Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Guatemalská republika
 • República de Guatemala

1.2. Rozloha

 • 108 889 km2, což je zhruba 1,5x rozloha ČR.
 • Guatemala hraničí s Mexikem, Belize, Hondurasem a Salvadorem, země má 400 km pobřeží.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

V Guatemale žije podle posledních odhadů sčítání obyvatelstva 14,7 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 135 obyvatel/km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva cca 4,99 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Dle sčítání z roku 1999 činil 4,7 %, na jeho výši se nejvíce podíleli Indiáni a míšenci.

1.5. Národnostní složení

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mestici (50 %), dále indiáni (44 %), běloši se na celkové populaci podílí 5 %, černoši 1 %.

1.6. Náboženské složení

V zemi vyznává většina obyvatel náboženství katolické, asi 25 % protestantské (evangelíci), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a judaismus. Bez vyznání se deklarují 3 % obyvatelstva.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je španělština, k ostatním nejčastěji používaným jazykům patří angličtina (v turistických centrech), mayské jazyky (akateko, cackchiquel, kekchi, mam, quiché, xinka, garífuna aj. – celkem 21).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

Guatemala je republikou, skládá se z 22 departamentů a 334 městských správ, s omezenou samostatností. Jedná se o následující departamenty: Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Petén, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Progreso, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Zacapa.

Hlavní město:

 • Hlavní město je Ciudad de Guatemala, které má cca 3,1 mil. obyvatel (2010), bylo založeno roku 1776 jako Nueva Guatemala dela Asunción.

Další města:

 • Quetzaltenango (cca 789 tis. obyvatel)
 • Escuintla (cca 701 tis. obyvatel)
 • Puerto Barrios (cca 81 tis. obyvatel)
 • Chimaltenango (cca 612 tis. obyvatel)
 • La Antigua (cca 41 tis. obyvatel)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Guatemalskou národní měnou je guatemalský quetzal (Q), který se dělí na 100 centavos. Kurz k 30. 6. 2013 činil 7,83298 Q/1 USD. Zejména v turistickém sektoru jsou při placení přijímány i USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • únor – náboženské svátky v souvislosti s postem
 • březen–duben – Velikonoční týden (před českým pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek (+ sobota a neděle) jsou svátky
 • 1. května – Svátek práce
 • 30. června – Den armády
 • 15. srpna – Guatemalský festival
 • 15. září – Den nezávislosti
 • 20. října – Den revoluce
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 8. prosince – Svátek Neposkvrněného početí
 • 24. prosince – Štědrý večer
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr (odpoledne je svátek)

Pracovní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Prodejní doba:

Obchody jsou většinou otevřené od 8–9 hodin do 18–19 hodin. V době od 12 do 14 hodin bývá polední přestávka.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Podobně jako v jiných latinskoamerických zemích kladou Guatemalci velký důraz na osobní kontakt a poměrně dlouhou výměnu zdvořilostí. Pouze e-mailovou korespondencí obchod nevyřídíte. Je nutné počítat s časovou a finanční náročností (pracovní cesty do Guatemaly, pracovní obědy/večeře atd.) pro sjednávání obchodu.

Jednacím jazykem je španělština, většina výše postavených lidí v obchodních kruzích hovoří i anglicky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Guatemalou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi není zastoupení těchto organizací. V oblasti turistiky je možné se obrátit na kancelář CzechTourismu, otevřenou v Mexiku 11. května 2006.

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism
Ejército Nacional 505 – of. 1303, Col. Granada
11590 México, D.F.  México
tel./fax: +52-55-55458000
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v Mexico City (Czechtrade)
Cuvier 22
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo
11590 México, D.F.
e-mail: miroslav.mandak@czechtrade.com
web: www.czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Hasiči: 123 a 122 dobrovolní hasiči
 • Policie: 112 a 120
 • Červený kříž: 125

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo zahraničních věcí
2a Av. 4-17 zona 10
Ciudad de Guatemala
C.P. 01010
tel.: +502 2410-0000
e-mail: webmaster@minex.gob.gt

Delegace EU v Guatemale
Edificio Europlaza, 5a avenida 5-55, Zona 14, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala
tel.: +502 2384 2500
fax: +502 2384 2596
e-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Ministerstvo hospodářství
8a Avenida 10 – 43
Ciudad de Guatemala
tel.: +502 2412 0200

Invest in Guatemala
10 Calle 3 – 17, Zona 10, Edificio Aseguradora General 4 Nivel
Ciudad de Guatemala
tel.: +502 2421 2484
fax: +502 2421 2460

.