Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

Rizika investování v Belize – viz kapitola  9.1.

Stejně jako ve většině zemí regionu i Belize je velkým problémem korupce. Boj proti korupci byl započat přijetím antikorupčního zákona v roce 1994 (Prevention of Corruption in Public Life Act). V roce 1999 byla zřízena funkce tzv. parlamentního antikorupčního komisaře – ombudsmana.

Časté případy korupce se projevují při celním odbavování zboží, zejména formou podhodnocování importovaného zboží. Úplatkářství je v Belize považováno za trestný čin, nicméně případy odsouzení za tento trestný čin jsou spíše výjimkou. Do boje proti korupci je zapojeno také Nejvyšší státní zastupitelství – Attorney General.

V roce 2001 Belize podepsalo Meziamerickou konvenci o boji proti korupci.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Belize velmi aktivně láká zahraniční investice a podporuje realizaci rozvojových projektů. Má zájem zejména o takové investice, které jsou přínosem pro růst výroby, vedou k modernizaci domácího průmyslu, ke zvýšení zaměstnanosti, k diverzifikaci ekonomické základny a k transferu technologií. Speciální podporu vláda věnuje investicím do exportně orientovaných oborů.

Vláda v této souvislosti vytvořila speciální kancelář tzv. Belize Trade and Investment Development Service (BELTRAIDE), která poskytuje investorům potřebný servis.

Prioritními oblastmi pro investice jsou:

 • zemědělství, agroprůmysl, zpracovatelský průmysl potravin a chov dobytka
 • turistika a cestovní ruch
 • vodohospodářství a zahradnictví
 • lehký průmysl, montovny
 • rybolov a zpracování mořských produktů
 • lesnictví a dřevařský průmysl

Belize poskytuje řadu investičních pobídek pro zahraniční investory. Tyto pobídky se různí v závislosti podle toho, který zákon se vztahuje na jejich udělení. Existuje celkem 5 základních zákonů obsahujících investiční pobídky:

 • Fiscal Incentives Act
 • International Business and Public Investment Companies Act
 • Export Processing Zone Act
 • Commercial Free Zone Act
 • Mines and Minerals Act

Každá zahraniční investice podléhá registraci u Centrální banky Belize zejména kvůli odvodům zisků, dividend atd.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. BZ$)
199920002001200220032004
109,34 45,70 119,60 49,60 72,60 229,00

Zdroj: BELTRAIDE

9.3. České investice v teritoriu

ČR nemá v Belize žádné investice.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Přímé zahraniční investice
Turistický ruch 56 %
Průmysl 29 %
Vzdělávání ve zdravotnictví 9 %
Služby 6 %

Zdroj: BELTRADE

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v Belize – viz kapitola 9.1.

Stejně jako ve většině zemí regionu i Belize je velkým problémem korupce. Boj proti korupci byl započat přijetím antikorupčního zákona v roce 1994 (Prevention of Corruption in Public Life Act). V roce 1999 byla zřízena funkce tzv. parlamentního antikorupčního komisaře – ombudsmana.

Časté případy korupce se projevují při celním odbavování zboží, zejména formou podhodnocování importovaného zboží. Úplatkářství je v Belize považováno za trestný čin, nicméně případy odsouzení za tento trestný čin jsou spíše výjimkou. Do boje proti korupci je zapojeno také Nejvyšší státní zastupitelství – Attorney General.

V roce 2001 Belize podepsalo Meziamerickou konvenci o boji proti korupci.


.