Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Grenada v noci
Grenada Grenada

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Grenada on Scientific and Technical Cooperation
Země a mez. organizace Grenada
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-06-04 Praha
Platnost 12.2.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-07-08 67/1981
.