Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Grenada v noci
Grenada Grenada

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Grenada

1.2. Rozloha

 • 344 km2
 • ostrovy Grenada, Carriacou, Petite Martinique

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 120 tisíc (2009)
 • pracovní síla: 40 % obyvatelstva
 • zaměstnanost:
  • 62 % ve službách,
  • 24 % v zemědělství
  • 14 % v průmyslu
 • porodnost: 17,8
 • úmrtnost: 7,9

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva:  

 • 1%

Demografické složení:

 • 0–14 let: 33,9 %
 • 15–64 let: 62,7 %
 • přes 65 let: 3,4 %

Vzdělanost:

 • povinná školní docházka 10 tříd, nebo 16 let,
 • 95 % dospělé populace

Zdravotní péče:

 • dětská úmrtnost 14/1 000 obyvatel
 • délka života 72 let

1.5. Národnostní složení

 • 82 % potomci Afričanů, dále Jihoasijci, Evropané, karibští indiáni Arawakové

1.6. Náboženské složení

 • římsko-katolické 53 %,
 • anglikánské 13,8 %,
 • ostatní protestanti 33,2 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Správní členění:

 • 6 farností a 2 dependence (ostrovy Carriacou a Petite Martinique)

Hlavní město:

St. George`s, 33 734 obyvatel (odhad)

Další velká města:

 • Gouyave
 • Grenville

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS, 100 centů

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 7. února Den nezávislosti
 • velikonoční Pátek a Pondělí
 • 1. května Svátek práce
 • červen Svatodušní pondělí, Corpus Christi
 • 3. srpna Den emancipace
 • pondělí a úterý v srpnu Karneval
 • 25. října Den Díkůvzdání
 • 25. prosince Vánoce (Christmas Day)
 • 26. prosince II. svátek vánoční (Boxing Day)

Úřední a prodejní hodiny obecně

 • po–pá 8:00–16:00
 • so: 8:00–12:00

Poštovní úřad St. George`s

 • po–čt: 8:00–15:30
 • pá: 8:00–16:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na Grenadě se jezdí vlevo, negrenadští občané musí předložit platný mezinárodní nebo národní řidičský průkaz dopravnímu oddělení a dostanou místní licenci, která stojí 30 ECS (cca 11 USD). Na Grenadě je několik agenturních půjčoven aut a místní licence může být vyřizována jejich prostřednictvím.

V hotelích jsou akceptovány kreditní platební karty, nikoliv však ve všech půjčovnách aut.

Oblečení je obecně neformální, košile s krátkým rukávem jsou akceptované i při obchodním jednání. Lehký oblek se nosí po celý rok.

Důležitou součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu partnera, životní podmínky na ostrovech a dosažené úspěchy partnerských firem na regionálním i mezinárodním trhu.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrově je všeobecná nemocnice General Hospital a dvě malé nemocnice, jedna v hrabství St. Andrew`s a druhá na ostrově Carriacou a dále 3 malé soukromé nemocnice. Lékařský personal je kvalifikovaný a zkušený, cca 1 150 osob připadá na jednoho lékaře a 170 osob na nemocniční lůžko. Jsou poskytovány zdravotní služby i v bytech.

Zdravotní péče se poskytuje jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na Grenadu již v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Grenadě se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Volací kód země +473
 • Předvolba pro mezinárodní hovory +011
 • Pohotovost 911
 • Ambulance 434
 • Policie112

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

OFFICE OF THE PRIME MINISTER
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 22 55
Fax: 473-440 41 16
e-mail: gndpm@caribsurf.com

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 26 40
Fax: 473-440 41 84
e-mail: faffgnd@caribsurf.com

MINISTRY OF FINANCE
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 27 31
Fax: 473-440 41 15
e-mail: plandev@caribsurf.com

LAND DEVELOPMENT CONTROL AUTHORITY
Physical Planning Unit
Ministry of Finance, The Carenage
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 24 71
Fax: 473-440 41 15

MINISTRY OF AGRICULTURE, LANDS, FORESTRY AND FISHERIES
Mt. Weldale
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 27 08
Fax: 473-440 41 91

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION
Ross Building, The Carenage
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 03 66
Fax: 473-440 69 24

GRENADA BOARD OF TOURISM
Burns Point
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 22 79
Fax: 473-440 66 37
e-mail: gbt@caribsurf.com
web: www.interknowledge.com/grenada

GRENADA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (GIDC)
Frequente Industrial Park
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-444 10 35
Fax: 473-444 48 28
e-mauil: gidc@caribsurf.com

GRENADA CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMEERCE
De Caul Building
Mt. Gay, St. George`s
Grenada
Telefon: 809-454 02 937, 44 85
Fax: 809-440 41 10

EXPORT DEVELOPMENT UNIT
Ministry of Trade
Lagoon Road
St. George`s
Grenada
Telefon: 809-440 21 01
Fax: 809-440 41 15

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK Agency Office
Monckton Street
St. George`s
Telefon: 473-440 30 16
Fax: 473-440 67 21
e-mail: eccbgnd@caribsurf.com
web: www.eccb-centralbank.org

.