Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Dominika korál a ryby
Dominika Dominika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ /COMMONWEALTH OF DOMINICA/

1.2. Rozloha

 • 754 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 85 tisíc obyvatel (2009)
 • Hustota: 95 obyvatel/km2
 • Městská populace: 73 % (2009)
 • Pracovní síla: 48 000 (2009),
  • 40 % v zemědělství,
  • 28 % ve službách,
  • 32 % v průmyslu
 • Vzdělanost: povinná školní docházka do 12ti let, 96% vzdělanost u mužů, 95% u žen

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1 %

dětská úmrtnost:

 • méně než 5/1 000 živě narozených      

délka života:

 • muži 72 let, ženy 77 let
  • 0–14 let – 38 %
  • 15–59 let – 47 %
  • 60 let a víc – 15 %                

nemocniční lůžka na 1 000 obyv.:

 • 4,2

přístup ke zdrojům pitné vody:

 • 100 % městské populace
 • 90 % venkovské populace

1.5. Národnostní složení

 • převážně afrického původu a zbytky původních obyvatel Arawaků

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické 77 %
 • protestanti 15 %
 • metodisté 5 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, rozšířena i francouzská patois

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

administrativní rozdělení:

 • 10 hrabství

hlavní město:

 • Roseau 14 500 obyvatel

další města:

 • Portsmouth, Marigot, Mahaut, Atkinson, Grand Bay   

přístavy:

 • Roseau, Portsmouth, Berekua, Marigot

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hlavní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • 1. května – Svátek práce
 • 2. července – Den Caricomu
 • 1. pondělí v srpnu – Bankovní svátek
 • 3.–4. listopadu – státní svátek – Den nezávislosti
 • 25.–26. prosince – Vánoční svátky

Proměnlivé svátky:

 • karneval 2 dny, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Svatodušní pondělí

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Jako i v ostatních zemích Karibiku není dochvilnost silnou stránkou místních obchodních kruhů. Obvyklé je zpoždění do 30. minut. Před zahájením konkrétního obchodního jednání se očekává výměna zdvořilostních frází a obecných aktuálních informací o dění na ostrově a jeho postavení v Karibské oblasti. Je obvyklé vyjádřit zájem o firmu partnera, jeho rodinu, záliby apod.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Návštěvníci teritoria si platí zdravotní péči a služby, proto se doporučuje, aby zahraniční cestovatelé byli vybaveni mezinárodním lékařským pojištěním.

Očkování:

Vyžaduje se očkovací certifikát proti žluté zimnici u cestujících nad 1 rok věku, kteří přijíždějí z infikovaných oblastí. Ve venkovských oblastech je riziko tyfu a obrny.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrově Dominika své zastoupení ani kontaktní kancelář.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, hasiči, policie: 999
 • Předvolba pro mezinárodní volání: 00011
 • Telefonní kód země: 001-767

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK AGENCY
Roseau
telefon: 001-767-4488001
fax: 001-767-4488002

NATIONAL BANK OF DOMINICA
P.O.Box 271
64, Hillsborough Street
Roseau
telefon: 001-767-4484401, 2, 3, 4 nebo 767-2552300
fax: 001-767-4483982

CHAMBER OF COMMERCE DOMINICA
Association of Industry and Commerce
P.O.Box 85
111, Bath Road
Roseau
telefon: 001-767-4481000
fax: 001-767-4481110

DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION
P.O.Box 384
17, Castle Street
Roseau
telefon: 001-767-4403430
fax: 001-767-4403433
e-mail: dhta@cwdom.dm

.