Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Mezi ČR a Belize nebyly podepsány žádné bilaterální dohody.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vývozy

1 051

1 408

1 694

1 009

3996

Dovozy

433

7

6

144

121

Obrat

1 484

1 415

1 700

1 153

4117

Saldo

618

1 401

1 688

865

3875

údaje jsou v tis. USD

V roce 2012 dosáhl obrat hodnoty 4,1 mil. USD při 3,9 mil. USD vývozu a 121 tis. USD dovozu. ČR má s Belize dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Belize v roce 2012

  1. okenice, rolety, žaluzie
  2. děrovací, řezací stroje
  3. profily ze slitin hliníku

Dovoz ČR z Belize v roce 2012

  1. plasty a výrobky z plastů
  2. plasty
  3. banány
  4. ořechy
  5. ovoce, zelenina

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vzhledem k vysoké ceně za elektřinu a snaze po energetické samostatnosti izolovaných farem se jeví perspektivní vývoz agregátů vyrábějících energii spalováním dřevěného a biologického odpadu. Belize je perspektivní turistickou zemí s dosud nepříliš rozvinutou infrastrukturou. Na belizský trh by bylo možno vstoupit nabídkou komodit turistického průmyslu. Další perspektivní položkou mohou být hudební nástroje.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vstupní branou do země může být firma vlastněná honorárním konzulem ČR Josephem Borisem Loskotem. Je třeba počítat s tím, že, ač syn krajana, nemluví česky, ale anglicky a španělsky.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Jedinou dosavadní poptávkou byla poptávka po agregátu vyrábějícím energii spalováním dřevěného odpadu a biomasy. Vzhledem k tomu, že české firmy nenabídly dostatečně výkonný agregát, zájemce se obrátil na německé firmy.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Belize nebyla ze strany ČR poskytnuta žádná rozvojová pomoc. HK Belize v ČR A. Šimek věnoval na základě prosby generálního guvernéra belizské škole hudební nástroje.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Informace nejsou k dispozici.


.