Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Fiskální rok je v Belize nastaven od dubna do března následujícího roku. Belizská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Vývoj platební bilance (v mil. USD) 
 20072008200920102011
Obchodní bilance -216,5 -308,2 -236,5 -168,9 -170,6
Bilance služeb 229,9 216,9 182,6 175,5 175,1
Bilance příjmů 70,8 74,1 76,2 76,1 73,3
Turistika 288,7 278,5 256,2 290,7 292,1
Saldo běžného účtu -52,1 -144,9 -82,8 -40,0 -36,8
Kapitálový účet 123,7 214,5 135,5 33,5 40,9
Mezinárodní rezervy 108,5 166,4 213,7 218,0 236,1

Zdroj: Central Bank of Belize

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 20072008200920102011
Zahraniční dluh (v mil. USD) 972,7 956,6 1 015,6 1 011,1 1 022,7
Dluhová služba (v mil. USD) 133,4 96,9 81,2 76,6 81,5
Splátky úroků (v mil. USD) 30,4 47,7 39,1 40,1 20,5
Zahraniční dluh/HDP (v %) 76,2 70,2 75,3 72,3 70,7
Dluhová služba/HDP (v %) 16,2 11,2 11,3 9,3 8,6

Zdroj: Central Bank of Belize

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Belizský bankovní systém je omezen na Centrální banku Belize (CBB, založena v roce 1982) a cca 58 finančních institucí, mezi nimiž se nachází:

 • 5 obchodních bank
 • 4 zahraniční banky
 • 1 státní finanční instituce (The Development Finance Corporation – DFC)
 • 15 tzv. úvěrových družstev (credit unions)
 • 3 stavební společnosti
 • 17 pojišťovacích společností
 • 1 státní spořitelna
 • 1 státní banka pro malé farmáře a obchodníky
 • 11 směnáren

Možnost financování ekonomických aktivit je omezena na poskytnutí krátkodobých úvěrů. Úrokové sazby lokálních bank jsou vysoké, kolem 13 % v případě hypoték a 17 % při osobních půjčkách. Půjčky k rozvoji ekonomiky poskytuje DFC, nejpreferovanějšími sektory jsou turistický ruch, zemědělství a stavebnictví.

K financování rozvojových projektů v Belize je možné využít rozvojových agentur a bank, mezi nimiž se jedná zejména o Světovou banku (WB), Meziamerickou rozvojovou banku (IADB), Karibskou rozvojovou banku (CDB) atd. Financování je poskytováno na projekty, které přispívají ke snížení chudoby, zlepšení systému zdravotnictví, školství nebo v oblasti modernizace infrastruktury. 

Seznam bank:

Central Bank of Belize
5 Albert Street West
P.O. Box 852
Belize City, Belize
Tel.: 501-2236 194
Fax: 501-2236 226
E-mail: info@centralbank.org.bz
Web: www.centralbank.org.bz

Atlantic Bank Ltd.
Freetown Road, PO Box 364
Belize City, Belize
Tel.: 501-2234 123
Fax: 501-2233 907

Barclays Bank PLC
21 Albert Street
Belize City, Belize
Tel.: 501-2277 211/2277 054/2277 219
Fax: 501-2278 572

Bank of Nova Scotia
Albert Street
Belize City, Belize
Tel.: 501-2277 027/2277 415/2270 428
Fax: 501-2277 416

Belize Bank Ltd.
60 Market Square, PO Box 364
Belize City, Belize
Tel.: 501-2277 132
Fax: 501-2272 712
E-mail: bzbnk@btl.net

Alliance Bank of Belize
106 Princess Margaret Drive
Belize City, Belize
Tel.: 501-2236 783
Fax: 501-2236 785

5.5. Daňový systém

Od daně z příjmu jsou osvobozeny roční příjmy do 10 000 USD. Příjmy nad tuto hranici jsou zatíženy daní z příjmu ve výši 25 %.

Obchody, obchodní společnosti a samostatní podnikatelé jsou povinni platit tzv. obchodní daň, jejíž výše se pohybuje v závislosti od druhu podnikání. Sazba daně se pohybuje od 0,75 % až do 15 % ze zisku. Převážná většina obchodních činností daní sazbou ve výši 1,25 %.

Od obchodní daně jsou osvobozeny:

 • roční zisky z obchodu do 27 000 USD
 • zisky z pronájmu do výše 825 USD za měsíc
 • zisky z podnikání v EPZ

Správu daně z příjmu zajišťuje:

Income Tax Department
Mahogany Street Govt Complex 2nd Fl
Tel.: 501-2224 956/776/005/780
Fax: 501-2224 029
E-mail: citbze@btl.net

Na základě Sales Tax Act z roku 1999 se výrobci a poskytovatelé služeb, jejichž finanční výnosy přesáhnou 2 500 USD za měsíc nebo 27 000 za rok, musí zaregistrovat jako plátci prodejní daně (sale tax agents). Při prodeji výrobků nebo při poskytování služeb pak musí účtovat tzv. prodejní daň, která je aplikována v závislosti od druhu výrobku a charakteru poskytované služby. Jednou za měsíc musí být takto vybraná daň odváděna Ministerstvu financí. Sazby prodejní daně jsou následující:

 • 12 % na alkohol, tabák, ropné deriváty
 • 9 % na ostatní výrobky a služby

Osvobozeny od prodejní daně jsou dodávky elektrické energie a vody, dovoz do EPZ nebo CFZ, export zboží za hranice Belize, hotelové ubytovaní, zboží a služby hrazené z prostředků zahraničních rozvojových fondů, základní potraviny (např. rýže, fazole, kukuřice, maso, cukr, vejce, chleba) dále i léky, hnojiva, pesticidy, fungicidy, herbicidy, ryby, osivo.

Úhradě prodejní daně podléhají všechny importované výrobky. Při dovozech je vybírána také tzv. environmentální daň ve výši 1 % hodnoty CIF. Tato daň byla zavedena na základě Environmental Tax Act v roce 2001.

Správu prodejní daně zajišťuje:

Sales Tax Department
Mahogany Street Govt Complex 2nd Fl
Tel.: 501-2225 574
Fax: 501-2225 513
E-mail: salestax@btl.net

Celkem 38 % státních příjmů připadá na dovozní daně, 30 % na daň ze služeb a 22 % na daň z příjmu.


.