Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000).
  • Jednostranným rozhodnutím vlády Guatemalské republiky byl ke dni 1. července 2003 zrušen vízový režim pro turistické cesty českých občanů (příslušná nóta MZV Guatemaly byla předána při příležitosti návštěvy guatemalského ministra zahraničních věcí R. Gutiérreze v ČR dne 8. 7. 2003).
  • V rámci reciprocity vláda ČR svým usnesením č. 412 ze dne 28. dubna 2004 zrušila vízovou povinnost pro držitele guatemalských běžných pasů (vstup v platnost dnem 1. 5. 2004).
  • Bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (návrh ČR na sjednání tohoto typu dohody byl guatemalskou stranou odsouhlasen dne 13. srpna 2004, vstup v platnost 7. října 2004).
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic po procesu renegoaciace vstoupila v platnost 4. května 2011.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Bilaterální obchod za období leden – červen 2013 dosáhl hodnoty 7,04 mil. USD při vývozu 5,425 mil. USD a dovozu 1,6 mil. USD.

Obchodní bilance ČR – Guatemala (v mil. USD)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (1. pol.)

Vývoz

4,24

3,56

5,28

5,81

5,882

5,425

Dovoz

0,92

1,42

1,69

1,99

2,552

1,6

Obrat

5,16

4,98

6,97

7,80

8,434

7,04

Saldo

3,32

2,14

3,59

3,82

3,33

3,8

Zdroj: MPO ČR

Podíl Guatemaly na celkovém zahraničním obchodu ČR je malý (124. místo z hlediska celkového obratu), saldo obchodní bilance je aktivní ve prospěch ČR. Celkový objem obchodu v roce 2012 dosáhl hodnoty 8,4 mil. USD při 5,88 mil. USD vývozu a 2,5 mil. USD dovozu.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2011 byly, papír a lepenka, bižuterie, korálky, revolvery a pistole, motorová vozidla k přepravě osob, plasty, stavební technika, hnojiva, šicí a spřádací stroje, hračky a kočárky.

V českém dovozu z Guatemaly se uplatňují především zemědělské produkty (káva, datle, koření a směsi, ovoce a zelenina, guatemalský rum), květiny a textilní výrobky.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vedle tradičních výrobků lze za perspektivní považovat výrobky environmentálního sektoru – vývozy malých a středních energetických celků, čističek a úpraven pitné vody, spaloven a moderních textilních strojů. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru.

V poslední době se objevují nové poptávky, např. výběrové řízení na stavební práce (Franja Transversal del Norte – délka 362 km, Anillo Metropolitano – výstavba dálnice v obvodech Guatemala a Sacatepéquez), elektrické průtokové ohřívače, alternativní zdroje energie a jiné. Realizace obchodních případů v oblasti nových komodit však často naráží na neschopnost české strany být na trhu fyzicky přítomna a pracovat s potencionálním zákazníkem.

Dne 28. března 2012 ZÚ Mexiko ve spolupráci s honorárním konzulem v Guatemale uspořádali seminář na téma prezentace českých environmentálních technologií. Seminář patřil mezi projekty ekonomické diplomacie na podporu českých firem v zahraničí pro rok 2012.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

Významnými distributory českých exportních artiklů jsou následující firmy:

  • José Polasek a synové – zastoupení střelných zbraní a nábojů
  • Comercial Villaverde – česká bižuterie, textil, kancelářské a školní potřeby
  • Almacén El Bisonte – nástroje a nářadí, speciální materiál, kapitál p. José Polaska
  • rodina bývalé honorární konzulky ČR – prodej českého skla a granátových šperků.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Guatemalští zákazníci oslovují většinou přímo české firmy. Stále více se realizuje propojení guatemalský zákazník – ZÚ ČR v Mexiku, zastupovaný HK v Guatemale – český podnikatelský subjekt. Je třeba vyzdvihnout zejména aktivity honorárního konzula José Luise Guzmána Segury v Guatemale a jeho nesmírně cenné kontakty v podnikatelské sféře i centrálních orgánech státu, kterých je možno využívat pro navázání obchodních spojení.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Guatemale ČR samostatně rozvojovou pomoc neposkytovala. Humanitární pomoc poskytnutá ČR se objevila poprvé až v roce 1998.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím prakticky neexistuje, výjimkou byl zájem guatemalské centrální banky o tisk bankovek ve mzdě, z něhož však z technických důvodů sešlo.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Informace lze nalézt na webové adrese Ministerstva hospodářství: www.mineco.gob.gt.


.