Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Haiti pláž
Haiti Haiti
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

ČR nemá s Haiti uzavřeny žádné smluvní vztahy.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměny ČR s Haiti v mil. USD v letech 2001–2006/1–9
Rok200120022003200420052006/1–9
Vývoz9981 1563378399961 262
Dovoz92115191115
Obrat1 0071 1773528581 0071 277
Saldo9891 1353228209851 247

Pramen: statistiky ČSÚ, prosinec 2006

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český vývoz (2005, 2006)

Zápalky, pneumatiky, nové z pryže, papír, karton, auta osobní aj. vozidla motorová pro přepravu osob, břitvy, strojky a holicí čepelky, zápalky, části a součásti traktorů a osobních, nákladních aj. motorových vozidel, kartáče, košťata a malířské válečky, části balonů, větroňů, vrtulníků apod., sklo bezpečnostní tvrzené, části pro pístové motory zážehové, vznětové, ložiska, dýchací přístroje, pružiny a listy pružin ze železa a oceli, skleněná zrcadla, čerpadla, vzduchové vývěvy, stroje a přístroje tiskařské.

Český dovoz (2005, 2006)

Integrované elektronické obvody, mikrosoustavy, slupky citrusových plodů a melounů čerstvé, zmrazené, sušené aj., trička, tílka a nátělníky, rostliny a plody pro parfumerii a lékařství čerstvé a sušené.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Pravděpodobně nejperspektivnějším artiklem českého průmyslu vhodným pro haitský trh jsou stroje a zařízení pro textilní průmysl (spřádací a dopřádací stroje, česačky, tkalcovské stavy, pletací a trikotážní stroje, vybavení barvíren látek, barviva, aditiva, aj. chemické přípravky používané v textilní výrobě). Výroba konfekce a textilní výroba se realizuje na bázi smluv o dílo převážně s americkými společnostmi, a to v severní části Haiti.

V úvahu přichází event. česká participace při rekonstrukci privatizovaných obilních mlýnů, cementáren a cukrovarů.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Caracas nemá k dispozici údaje o nejdůležitějších haitských firmách, joint venture ani jiné formy ekonomické spolupráce nebyly zaznamenány.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas v průběhu r. 2005 a 2006 nezaregistroval žádnou poptávku z Haiti po českém zboží, službách nebo výrobní kooperaci. Případné poptávky po českých produktech a službách jsou adresovány s největší pravděpodobností na české podniky přímo.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulých letech neposkytla a v současnosti neposkytuje Haiti žádnou rozvojovou ani humanitární pomoc. Naposledy jsme poskytli humanitární pomoc v r. 2003 na likvidaci povodní. Perspektivně je však třeba uvažovat s určitým finančním objemem vyčleněným na hospodářskou spolupráci, která by měla vytvořit prostor pro budoucí prezentaci českých producentů na haitském trhu na bázi běžných komerčních podmínek. ZÚ doporučuje českou participaci na rozvojové spolupráci v rámci pomoci poskytované zeměmi EU, příp. bilaterální.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je nulová, na Haiti neexistují statistiky zaznamenávající separátně exportní a importní výkon služeb. Statistiky ČR služby s Haiti rovněž nezaregistrovaly.


.