Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Barbados pláž
Barbados Barbados

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Barbados

1.2. Rozloha

 • 431 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 272 229 obyvatel (2007)
 • 146 300 pracovní síla
 • nezaměstnanost 9,8 % (2005)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,4 % (červenec 2009)

Demografické složení :

 • 0–14 let 20,1 %
 • 15–64 let 71,1 %
 • 65 a víc 8,8 %

Průměrná délka života: 77 let

Gramotnost: 97,6 %

1.5. Národnostní složení

 • 93 % potomci Afričanů
 • 3 % Evropané
 • 1 % Asiaté (Indové, Číňani)
 • 3 % míšenci

1.6. Náboženské složení

 • 67 % protestanti (40 % anglikánská církev, 8 % svatodušní, 7 % metodisté, 12,6 % ostatní)
 • 4 % katolíci
 • 17 % bez vyznání
 • 12 % ostatní

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Bridgetown
 • Speightstown
 • Holetown
 • The Crane

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • barbadoský dolar BDs (2 BDs = 1 USD)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • 21. 1. Errol Barrow Day
 • 6. 4. Velký pátek
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 28. 4. Den hrdinů
 • 1. 5. Svátek práce
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 1. 8. Den emancipace
 • 6. 8. Kadooment Day
 • 30. 11. Den nezávislosti
 • 25.–26. 12. Vánoční svátky

Pro zaměstnance úřadů je pracovní doba mezi 35–40 hodinami týdně, manuální pracovníci mají 40ti hodinový pracovní týden.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na Barbadosu se jezdí vlevo, mezinárodní řidičský průkazu je platný po dobu jednoho roku. Úroveň dopravní sítě je poměrně dobrá. Bezpečná a kvalitní je i veřejná doprava a taxislužba. Rychlostní limity jsou 40–60 a 80 km/hod.

V období od června do listopadu je možný výskyt hurikánů. Doporučujeme konzultovat s delegátem cestovní kanceláře či recepcí hotelu chování v takovýchto případech.

Turistům doporučujeme uzavřít pojištění proti nenadálým příhodám (krádež kreditní karty, hotovosti, zmeškání letu apod.).

Pro obchodní kontakt je důležitá znalost angličtiny, dochvilnost na sjednaných schůzkách a kvalitní prezentace jak osoby jednající, tak předkládaného odborného a technického materiálu.

Zvykem je nosit ve večerních hodinách sako a kravatu, v průběhu dne neformální lehké a sportovní oblečení.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Barbados má ze zemí Východního Karibiku nejmodernější lékařské vybavení, zdravotní péče je na docela dobré úrovni, nicméně pokulhává záchranný systém rychlé pomoci. Zdravotní péče je poskytována ve dvou hlavních nemocnicích, v několika dobře vybavených klinikách, zdravotnických centrech a pečovatelských domech. Vláda provozuje v největší nemocnici Queen Elizabeth Hospital 600 lůžek a poskytuje několik specializovaných služeb včetně 24 hodinové lékařské pomoci. Druhou největší nemocnicí je Bayview, která je soukromým zdravotnickým zařízení, které rovněž poskytuje různé lékařské služby.

Příjezd záchranné služby může trvat i několik hodin. Ošetřující personál nesmí provádět během jízdy oživovací pokusy. Ošetřující lékaři očekávají okamžitou úhradu za provedené úkony. Doporučujeme uzavřít pojištění proti úrazům, které bude krýt přepravu ve vážnějších případech (USA).

Upozorňujeme na zvýšený výskyt komárů přenášejících dengue. Nejlepší ochranou je použít vhodný repelent.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Barbadosu nepůsobí zastoupení žádné z uvedených českých institucí na podporu obchodu a investic.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 112
 • Záchranná služby 115
 • Hasiči 113
 • Všechny služby 119

Barbados Tourism Authority
242 Harbour Road
Bridgetown
Telefon: 427 2623-4
Fax: 426 4080

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND FOREIGN TRADE
1, Culloden Rd.
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4362990
Fax: 246-4296652
e-mail: foreign@caribsurf.com

MINISTRY OF TOURISM AND INTERNATIONAL TRANSPORT
Sherbourne Conference Centre
Two Mile Hill
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4307500
Fax: 246-4364828
e-mail: barmot@sunbeach.net

MINISTRY OF INDUSTRY AND INTERNATIONAL BUSINESS
The Business Centre
Upton
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4302200
Fax: 246-2286167/4260960
e-mail: mtbar@caribsurf.com

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS
Government Headquarters
Bay Street
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366435
Fax: 246-4294032
e-mail: pspms@caribsurf.com

BARBADOS INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION (BDIC)
Pelican House, Princess Alice
Highway Bridgetown
B a r b a d o s
Telefon: 246-4275350
Fax: 246-4267802/4310056
e-mail: bidc@bidc.org

CENTRAL BANK OF BARBADOS
Tom Adams Financial Centre
Churých Village, P.O.Box 1016
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366870
Fax: 246-4279559
e-mail: cbb.libr@caribsurf.com

CUSTOMS DEPARTMENT
Comptroller of Cystome
Port Autority Building
University Row
Princess Alice Hway
Bridgetown
B a r b a d o s
Telefon: 246-4302300
Fax: 246-430-2370/4277358

VALUE ADDED TAX (VAT) DIVISION
Barbados Public Workers Co-op Credit
Union komplex, Belmont Road
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4367028
Fax: 246-4368248

BARBADOS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
1st FI Nemwil House
Collymore Rock
P.O.Box 189
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4260747/2056
Fax: 246-4292907
e-mail: bdscham@caribsurf.com

EASTERN CARIBBEAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
P.O.Box 111
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4369493
Fax: 246-4369494
e-mail: ecamcham@caribsurf.com

HIGH COMMISSION OF BARBADOS IN LONDON
1, Great Russell Street
London WCB 3JY
B r i t a i n
Telefon: 01144-171 6314975
Fax: 01144-171 3236872
e-mail: barcomuk@dial.pipex.com

EMBASSY OF BARBADOS - BELGIUM
78, Avenue General Lartigue B-1200
Brussels
B e l g i u m
Telefon: 011322-7321737
Fax: 011322-7323266
e-mail: embar@pophost.eunet.be

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
Headquarters
P.O.Box 89
B a s s e t e r r e
S t. K i t t s
West Indies
e-mail: info@centralbank.org

BARBADOS INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION - BIBA
Sagicor Building, St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366960
Fax: 246-4366967
e-mail: biba@caribsurf.com

BARBADOS HOTEL AND TOURISM ASSOCIATION
4th Avenue Belleville, P.O.Box 711C
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4265041, 4297113
Fax: 246-4292845
e-mail: info@bhta.org

.