000).

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Nassau (248 tis. obyvatel, r. 2009)

Správní uspořádání: 31 správních obvodů (districts)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Bahamský dolar = 100 centů

Směnný kurs: 1 USD = 1 Bahamský dolar  (zcela běžně používaný, paralelně k bahamskému dolaru)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:   

 • Nový rok
 • Good Friday
 • Easter (velikonoce)
 • Whit Monday (7 týdnů po velikonocích)
 • Labour Day (první pátek v červnu)
 • Independence Day - 10. července - Den nezávislosti (1973)
 • Emancipation Day (první pondělí v srpnu)
 • Discovery Day - 12. října
 • Vánoce - 25. a 26. prosince
 • svátky, které připadnou na sobotu či neděli, se obvykle nahrazují v pátek či pondělí

 

Pracovní doba:

ministerstva a podniky: Po-Pá    9:00 - 16:00
obchody:                          Po - So: 10:00 - 17:00 až 18:00

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodníci nosí formální a konzervativní stylové oblečení, nošení kalhotových kostýmů u žen v klasickém stylu je přijatelné.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro občany ČR není smluvně upravena.

Existují dvě státní nemocnice, na ostrově New Providence/Nassau a na Grand Bahama. Státní kliniky jsou k dispozici na New Providence, Grand Bahama a Out Islands. Zdravotní péči je nutno hradit. Za tímto účelem na Bahamách působí místní i mezinárodní pojišťovací společnosti.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Bahamském souostroví nejsou zastoupeny žádné české instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První pomoc/Ambulance - 352-2689 nebo 352-6735
 • První pomoc/letecky - 352-2628 nebo 911
 • Požární pomoc -352-8888 nebo 911
 • Policie - 911

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Generální guvernér                              

P.O. Box N-8301, Nassau

Tel.: (001242) 322-1875, Fax: (001242) 322-4659

 

Úřad  vlády                                         

Caraway Bldg, West Atlantic Dr

P.O.Box F-40001

Tel.: 001242) 352-6332, Fax: (001242) 352-9027

 

Předseda vlády                                   

P O Box CB 10980, Nassau

Tel.: (242)327-5826/7, Fax: (242)327-5806

 

Kancelář generálního prokurátora a Ministerstvo pro právní záležitosti

Regent Centre North, Suites 2 and 3

P.O. Box F-42218

Tel.: (001242) 351-5785, Fax: (001242) 352-7896

 

Bahamská rozvojová banka                

P.O.Box F-42573

Tel.: (001242) 352-9025, Fax: (001242) 352-4166

 

Bahamské informační služby    

P.O.Box F-40001

Tel.: (001242) 352-8525, Fax: (001242) 352-8520

 

Bahamský úřad pro investice   

P.O.Box F-40001

Tel.: (001242) 352-8525, Fax: (001242) 352-8520

.