Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2011 hodnoty 686,8 mil. USD, což představuje nárůst o 14,5 % ve srovnání s rokem 2010.

Přímé zahraniční investice v teritoriu (mil. USD)

 

2007

2008 

2009

2010

2011

2012

Investice

745,1

753,8

600

805,8

1 026,1

1 206,6

Zdroj: Banco de Guatemala

9.3. České investice v teritoriu

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy. Možnost investic však ani po vstupu do EU není využívaná.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nadále je vhodné projednávat případné iniciativy se ZÚ Mexiko, nebo s honorárním konzulem v hlavním městě Guatemaly.

Nejperspektivnější odvětví:

Energetika, doprava a infrastruktura:

Vláda připravuje program investičních pobídek, který má navázat na deklarovanou podporu zahraničních investic. Energetika je odvětví, jež je (na rozdíl od Mexika) přístupné zahraničnímu kapitálu, soukromé zdroje se podílí na výrobě elektrické energie 68 % a dále jejich podíl stoupá. Infrastruktura trpí nedostatkem finančních zdrojů státu, přičemž potřeba výstavby nových silnic a dálnic je enormní (53 % komunikací tvoří prašné, nezpevněné cesty). 

Těžba nerostů a lesnictví:

Jedná se o klíčová odvětví, na něž už vláda investiční pobídky vypracovala. Jako příklad lze uvést těžbu ropy, s níž spojené náklady jsou plně návratné a investoři mají právo na bezcelní dovozy většiny vstupů po dobu pěti let a zproštění daňové povinnosti na veškeré položky, které budou reexportovány. U těžby plynu jsou veškeré náklady na průzkumné vrty a těžbu daňově odečitatelné. Programa de Incentivos Forestales pro lesnictví nabízí investorům po dobu pěti let každoroční hotovostní platby.

Cestovní ruch:

Také zde existuje celá řada investičních pobídek na dobu 10 let, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, nábytek a úlevou na dani z nové nemovitosti konče.

Ekologie:

Resp. dovoz a výroba zařízení s tímto odvětvím spojené. Nedostatečná úroveň místních firem v oboru nutně vyvolává poptávku po dovozu zahraniční technologie. Dlouhodobě je prioritou guatemalské vlády ochrana životního prostředí. Tato oblast je nesmírně citlivá, protože potřeba vysoce překračuje finanční možnosti na její uspokojení. Zahraniční vývozci a investoři musí počítat s nutností zajistit si vlastní finanční zdroje k financování vývozu.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by zcela jasně usnadnila přístup na guatemalský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické a karibské trhy. Nesporným rizikovým faktorem je značná míra korupce a vysoká kriminalita, s nimiž je nutné počítat, což však není specifikum pouze této latinskoamerické země.


.