Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

Ekonomická výkonnost země pro rok 2012 je odhadovaná na cca 3 %. Růst HDP v roce 2011 ovlivnily následující faktory: stabilní kurz místní měny, vývoj úrokových sazeb na vnitřním a zahraničním trhu, stabilní cenová hladina, cena ropy na mezinárodních trzích a striktní fiskální politika státu. V oblasti vnějších vztahů klesá hodnota vývozu, ale tradiční výrobky (káva, textil, zelenina a ovoce) si udržují dosavadní objemy.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Významné události se neočekávají.

Odhad růstu HDP na II. pololetí roku 2013 je 3,3 %, inflace je zacílena na 4,4 %.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V rámci středoamerického regionu vykazuje Guatemala lepší makroekonomické ukazatele, než většina ostatních zemí. Je to dáno řadou faktorů: výrobní struktura země je dostatečně diverzifikována, také teritoriální struktura jejího zahraničního obchodu je značně diverzifikovaná, devizové rezervy jsou na rekordní výši, snížil se podíl zahraničního zadlužení na HDP, finanční systém není kontaminován a dolarizace ekonomiky je nízká.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Na summitu EU–LAC v květnu 2010 byla úspěšně dokončena jednání o Asociační dohodě EU – Střední Amerika. Dne 29. června 2012 byla Asociační dohoda na středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána. V současné době probíhá ratifikační proces Asociační dohody EU – Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Kostariky a Guatemaly probíhá ratifikační proces. 

EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu po USA. Dovoz ze zemí Střední Ameriky do EU tvoří hlavně zemědělské produkty, zejména káva, banány a další ovoce. Ty představují až 36 % vývozu do EU. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly z EU do Střední Ameriky naopak patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny, automobily a pohonné hmoty.

Dne 28. března 2012 ZÚ Mexiko ve spolupráci s honorárním konzulem v Guatemale uspořádali seminář na téma prezentace českých environmentálních technologií. Seminář patří mezi projekty ekonomické diplomacie na podporu českých firem v zahraničí pro rok 2012.


.