Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Guatemala Tikal
Guatemala Guatemala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Guatemala je členem Organizace spojených národů (UN, ONU, OSN), Organizace amerických států (OAS, OEA), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světové banky) (IBRD, WB), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Světové obchodní organizace (WTO), Meziamerické rozvojové banky (IADB, BID), Latinskoamerického ekonomického systému (LAES, SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (LAIA, ALADI), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní námořní satelitní organizace (INMARSAT), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace Spojených národů pro výcvik a vývoj (UNITARY), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové turistické organizace (WToO), Světové meteorologické organizace (WMO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Univerzity Spojených národů (UNU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodního počítačového střediska (ICC), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Stálého arbitrážního dvora (PCA), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), Mezinárodní energetické agentury (IEA), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Mezinárodní konfederace svobodných odborů (ICFTU), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IRCM), Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a členem Sdružení karibských států (AEC).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Guatemala v rámci otevírání země a podepisuje stále více bilaterálních a multilaterálních dohod, a to především v kontextu spolupráce ve středoamerickém regionu, s USA, Japonskem a stále více i s EU. Největší důležitost mají pro zemi dohody o volném obchodu s USA a středoamerickými zeměmi (CAFTA). Klíčová je pro Guatemalu zejména dohoda o volném obchodu mezi CAFTA a USA, k níž Guatemala přistoupila 1. 7. 2006.

Dohoda o volném obchodu mezi Mexikem a státy Střední Ameriky (Guatemala, Salvador, Nikaragua a Honduras) byla podepsána dne 22. 11. 2011, dohoda je účinná od října 2012.

V současné době probíhá ratifikační proces Asociační dohody EU – Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Kostariky a Guatemaly probíhá ratifikační proces.  

Guatemala se řadí do skupiny rozvojových zemí, na které je zaměřen Rozvojový program z Doha, který zůstává zatím neuzavřený a k jeho částečnému naplnění probíhala jednání na VI. Konferenci ministrů členských zemí WTO v prosinci 2011 v Hongkongu.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné bilaterální dohody:

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
  • Dohoda o vzájemné  podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003)
  • Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze (podepsána, Praha, 20. 8. 2009)
  • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004).

.