Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Belize Altun Ha
Belize Belize
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Mezi ČR a Belize nebyly podepsány žádné bilaterální dohody.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 20072008200920102011
Vývozy 1 495 1 051 1 408 1 694 1 009
Dovozy 649 433 7 6 144
Obrat 2 144 1 484 1 415 1 700 1 153
Saldo 846 618 1 401 1 688 865

údaje jsou v tis. USD

V roce 2010 dosáhl bilaterální obchod hodnoty 1,7 mil. USD při 1,7 mil. vývoz a dovoz 5 772 USD. V roce 2011 dosáhl obrat hodnoty 1,1 mil. USD při 1 mil. USD vývozu a 144 tis. USD dovozu. ČR má s Belize dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Belize v roce 2011:

  • bavlna
  • zbraně, střelivo
  • výrobky z oceli a železa
  • chemické sloučeniny
  • silice

Dovoz ČR z Belize v roce 2011:

  • mléko, vejce, med
  • krmivo a živočišný odpad
  • plasty
  • ořechy
  • ovoce a zelenina

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vzhledem k vysoké ceně za elektřinu a snaze po energetické samostatnosti izolovaných farem se jeví perspektivní vývoz agregátů vyrábějících energii spalováním dřevěného a biologického odpadu. Belize je perspektivní turistickou zemí s dosud nepříliš rozvinutou infrastrukturou. Na belizský trh by bylo možno vstoupit nabídkou komodit turistického průmyslu. Další perspektivní položkou mohou být hudební nástroje.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vstupní branou do země může být firma vlastněná honorárním konzulem ČR Josephem Borisem Loskotem. Je třeba počítat s tím, že, ač syn krajana, nemluví česky, ale anglicky a španělsky. 

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Jedinou dosavadní poptávkou byla poptávka po agregátu vyrábějícím energii spalováním dřevěného odpadu a biomasy. Vzhledem k tomu, že české firmy nenabídly dostatečně výkonný agregát, zájemce se obrátil na německé firmy.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Belize nebyla ze strany ČR poskytnuta žádná rozvojová pomoc. HK Belize v ČR A. Šimek věnoval na základě prosby generálního guvernéra belizské škole hudební nástroje. 

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Informace nejsou k dispozici.


.