Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

Rizika investování v Belize – viz kapitola  9.1.

Stejně jako ve většině zemí regionu i Belize je velkým problémem korupce. Boj proti korupci byl započat přijetím antikorupčního zákona v roce 1994 (Prevention of Corruption in Public Life Act). V roce 1999 byla zřízena funkce tzv. parlamentního antikorupčního komisaře – ombudsmana.

Časté případy korupce se projevují při celním odbavování zboží, zejména formou podhodnocování importovaného zboží. Úplatkářství je v Belize považováno za trestný čin, nicméně případy odsouzení za tento trestný čin jsou spíše výjimkou. Do boje proti korupci je zapojeno také Nejvyšší státní zastupitelství – Attorney General.

V roce 2001 Belize podepsalo Meziamerickou konvenci o boji proti korupci.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Belize velmi aktivně láká zahraniční investice a podporuje realizaci rozvojových projektů. Má zájem zejména o takové investice, které jsou přínosem pro růst výroby, vedou k modernizaci domácího průmyslu, ke zvýšení zaměstnanosti, k diverzifikaci ekonomické základny a k transferu technologií. Speciální podporu vláda věnuje investicím do exportně orientovaných oborů.

Vláda v této souvislosti vytvořila speciální kancelář tzv. Belize Trade and Investment Development Service (BELTRAIDE), která poskytuje investorům potřebný servis.

Prioritními oblastmi pro investice jsou:

 1. zemědělství, agroprůmysl, zpracovatelský průmysl potravin a chov dobytka
 2. turistika a cestovní ruch
 3. vodohospodářství a zahradnictví
 4. lehký průmysl, montovny
 5. rybolov a zpracování mořských produktů
 6. lesnictví a dřevařský průmysl

Belize poskytuje řadu investičních pobídek pro zahraniční investory. Tyto pobídky se různí v závislosti podle toho, který zákon se vztahuje na jejich udělení. Existuje celkem 5 základních zákonů obsahujících investiční pobídky:

 1. Fiscal Incentives Act
 2. International Business and Public Investment Companies Act
 3. Export Processing Zone Act
 4. Commercial Free Zone Act
 5. Mines and Minerals Act

Každá zahraniční investice podléhá registraci u Centrální banky Belize zejména kvůli odvodům zisků, dividend atd.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. BZ$)

                  2008

                    2009

                    2010

                   2011

                    2012

         2013

 

339,3

217,7

194,4

190,7

388,4

 

 

Zdroj: BELTRAIDE

9.3. České investice v teritoriu

ČR nemá v Belize žádné investice.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Přímé zahraniční investice

Turistický ruch

56 %

Průmysl

29 %

Vzdělávání ve zdravotnictví

9 %

Služby

6 %

Zdroj: BELTRADE

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v Belize – viz kapitola 9.1.

Stejně jako ve většině zemí regionu i Belize je velkým problémem korupce. Boj proti korupci byl započat přijetím antikorupčního zákona v roce 1994 (Prevention of Corruption in Public Life Act). V roce 1999 byla zřízena funkce tzv. parlamentního antikorupčního komisaře – ombudsmana.

Časté případy korupce se projevují při celním odbavování zboží, zejména formou podhodnocování importovaného zboží. Úplatkářství je v Belize považováno za trestný čin, nicméně případy odsouzení za tento trestný čin jsou spíše výjimkou. Do boje proti korupci je zapojeno také Nejvyšší státní zastupitelství – Attorney General.

V roce 2001 Belize podepsalo Meziamerickou konvenci o boji proti korupci.


.